Vladimír Sychra

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Obrazy Vladimíra Sychry
1942   Vladimír Sychra: Nové obrazy
1942   Výstava kreseb a náčrtů Vl. Sychry
1946   Vladimír Sychra: Výstava obrazů a kreseb z let 1944-1946
1957   Vladimír Sychra: Ilustrace k Maupassantovi a obrazy z let 1956 - 1957
1962   Vladimír Sychra: Obrazy z let 1935 - 39, 1958 - 62
1970   Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932 - 1962
1971   Vladimír Sychra
1986   Vladimír Sychra: Výběr z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1936   S.V.U. Mánes
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   III. Zlínský salon
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Padesát let české moderní grafiky
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Původní grafika v krásné knize
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   Mánes 1946
1946   Česká kresba
1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků
1947   Léto v umění
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1947   Výstava obrazů Vladimíra Sychry. Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů (Od Gutfreunda po Wágnera)
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví
1948   Kresby a akvarely
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   La Peinture moderne tchécoslovaque
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1948   České umění od impresionismu
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   Výtvarná úroda 1950
1950   Sociální náměty v české moderní grafice
1952   III. členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Výtvarníci a kniha
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1957   Malá krajina
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1961   Současné české malířství
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Z tvorby současných českých malířů
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Moderní české malířství do druhé světové války
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1964   České moderní umění
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Moderní české umění
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Malarstvo czeskie 1900-1950
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část)
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechoslowakische Soziale Grafik
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Český portrét
1971   Česká kresba XX. století
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Obrazy pěti století
1972   Česká grafika proti válce (1936-1971)
1972   75 let moderní české knižní ilustrace
1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů
1972   Pardubice minulosti a dneška (Obrazy, kresby, grafika 1602 - 1972)
1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Krajina vnitřního napětí (Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století)
1974   Přírůstky z let 1972 - 74
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Česká sociální grafika dvacátých let
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   České malířství 20. století (Generace Sociální skupiny a Devětsilu)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1978   České umění 1900/1945
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Česká figurativní malba 40. let (I)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1981   Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka
1981   Československá pokroková grafika
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Česká figurativní malba 40. let (II)
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   Antické tradice v českém umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Česká avantgarda Španělsku
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1990   Česká kresba XX. století II
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Mánes Mánesu
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2002   Poezie magického realismu
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2005   Parafráze
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Zátiší
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2012   Národní památník na Vítkově
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939)
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1956   Vladimír Sychra, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Jistoty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 43-48
1940   Ranné jsou Sychrovy záliby pro kreslení..., Obrazy Vladimíra Sychry, , , 1940, -
1951   Připomínky k výstavě „Výtvarná úroda 1950“, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 385-398
1954   Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 8, 1954/04/23, 3-3
1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10, 129, 1954/05/30, 4-4
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11, 179, 1955/07/26, 3-3
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1955   Medailony z Jízdárny (Mosaiky Vladimíra Sychry), Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, -
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Naši malíři v Salonu populistů, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 7-
1957   Nač nás upozornila výstava zátiší, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 1-2
1957   Vladimír Sychra a Maupassant (K výstavě v síních ČSFVU), Mladá fronta, 13, 127, 1957/05/28, 5-5
1957   Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 11-12
1957   Obrazy pro naše velvyslanectví v Moskvě, Výtvarná práce, 5, 8, 1957/04/27, 6-
1957   Maupassant Vladimíra Sychry, Výtvarná práce, 5, 10, 1957/05/24, 7-8
1958   Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1959   Rozhovor s Vladimírem Sychrou, Výtvarné umění, 9, 3, 1959/06/20, 112-118
1959   Umění zemí socialismu, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 1-2
1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 3-4
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1959   Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 5-
1959   200 let textilního tisku, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 9-
1960   Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 3-4
1961   Východočeský salón v Poličce, Výtvarná práce, 9, 18, 1961/09/14, 8-
1962   Znovuvybudované Lidice, Výtvarná práce, 10, 13, 1962/07/24, 2-
1962   Obrazy Vladimíra Sychry, Výtvarná práce, 10, 22-23, 1962/12/10, 3-4
1962   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 10, 25-26, 1962/12/31, 1-2
1963   60 let Vladimíra Sychry, Výtvarná práce, 11, 1, 1963/01/31, 5-6
1963   Krátce poté, co v prvním čísle, Výtvarná práce, 11, 3-4, 1963/03/18, 11-11
1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11, 10, 1965/09, 47-57
1969   Manýrismus v moderních estetických aspektech, Výtvarné umění, 19, 2-3, 1969/08/29, 144-159
1969   S Vladimírem Sychrou na cestách, Výtvarné umění, 19, 7, 1969/12/31, 318-327
1970   Vladimír Sychra, Výtvarná práce, 18, 5, 1970/03/02, 5-
1978   Umění protestu: česká avantgarda v době španělské občanské války, Umění, 26, 3, 1978, 263-276
1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26, 2, 1978, 97-113
1978   Smysl tématu (Poznámky k Návrhu na mozaiku Ležáky V. Sychry z r. 1951), Umění, 26, 1, 1978, 1-11
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1984   Giorgio de Chirico a české umění, Umění, 32, 6, 1984, 486-503
1996   Česká avantgarda v době španělské občanské války, České imaginativní umění, , , 1996, 242-257
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2003   Zlínské sbírky (Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění), Art & Antiques, , 3, 2003/03, 83-84
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1942   Výstava kreseb a náčrtů Vl. Sychry
1970   Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932-1962
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1947   Léto v umění
2006   Zátiší
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2001   Umění a starožitnosti
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   14. aukce
2010   18. aukce
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2013   Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   29. aukce
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1954   Kartony pro masaiky v síni Sovětské armády v Národním památníku
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1942   Grafika 1942
2003   Metamorfozy człowieka
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Člověk v českém moderním malířství
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1935   Podobizna
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1970   Vladimír Sychra výbor z díla 1932-1962
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
1997   Západočeská galerie v Plzni
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1974   Dílo a osobnost II. (Album reprodukcí k televiznímu cyklu)
text
rok vydání, název (podnázev)
1946   Soubor malíře Vladimíra Sychry
1968   Moderní česká kresba
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)