Julius Edvard Mařák

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1949   Kresby a grafika Julia Mařáka (K 50. výročí smrti umělcovy)
1950   Julius Mařák: Souborná výstava
1969   Julius Mařák (Výtvarné Hlinecko)
1981   Julius Mařák
2012   Julius Mařák 1832-1899
2016   Julius Mařák: Vídeňské úspěchy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Průvodce po Moderní galerii
1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1936   Výstava poštovních známek v Mánesu
1938   Česká tradice v 19. století
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1940   Padesát let české moderní grafiky
1942   Členská výstava umělecké besedy
1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1946   Výběr význačných děl
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1951   Mistři české kresby
1952   Česká krajina XIX. století
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Česká grafika XIX. století
1955   České malířství XIX. století
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958   České malířství XIX. století
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   České malířství 19. století
1963   České malířství z 2. poloviny XIX. století
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Česká secese (Umění 1900)
1966   České malířství XIX. století
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1969   Česká krajina
1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství 1850–1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek
1975   České malířství XIX. století
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Česká krajina 19. století
1980   Krajina v české malbě 19. století
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Generace Národního divadla
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1986   Julius Mařák a jeho žáci
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století (28. výtvarné Hlinecko)
1987   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986)
1987   Česká grafika 1 (80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1987   České umění 19. století ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1989   Dar Anny Hůlové
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1989   Český symbolismus
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1994   České malířství z let 1860–1942 ze sbírek pobočky České spořitelny a.s. v Železném Brodě
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2000   Melancholie
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   Litomyšl Art Gallery
2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Les
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Smetanova výtvarná Litomyšl (16. června - 31. července 2006)
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2007   Krajinomalba v českém malířství na přelomu 19. a 20. století (Ze sbírky uměleckých děl České pojišťovny)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Mařákovci z náchodských sbírek
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Před obrazem
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
2017   Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2018   Vnitřek lesa / The Forest Interior
2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého)
2018   Národ sobě
2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890)
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2021   Impresionismus. Krajina barvy a světla
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1909   Julius Mařák 1835 - 1899, Rudolf Ryšavý, Praha
1913   Julius Mařák, František Páta, Praha
1929   Přátelé výtvarníci (Vzpomínky a úvahy 1907 - 1929), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1940   Julius Mařák, Melantrich, nakladatelství, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Národní galerie (České malířství XIX. století), Orbis, Praha
1955   Julius Mařák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2007   Vnitřek lesa, lesní charaktery (Julius Mařák a umění krajinomalby), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1910   Julius Mařák, Lumír, 38, , 1910, 43-44
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1953   Návštěvníci o výstavě Mařákových kreseb , Výtvarná práce, 1, 23, 1953/09/04, 7-
1953   Studie a skizzy krajinářů XIX. století (Národní galerie v Alšově síni), Výtvarná práce, 1, 23, 1953/09/04, 8-
1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 3-4
1953   Básník přírody, Křestanská žena 30, 6, 30, 195307/11, 2-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Tři výstavy Národní galerie (Neméně závažnou je i výstava České grafiky 19. století...), Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 8-
1956   Grafika Julia Mařáka, Umění, 4, 2, 1956/09/15, 151-169
1959   Krajinářské studie Julia Mařáka, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 10-
1982   Jubileum a výstava Julia Mařáka (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 62-63
1982   Východočeská galerie Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 13-13
1982   Plzeň v dílech výtvarných umělců (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 8-9
1982   K výstavě Julia Mařáka, Umění, 30, 4, 1982, 361-364
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 44, 5, 1996, 374-390
2009   Julius Mařák a mařákovci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 11, 2009/05/28, 3-
2012   Červen v Litomyšli, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 72-72
2013   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2013/02, 68-70
2014   Krajináři, Ročenka ART+, , , 2014, 36-37
2019   Mařákovy Krkonoše, Art + Antiques, , 9, 2019/09/09, 18-19
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1981   Julius Mařák 1832-1899: Obrazy, kresby, grafika
2012   Julius Mařák 1832-1899
2016   Julius Mařák: Vídeňské úspěchy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Z východních Čech
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2004   Z národní klasiky
2005   Les
2005   Slavní čeští mistři v instalaci Federico Díaze
2006   Klenoty českého umění
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Od krajiny do krajiny
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Umění a starožitnosti
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2010   14. aukce
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   20. aukce
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Evening Sale Prague
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
  Ráno v lese
hand out
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Městská obrazárna v Litomyšli (Top 15)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   České malířství od konce 19. století po současnost
2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1870   Čapí sněm
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
195307/11   Křestanská žena 30
1996/10/17   Jitro kouzelníků
program
rok vydání, název (podnázev)
1995   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Listopad 2005 - únor 2006 / November 2005 - february 2006)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2007)
2016   Oblastní galerie Liberec (Lázně)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
nedatováno   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu)
nedatováno   České malířství 19. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1997   Západočeská galerie v Plzni
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České malířství 19. století I.
nedatováno   České malířství 19. století II.
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1941   Malá galerie
1953   Vlastenecký příklad české kresby XIX. století
1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění
nedatováno   České malířství (19. století I.)
nedatováno   České malířství (19. století II.)
učebnice
rok vydání, název (podnázev)
1976   Čítanka III pro střední školy