Pavel Sukdolák

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1986   Pavel Sukdolák: Grafika
1991   Pavel Sukdolák
1992   Pavel Sukdolák
1993   Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993
2004   Pavel Sukdolák
2006   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely
2007   Pavel Sukdolák
2008   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely
2009   Pavel Sukdolák: Barevný lept
nedatováno (1970)   Pavel Sukdolák
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Česká grafika Hollar
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
1954   Gráfica checoslovaca
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1956   Výstava původní grafiky a kreseb (Ladislav Čepelák, Bedřich Housa, Rudolf Klimovič, Bohuslav Knobloch, Jaroslav Kovář, Jaroslav Lukavský, Jindřich Mahelka, Karel Oberthor, Pavel Sukdolák)
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)
1957   Z povltaví (Kresby, grafika L. Čepeláka, P. Sukdoláka)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1958   Salonek května 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1959   Mladí českoslovenští výtvarníci na VII. světovém festivalu mládeže a studenstva ve Vídni 1959
1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1960   Moderne tschechische Grafik
1961   Hollar 1961
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Czechoslovak Graphic Art
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Grafika 65
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Český lidový dřevořez
1965   Světová grafika (Přehled současné světové tvorby)
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Grafika Plakát
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Tschechoslowakische Grafiker
1966   14 Graphiker aus Prag
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   Tschechoslowakische Graphik
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1967   Svět v nás
1967   Intergrafik 67
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   Ilustrace
1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   Arte grafica cecoslovacca
1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil
1969   L’art tchèque actuel
1969   Grafis
1969   Minisalon
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1969   Zeitgenössische Grafik aus der CSSR
1970   Anderle, John, Kučerová, Preclík, Sklenář, Sukdolák, Vysušil
1970   Soudobá československá grafika
1970   Prager Künstler
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   Cien grabados y cien fotografias
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Komorní grafika 1970
1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1973   Art tchèque contemporain: Gravure, céramique, verres / Zeitgenössische tschechische Kunst: Druckgraphik, Keramik, Gläser
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   10 tjeckiska grafiker
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1977   Arte checoslovaco (Grabados)
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1983   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské prózy
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1985   Česká moderní ilustrace
1985   La grafica contemporánea Checoslovaca
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Ilustrace a poezie (Grafika a knižní tisky Lyry Pragensis)
1989   Současná česká grafika
1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   A kortárs cseh grafika
1994   Nejkrásnější české knihy roku 1993 (Katalog soutěže)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Řeč znaku (Jaroslav Šváb, František Gross, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Jaroslav Hořánek, Karel Vysušil, Jaroslav Sůra, Miloš Ševčík, Aleš Lamr)
1995   Savremena češka grafika
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1998   Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971 (Pocta Františku Doležalovi)
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1999   Kolorismus
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2001   Knihy Aulos
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Současná česká ilustrační tvorba (11. ročník)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Jubilanti Hollaru 2005
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   Parafráze
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2007   Současná česká ilustrační tvorba (15. ročník)
2010   XVI. festival komorní grafiky
2010   1. trienále Současná česká ilustrační tvorba
2012   Knihy Aulos
2013   Současná česká a rakouská ilustrační tvorba (Zeitgenössische tschechische und österreichische illustration )
2014   Poklady Vysočiny (Skvosty depozitářů)
2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
nedat. (1977)   38 tschechische Graphiker
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
nedatováno   Současná česká grafika
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Co je to grafika (Informatorium o grafice), Český fond výtvarných umění, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), ,
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Výstava kreseb SČUG Hollar, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 4-4
1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce, 1, 22, 1953/08/21, 1-2
1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 6-6
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Členská výstava II. krajského střediska, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1956   Úvodem (Devět grafiků, kteří vám předkládají...), Výstava původní grafiky a kreseb, , , 1956, 0-0
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-11
1956   Devět ze školy Vladimíra Silovského, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 8-9
1956   Poznámka k výstavě SČUG Hollar, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 5-
1957   K Čepelákovu a Sukdolákovu stanovisku, Z povltaví, , , 1957, 0-0
1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 12-
