Vladimír Sychra

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1955   státní cena Klementa Gottwalda, _,