Pavel Sukdolák

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Nejkrásnější české knihy roku 1993 (Katalog soutěže)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2000   O grafice, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Dvě nové akce (Z Povltaví a pohraničí), Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 2-
1955   Úvaha o grafice (190. členská výstava SČUG Hollar), Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 8-9
1956   Výstava, nebo kvíz?, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 8-
1957   Přínos minulé výstavní sezóny (Příspěvek k profilu nejmladší generace výtvarníků), Výtvarná práce, 5, 17, 1957/09/06, 1-2
1959   Ceny z mezinárodní výstavy mladého umění..., Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 15-
1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, 3-3
1962   Souhrnně o ilustrované Kapce, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 4-
1965   Grafika 65, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 6-6
1965   Přehlídka současné grafiky, Mladá fronta, 21, 210, 1965/08/24, 4-4
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 45-58
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 12, 1995/06/08, 5-5
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
1996   Hlasy pro ohlasy, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , 2, 1996, 8-11
1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 16-17, 1999/08/26, 12-12
2001   České dny v Mongolsku (Ulánbátar, 16. 11. - 22. 11. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 3, 2001/02/08, 9-
2001   VII. festival komorní grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 19, 2001/09/27, 3-
2005   ...o věcech přírodních, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 19, 2005/09/22, 3-3