Václav Rabas

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1935   Jubilejní výstava Václava Rabase v Obecním domě Hlav. města Prahy 1935
1940   Václav Rabas: Výstava obrazového cyklu Chleba
1945   VR 45
1946   Václav Rabas: Obrazy z let 1938 - 45
1946   Václav Rabas: Obrazy z let 1938 - 45
1950   Výstava národního umělce Václava Rabase Píseň Míru (Cyklus 15 nástěnných maleb a 87 obrazů české krajiny)
1950   Václav Rabas: Píseň míru (Cyklus nástěných maleb a obrazů české krajiny)
1953   Václav Rabas 1953: výstava akvarelů a štětcových kreseb tuší (Uspořádaná pod záštitou náměstka předsedy vlády Václava Kopeckého)
1953   Václav Rabas 1953: Lidé a věci domova
1956   Václav Rabas: Soubor díla
1961   Václav Rabas: Raná tvorba
1964   Václav Rabas: Soubor obrazů
1964   Václav Rabas: Obrazy z let 1920 - 1950
1965   Václav Rabas
1966   Václav Rabas
1967   Václav Rabas: Wybór dzieł
1968   Václav Rabas
1968   Václav Rabas (9. Výtvarné Hlinecko 1968)
1969   Václav Rabas: Chléb
1971   Václav Rabas: Kresby
1972   Václav Rabas: Výběr z díla
1973   Václav Rabas: Výběr z díla
1973   Václav Rabas: Výbor z díla
1975   Krajina Václava Rabase
1980   Výstava obrazů národního umělce Václava Rabase
1982   Václav Rabas (1885 - 1954) (Stálá expozice jeho díla)
1983   Václav Rabas: Lidé a věci domova
1984   Václav Rabas: Obrazy
1984   Václav Rabas: Léto nad polní cestou
1999   Václav Rabas ve sbírkách Rabasovy galerie
2003   Grafika Václava Rabase ve sbírkách Rabasovy galerie Rakovník
2006   Václav Rabas
2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)
2020   Dřevoryty Václava Rabase
nedatováno   Václav Rabas: Kresby
nedatováno   Václav Rabas: Chleba (Cyklus osmi triptychů z roku 1939)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1917   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1918   Izložba udruženja českih grafičara Hollar
1918   1. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1921   Katalog 1. výstavy G. U. B. Grafiků Umělecké besedy
1923   Výstava grafiků Umělecké Besedy
1925   Členská výstava Umělecké besedy
1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927)
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   Členská výstava Umělecké besedy
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1929   Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy
1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
1930   Členská výstava Umělecké besedy
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1930   La 17. Biennale di Venezia (17. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte)
1930   Katalog výstavy knižních ilustrací a knih upravených grafiky Umělecké besedy
1931   Členská výstava umělecké besedy (221.)
1932   Členská výstava Umělecké besedy (232.)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933
1933   Sto let rakovnické reálky 1833 - 1933 (Naši výtvarníci)
1933   Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1933   Členská výstava Umělecké besedy
1933   Výstava „Zátiší v současném českém malířství“
1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia
1936   Členská výstava Umělecké besedy
1936   Výstava členů Umělecké Besedy v Praze
1936   Katalog obrazů členské výstavy Umělecké besedy z Prahy
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   Členská výstava Umělecké besedy
1938   Umělecká beseda: Český kraj - obrazy z let 1920 - 1938
1938   III. Zlínský salon
1939   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Padesát let české moderní grafiky
1940   Bílá Labuť českému umění (Výstava soudobého českého umění)
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1942   IV. Rakovnický salon
1942   Členská výstava umělecké besedy
1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla)
1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze
1943   Obrazy a sochy z let 1933-1943
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Členská výstava Umělecké besedy (30. 11. 1943 - 9. 1. 1944)
1943   Jaro v české krajině
1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
1944   Členská výstava umělecké besedy
1944   Členská výstava Umělecké besedy (Klub přátel umění v Prostějově)
1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda
1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben
1946   Členská výstava Umělecké besedy
1946   Trente ans de peinture tchécoslovaque
1946   Česká kresba
1946   Akvarely, kresby, grafika
1947   Léto v umění
1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Česká krajina (Od Antonína Slavíčka k Václavu Špálovi)
1947   Arte contemporanea cecoslovacca
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48 (Slovanský ostrov)
1948   La Peinture moderne tchécoslovaque
1948   Svět práce v umění
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1948   Národní umělci a Emil Filla
1948   Ludvík Kuba, Josef Lada, Antonín Procházka, Václav Rabas, Ladislav Šaloun, Václav Špála, Max Švabinský
