Pavel Sukdolák

termín, název výstavy, místo konání
1981/03/26 - 1981/04   Jaroslav Uiberlay: Obrazy, kresby, Praha