1958   Mladí grafici v Brně, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 3-
1958   O současné grafice, Květen, 3, 7, 1958/03, 387-398
1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 349-356
1959   Mladé umění ve Vídni, Výtvarná práce, 7, 16, 1959/09/07, 8-9
1959   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 10-
1961   Dvě výstavy v Humpolci, Výtvarná práce, 9, 13, 1961/07/10, 9-
1961   Letošní bienále v Sao Paulo, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 12-
1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 10, 17-18, 1962/10/05, 2-3
1964/07/26   Ano i ne (kolem ilustrace), Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 1-8
1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35, , 1966, 66-67
1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 8-9
1969   Touto výstavou se seznamujeme s činností skupiny Grafis,..., Grafis, , , 1969, 0-0
1969   Skupina Grafis, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 4-5
1969   V Pulitzerově galerii ve švýcarském Bernu..., Výtvarná práce, 17, 8-9, 1969/09/29, 2-
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1995   Znak je formou dorozumění..., Řeč znaku, , , 1995, 1-3
1998   Jan Bauch..., Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
1998   Seznam exponátů výstavy Pocta Františku Doležalovi, Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   KPH se ptal ... (Byly dva důvpdy ...), Klub přátel Hollaru, , , 2000, 0-0
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2012   Aulos - 20/45, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 1-
2015   Pravda není relativní (Rozhovor s Pavlem Sukdolákem (21. 9. 1925, Humpolec)), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 23-24, 2015/12/03, 3-3
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pavel Sukdolák: Farbradierungen
1992   Pavel Sukdolák: Grafika
1993   Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993
1994   Pavel Sukdolák: Pastely
1997   Pavel Sukdolák: Pastely a grafiky
2005   Pavel Sukdolák: Grafické dílo
2005   Pavel Sukdolák: Výběr z grafické tvorby
2006   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely
2008   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely
2010   Pavel Sukdolák: Pastely
2010   Pavel Sukdolák: Pastely
2014   Pavel Sukdolák: Barevný svět (prodejní výstava)
2015   Pavel Sukdolák: V čase (k autorovým 90.narozeninám)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1956   Grafika a kresby
1957   Ladislav Čepelák a Pavel Sukdolák: Grafika a kresby
1965   Grafika 65, František Bílek
1968   Ilustrace
1969   Grafika tvůrčí skupiny Grafis
1970   Současná československá grafika
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1980   Malerei, Grafik und Skulpturen aus der CSSR und der DDR
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1989   L´Europe des Graveurs
1993   Pavel Sukdolák: Grafika - kresby, Bohumil Eliáš: Skleněné objekty
1993   Luzná smyčka: Kravata, symbol klasické módy v pojetí českých a slovenských výtvarníků
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Pocta Františku Doležalovi (Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964 - 1971)
2001   Ohlédnutí za prvním rokem naší výstavní činnosti (Lhoták, Kolář, Tichý, Gross, Sukdolák, Janeček, Toyen)
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Vyhnání z ráje (VIII. domácí úkol)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2012   Knihy Aulos 1992-2012 (20 let nakladatelství)
2014   Nová tvorba
2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika)
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
album
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   Výstava a aukce výtvarných děl na téma pes
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   Aukce umění
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry)
2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie)
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2013   A Place for Imagination (Artist´s Books and Illustrations)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Pavel Sukdolák
2005   Pavel Sukdolák: Otisky času
2006   Pavel Sukdolák: Grafické listy
2010   Pavel Sukdolák: Tiché rozhovory
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   Prager - Grafik (7 tschechische Künstler zeigen ihre Werke)
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1996   Fenomén barva (Barevná grafika)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
1999   Současná česká ilustrace
2000   Jubilanti 2000
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Duchovní rozměr grafiky
2005   Pavel Sukdolák: Lepty, pastely / Letní kolekce
2006   XII. festival komorní grafiky
2007   XIII. Festival komorní grafiky
2008   XIV. Festival komorní grafiky
2009   XV. Festival komorní grafiky
2010   Jubilanti Hollaru 2010
2012   XVIII. festival komorní grafiky
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Galerie eS
parte
rok vydání, název (podnázev)
2022   Pavel Sukdolák (malíř a grafik)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1969   Grafik aus der ČSSR
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2005   Pavel Sukdolák: Grafické dílo
2010   Pavel Sukdolák: Pastely ((2))
2015   Pavel Sukdolák: V čase (Výstava k 90. narozeninám)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar
1991   Lyra Pragensis: Subskribce výtvarných děl a knižních tisků (19. ročník)
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   Erwerbungen 1970-1990
seznam
rok vydání, název (podnázev)
1976   Seznam kreseb a grafických listů, předaných Grafické sbírce z pozůstalosti po Josefu Sudkovi
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
1997   Osobnosti Pelhřimovska
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1971   Současná česká grafika
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2013   Místo pro imaginaci
2017   Hollar dnes