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Tjeckoslovakisk konst
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   Výstava pražskej Umeleckej besedy
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Květiny
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1957   Malá krajina
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1957   Tradície českej modernej maľby
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá)
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Plastiky malířů
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Sociální umění dvacátých let
1963   Moderní české malířství do druhé světové války
1963   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   České moderní umění
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Moderní české umění
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Podareni dela
1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1967   Malarstvo czeskie 1900-1950
1967   Nové přírůstky a nákupy
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky)
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   České umění začátku 20. let
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1968   50 let českého výtvarného umění severních Čech
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Krajina pevného řádu (Ohlasy kubismu v českém krajinářství)
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1970   Tschechoslowakische Soziale Grafik
1971   České sociální umění
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Obrazy pěti století
1971   Umění dvacátých let
1972   České umění 20. století
1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939
1974   Přírůstky z let 1972 - 74
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Česká sociální grafika dvacátých let
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   České malířství 20. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
1975   Krajina míru a tvořivé práce (Obrazy krajové tematiky z let 1945-75)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze
1976   Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie Praha
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.)
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1977   Česká krajina ze sbírek Oblastní galerie v Gotwaldově
1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
1978   České umění 1900/1945
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1978   300 Jahre Malerei in Prag
1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama
1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
1978   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění)
1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979)
1979   Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1980   Umělecká beseda ve sbírce Středočeské galerie
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Psal se květen 1945
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence)
1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1986   České středohoří ve výtvarném umění 20. století
1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Krajináři Umělecké besedy (Václav Rabas, Karel Boháček, Vojtěch Sedláček, Vlastimil Rada)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Umělci domova (Václav Rabas, Vlastimil Rada, Vojtěch Sedláček)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas
1988   České sociální umění
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Moderní české výtvarné umění ze soukromých sbírek (I. část)
1989   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národní galerie v Praze)
1989   České maliarstvo XX. storočia (II. diel)
1989   Dar Anny Hůlové
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část)
1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
1995   Česká krajinomalba se sbírek Moravské galerie (1. pol. 20. století)
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Výstava tří jubilantů (Vlastimil Rada / 100 let, Jaroslav Brychta / 100 let, Václav Rabas / 110 let)
1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Českí výtvarní umelci medzivojnového obdobia
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2002   La Bohême en voiture (L'art de l'automobile tchèque/Umění českého automobilu)
2002   Ostrov / Island (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech Art 1918-1938 from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2009   Antimodernisté
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   České moderní umění 1922–1980 ze sbírek RMT a pozůstalosti Josefa Honyse
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Osobní výběr V - členové galerijního klubu
2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
2018   První republika 1918-1938
2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945)
2019   Krajinow
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Flóra, Flóra, Flóra!
