František Kyncl

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 1968   Pardubice (Pardubice), Pardubice (Pardubice), (pobyt, tvůrčí činnost, 1967 spoluzakládal sochařská sympozia Artchemo.)
1968 - 2011   Düsseldorf, Düsseldorf, (pobyt, tvůrčí činnost)