Olaf Hanel

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1976   Olaf Hanel: Kresby
1978   Olaf Hanel
1984   Olaf Hanel: Sculptures and drawings (Produced during Residency at the Scottish Sculpture Workshop)
1989   Olaf Hanel: Production 1979 - 1989
1992   Olaf Hanel
1996   Olaf Hanel
1998   Olaf Hanel 1968-1998
2000   Olaf Hanel: Dále od hradu dále...
2002   Olaf Hanel: Obrazy, plastiky
2023   Olaf Hanel: Expanze ticha / The Expansion of Silence
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1967   Humoristické kresby
1968   Celostátní soutěž kresleného humoru Písek 68
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991   Umění akce
1993   Kresby (Nové sdružení pražských malířů)
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1994   Vyšehrad ´94
1995   Mosty (Nové sdružení pražských umělců)
1995   Nové sdružení pražských umělců: Konstanty
1995   Slovo v prostoru
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Česká serigrafie
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Džbán 1999. Mezinárodní sochařské sympozium
1999   Česká serigrafie
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia)
2001   Vyšehrad Lugnasadh 2001 (Byl Bivoj Slovan, Kelt či virtuál?)
2002   Možnosti proměny II
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2004   Sbírka / Collection Audabiac I.
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Pražské ateliéry
2007   Karel Nepraš a přátelé
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Seno, sláma (Práce v krajině a přírodní procesy v umění)
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
2019   Na konci duhy, dva kroky vlevo
2021   ČS koncept 70. let
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1969   Černý humor Olafa Hanela, Pochodeň, 58, 79, 1969/04/03, 5-5
1976   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Olaf Hanel: Kresby, , , 1976, -
1976   Hanel’s Bublles - A silent Message to Future Generations , Olaf Hanel: Kresby, , , 1976, -
1983   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Suterény, , , 1983, 73-75
1983   Výstava Olafa Hanela v galerii X, Suterény, , , 1983, 150-152
1984   Olaf Hanel´s drawings consist of all ..., Olaf Hanel: Sculptures and drawings, , , 1984, -
1991   Dvojí návrat Olafa Hanela, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 7, 1991/04/04, 4-
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 1, 1992/01/09, 16-16
1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 21, 1992/10/15, 4-
1992   Obrazy z Vence / Les tableaux de Vence, Olaf Hanel, , , 1992, -
1992   Křížovnická škola humoru, Moravskoslezský večerník, , , 1992/05/18, -
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1996   Již potřetí otevíráme skromnou výstavku..., Olaf Hanel, , , 1996, -
1996   Ve snaze o základní charakteristiku..., Olaf Hanel, , , 1996, -
1996   Tvorba a lehkost bytí, Bydlení, , 5, 1996, 50-52
1997   Serigrafie 97 Workshop Ostrava, Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 12-12
1998   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Olaf Hanel 1968-1998, , , 1998, -
1998   Síťovci - antiplastiky, Olaf Hanel 1968-1998, , , 1998, -
1998   Chaos a řád, Olaf Hanel 1968-1998, , , 1998, -
1998   Výstavní síň Mánes představuje tvorbu výtvarníka Olafa Hanela, Mladá fronta Dnes, , , 1998/08/20, 4-
1998   V Mánesu začala Hanelova retrospektiva, Lidové noviny, 11, 194, 1998/08/20, 13-
2001   Hanelovy bubliny, poselství tichá příštím generacím, Suterény, , , 2001, 106-111
2001   Výstava Olafa Hanela v galerii X, Suterény, , , 2001, 222-226
2003   Okřídlený objekt (Praha, Galerie Gambit, 3. 9. - 2. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 21, 2003/10/23, 6-
2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends, Karel Nepraš a přátelé , , , 2007, 2-7
2007   Karel Nepraš a přátelé, Prostor Zlín, 14, 4, 2007, 2-9
2007   Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), , , 2007, 501-527
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1980   Olaf Hanel: Gravures et dessins
1987   Olaf Hanel: Paintings, Drawings, Prints 1985 - 1987
1989   Olaf Hanel: Aux limites des signes
1992   Olaf Hanel: Vyhvězdíno
1993   Olaf Hanel: Vyhvězdíno
1993   Olaf Hanel: Obrazy
1993   Olaf Hanel: Obrazy, objekty
1994   Olaf Hanel: Oeuvres récentes
1995   Olaf Hanel: Malé formáty (Small is beautiful)
1996   Olaf Hanel: Krajinné motivy
1996   Olaf Hanel: Objekty
1997   Olaf Hanel: Střežený chaos
1998   Olaf Hanel: 1968 - 1998
1999   Olaf Hanel: Výběr z tvorby
1999   Olaf Hanel: Výběr z tvorby
2000   Olaf Hanel: Dále od hradu dále...
2002   Olaf Hanel: Obrazy, plastiky
2003   Olaf Hanel: Sezona 60 / Season 60
2008   Olaf Hanel / 65: Práce ze 70. let
2013/03/07   Olafa Hanela Kanadské práce na papíře 1980-1990
2018   Olaf Hanel 75 (Malby, práce na papíře a objekty)
2021   Olaf Hanel: Na cestě tam a zase zpátky / There and back again
nedatováno   Olaf Hanel: Sculptures and drawings (Produced during Residency at the Scottish Sculpture Workshop)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   K.Š. Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1995   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice
1995   Nové sdružení pražských umělců: Konstanty (výstava nového sdružení pražských umělců a jeho hostů)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
2001   Súčasná česká serigrafia
2005   Pražské ateliéry
2007   Výběr z díla českých a slovenských sochařů
2009   Stopy ohně
2013   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu a její akce na fotografiích Heleny Wilsonové
2019   Na konci duhy, dva kroky vlevo
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2012   Olaf Hanel: Bublina (abART - z Čech do světa)
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1985   Z cyklu 26 kruhových variací
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2021   Olaf Hanel: Na cestě tam a zase zpátky / There and back again
instalace
rok vydání, název (podnázev)
1997   Nedělní letní den
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2008   Olaf Hanel: Práce ze 70. let
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2003   Olaf Hanel: 60. sezóna (Objekty, práce na papíře, dokumentace)
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1986   Bez názvu 1
1986   Bez názvu 3
malba
rok vydání, název (podnázev)
1986   Tabule III
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1984   Poslední signál
1995   Spirála
obraz
rok vydání, název (podnázev)
  Velká série II
1974   Bubliny
1988   Velká série I
1988   Velká série II
1991-92   Vyhvězdíno
1998   Kolem dokola
1998   Velká série I
1998   Zbytečná siréna
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1980/08   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc
1983/01   Revue K (Hanel Král Ladocha Maler Velinger)
1986   Revue K (Jiřímu Kolářovi k sedmdesátinám v Paříži, 24. září 1984)
1991   Revue K
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1982   Olaf Hanel: Dessins
1991   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1993   Olaf Hanel: Objekty, kresby
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2015   Pardubičtí staří psi
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1998   Olaf Hanel 1968 - 1998