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2019   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století / Expressionism and its influences in early 20th century Czech painting / Expressionismus und seine Einflüsse in der tschechischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1940   Země krásná (sborník poesie z roku 1939), Umělecká beseda, Praha
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Družstevní práce, Praha 1
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Národní umělec Václav Rabas, Vydavatelství ministerstva informací, Praha
1948   Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1953   Malíř o jaru veršem i štětcem, Československý spisovatel, Praha
1958   Cestou (Stati a zápisy), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1961   Václav Rabas (Kronika jeho života a díla (1885-1954)), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Česká krajinomalba (Materiály pro besedy o umění v 6. a 7. ročnících ZDŠ), Ústav pro další vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1981   Stezkami domova a inspirace, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1995   Václav Rabas - malíř očima své ženy, dětí a hospodyně, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2014   Václav Rabas a mýtus hnědé, Národní galerie v Praze, Praha
2014   Václav Rabas - malíř očima své ženy, dětí a hospodyně, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1932   Masarykův slovník naučný (R - S), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1977   Lexikon der Kunst (Q - S), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Ilustrovaná encyklopedie (Q - Ž), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 11: Pinchon - Rouck), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1923   Výstava grafiků „Umělecké Besedy“ v Praze, Československá republika, 244, 161, 1923/06/13, 6-6
1935   O Václavu Rabasovi, Život, 14, 2, 1935/11, 17-18
1936   Brněnské výstavy (Akord 1936/2), Umění, , , 1936, 27-30
1937   Václav Rabas, L'art moderne tchécoslovaque, , , 1937, 131-134
1946   Co dělat pro naše výtvarníky, Národní osvobození, 17, 229, 1946/10/05, 5-5
1947   Dvě monografie Umělecké besedy (Národní umělec Václav Rabas), Národní osvobození, 18, 61, 1947/03/13, 4-4
1950   Vážený soudruhu Rabasi!, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 192-192
1951   Poznámky k novinářské kritice výtvarného umění, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 469-473
1951/6   K novým obrazům Václava Rabase, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 433-437
1952   Červené housličky (Napsal a nakreslil národní umělec Václav Rabas), Mladá fronta, 8, 5, 1952/01/06, 8-8
1953   Václav Rabas (K výstavě "Lidé a věci domova" v Alšově síni Umělecké besedy v březnu a dubnu 1953), Výtvarné umění, 3, 3, 1953/08/30, 302-306
1953   Byli jsme u národního umělce Václava Rabase, Výtvarná práce, 1, 22, 1953/08/21, 3-3
1953   Výstava kreseb a akvarelů národního umělce Václava Rabase, Výtvarná práce, 1, 14, 1953/04/30, 6-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1954   Umělci z lidových demokracií na XXVII. Biennale, Výtvarná práce, 2, 16-17, 1954/09/03, 6-
1954   Rozloučení s Václavem Rabasem, Výtvarná práce, 2, 22, 1954/11/12, 3-
1954   Projev náměstka ministra kultury Lumíra Čivrného, Výtvarná práce, 2, 22, 1954/11/12, 3-
1954   Poděkování a slib, Výtvarná práce, 2, 22, 1954/11/12, 3-
1954   Sbohem, Václave Rabasi, Výtvarná práce, 2, 22, 1954/11/12, 2-
1954   Památce velkého českého umělce, Výtvarná práce, 2, 22, 1954/11/12, 2-
1955   Výtvarné umění, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 96-96
1955   Věčně krásná, Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 241-243
1955   Rozloučení s Václavem Rabasem, Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 244-251
1955   Cesta Václava Rabasa ((Essay)), Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 281-283
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   Členská výstava II. krajského střediska, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1955   Krajinářství na III. přehlídce, Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 1-2
1956   Vzpomínka i zamyšlení / Nad obrazy Václava Rabase, Mladá fronta, 12, 285, 1956/11/25, 3-3
1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-7
1956   Výstava květin, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-
1956   Životní dílo Václava Rabase, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 7-
1956   Soubor díla Václava Rabase, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 3-
1957   Nač nás upozornila výstava zátiší, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 1-2
1957   V pražských výstavních síních, Mladá fronta, 13, 306, 1957/12/23, 5-5
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1959   Umění zemí socialismu, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 1-2
1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 3-4
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1961   Václav Rabas (Úvod a citace - Konečný obrys Rabasova zůstaveného díla…), Výtvarné umění, 11, 1, 1961/03/31, 14-18
1961   Pražské výstavy v březnu, Výtvarná práce, 9, 6, 1961/03/31, 8-9
1962   Jiří Kotalík: Václav Rabas (Recenze), Výtvarné umění, 11, 10, 1962/02/28, 471-472
1962   Nová instalace moderních sbírek národní galerie, Výtvarná práce, 10, 17-18, 1962/10/05, 1-2
1963   100 let Umělecké besedy, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 3-
1966   20. března byla v Karlových Varech otevřena..., Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 11-
1968   Ing. Josef Raban zahájil dne 25. února..., Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 2-
1969   Václav Rabas, Výtvarná práce, 17, 14-15, 1969/11/10, 6-6
1969   Alšova síň v Praze otevřela..., Výtvarná práce, 17, 14-15, 1969/11/10, 2-2
1982   Obraz (Václavu Rabasovi), Václav Rabas (1885 - 1954), , , 1982, 5-5
1982   1. Tradice české krajinomalby (2. Obrazy mladosti (Tvorba z let 1906-1918), 3. O pravdu dělné země (Tvorba z let 1919-1927), 4. Tvář české krajiny (Tvorba z let 1928-1938), 5. V jistotách domova (Tvorba z let 1939-1944), 6. K novým obzorům (Tvorba z let 1945-1954)), Václav Rabas (1885 - 1954), , , 1982, 9-43
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1984   Václav Rabas (Jarní volání v polích, 1947, olej, 51,5 x 93,5 cm), Česká krajina, , , 1984, 30-31
1987   Počátek dvacátého století znamenal..., Krajináři Umělecké besedy, , , 1987, 0-0
1987   Václav Rabas, národní umělec (Václav Rabas pocházel z venkova...), Krajináři Umělecké besedy, , , 1987, 0-0
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1995   Slovo a práci a přátelství umělců Václava Rabase a Vlastimila Rady, Výstava tří jubilantů, , , 1995, -
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 70-97
2005   Žijeme v době, která je hrdá na překračování vžitých norem..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 6-7
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2016   Oranice v Chebu, Art + Antiques, , 3, 2016/03/09, 92-
2018   ...z dopisů Vlastimila Rady Václavu Rabasovi, Život, 11, 13, 2018, 24-31
2022   Václav Rabas a Tváře krajiny, Život, 14, 17, 2022, 84-91
2022   Václav Rabas a komplikovaná recepce jeho díla, Život, 14, 17, 2022, 92-97
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1950   Národní umělec Václav Rabas: Píseň míru
1953   Václav Rabas
1956   Václav Rabas: Souborné dílo
1956   Václav Rabas: Souborné dílo
1958   Václav Rabas: Souborná výstava grafiky
1964   Rabas: Soubor obrazů
1965   Václav Rabas: Výbor z díla
1965   Václav Rabas: Výbor z díla
1965   Václav Rabas: Výběr z díla k osmdesátému výročí narození 1885-1954
1965   Václav Rabas
1969   Václav Rabas: Chleba
1970   Václav Rabas: Chleba
1971   Václav Rabas: Kresby
1985   Václav Rabas: Obrazy
1985   Václav Rabas: Slovensko - krajina
1994   Václav Rabas: Malby z let 1930-1940
1995   Václav Rabas: mistr zátiší
2003   Václav Rabas: Grafika
2006   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2007   Výběr z díla Václava Rabase
2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)
2017   Václav Rabas: Země, hlína a moderní umění
2020   Dřevoryty Václava Rabase
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1947   Léto v umění
1968   České umění začátku 20. let
1996   Slavnostní otevření Galerie Bayer & Bayer
2000   Česká grafika 20. století
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
2021   Mistři českého malířství (30 let sbírky)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Výtvarné umění
2001   Výtvarné umění
2001   II. aukce výtvarného umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   17. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   27. aukce
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2018   Výtvarné umění
2018   81. aukční den Galerie Kodl
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments)
2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1928   Včelařské zátiší
1936   Baladická tvář krajiny
1940   Můj dům
1942   Plné léto
1949   Na traktorové souvrati
1954   Léto nad polní cestou
1954   Podzim na vsi
1954   Doma
1954   Z parku ve Františkových Lázních
1954   Doma (detail)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   České malířství od konce 19. století po současnost
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1952   Vlastní podobizna
1952   Vysoké borovice
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1923   Třetí třidou z Kladna
1928   Domky ve vsi - Krušovice
1930   Podobizna matky
1947   Velké tání
1947   Krajina u Džbánu
parte
rok vydání, název (podnázev)
1954   Národní umělec Václav Rada (laureát státní ceny)
1954   Národní umělec Václav Rabas (laureát státní ceny)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2006   Václav Rabas (Z cyklu Moderní česká krajinomalba)
2019   Obrazy Kooperativy
program
rok vydání, název (podnázev)
1971   Česká filharmonie
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1950   Výstava národního umělce Václava Rabase - Píseň míru (Cyklus 15 nástěnných maleb a 87 obrazů české krajiny)
1962   České výtvarné umění 20. století
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1982   Václav Rabas: Grafika
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Česká malba 20. století (Sbírky Husitského muzea Tábor)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České malířství (20. století II.)
text
rok vydání, název (podnázev)
1945   Šedesátka malíře Václava Rabase
1946   Akvarely, kresby a grafika Umělecké Besedy
1968   Moderní česká kresba
2008   Osobnosti (www.centralbohemia.cz)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)