Emil Filla

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1972   Čestmír Kafka: Obrazy/ grafika
1981   Kafka
1989   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1997   František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu
2019   Sudek: Obrazy a odrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
2012   1912 - Mission Moderne (Die Jahrhundertschau des Sonderbundes)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Barvy století, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1983   Dobrodružství barvy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
[2019]   Cézannovo jablko aneb ke kořenům kubismu, Český kubismus, , , [2019], 11-25
1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 1923/03/30, 65-67
1929   Do Moderní galerie patří... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, , 6, 1929, 124-
1930   Vedení české Moderní galerie... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, , 8, 1930, 181-184
1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem (Pokračování), Fronta, 6 (1933-1934), 23, 1933/11/16, 355-357
1935   Prameny, sbírka dobrého umění. (Akord 1935/5), O knihách, , , 1935, 41-
1937   Prameny (Akord 1937/4), Umění, , , 1937, 48-53
1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942, , , 1945, -
1946   Výchova vkusu, jedna z cest k výtvarnému umění, Lidová kultura, 2, 4, 1946/01/23, -
1953   Přehlídka práce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 4-6
1954   Větší je radost nad jedním hříšníkem..., Výtvarná práce, 2, 5, 1954/03/12, 7-
1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 6, 1956/07/30, 268-280
1956   Akt v moderní české grafice, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 356-365
1956   Jakou cestou půjdeme dál?, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 1-2
1956   Máj našeho umění, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 1-2
1956   Jubilejní výstava Viléma Nowaka, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 5-
1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9, , 1957/12/24, -
1957   Padesát let od prvé výstavy Osmy, Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, 1-3
1957   Počátky Osmy (Z připravovaných pamětí Vincence Beneše), Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, 4-5
1958   Zakladatelé českého moderního umění, Kultura, 2, 12, 1958/03/20, 3-3
1959   Několik paralel mezi českým a slovenským moderním malířstvím, Výtvarné umění, 9, 7, 1959/11/14, 293-300
1959   Dvacáté století v nové instalaci NG, Výtvarná práce, 7, 7, 1959/05/05, 3-
1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 55-66
1960   IV. přehlídka (Malířství), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 101-110
1961   Prag 1960, Das Kunstwerk, 14, 8, 1961/02, 23-25
1961   Plastiky českých malířů, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 9-
1962   Portrét a podobnost, Výtvarné umění, 12, 1, 1962/03/31, 8-13
1962   Pražské výstavy v květnu a červnu, Výtvarná práce, 10, 11, 1962/06/21, 2-3
1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 1-
1963   Jubilejní ohlédnutí, Výtvarná práce, 11, 1, 1963/01/31, 8-8
1963   Utrpení Josefa Čapka, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 4-
1965   Magie barevné hmoty, Výtvarné umění, 15, 8, 1965/10/30, 359-366
1965   Dvacet let výtvarného života na Litoměřicku (1945-1965), Výstava výtvarníků Litoměřicka pořádánaná k 20. výročí osvobození ČSSR, , , 1965, 3-11
1965   České malířství po roce 1945, Umění, 13, 4, 1965/09, 323-351
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 1, , 1966, 198-208
1966   Naše moderní umění a spojení se světem, Dějiny a současnost, 8, 2, 1966, 2-4
1967   Osudy avantgardy v Čechách I, Výtvarná práce, 15, 8, 1967/04/20, 1-7
1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 11-
1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, , , 1968, 0-0
1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55, 1968/02/25, 7-7
1968   České umění v Holandsku, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 9-
1968   Neděle na Královské cestě, Výtvarná práce, 16, 16-17, 1968/09/25, 15-
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 18, 1968/10/25, 5-
1968   O svobodě, levici a avantgardě, Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 1-2
1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Z nových knih, Výtvarná práce, (18), 1, 1970/01/10, 2-
1970   Výstavy (Výstava Česká kresba 20. století), Výtvarná práce, 18, 22, 1970/10/27, 4-
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1971   Český kubismus v USA, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 2-
1978   Jubileum Vincence Beneše (Z ateliéru), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 37-42
1978   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1979   Oblastní galerie v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1981   Expresionismus, Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 5-11
1981   Čas bojů a vítězství (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 53-53
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Kubismus, Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, 15-22
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1982   Václav Menčík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 41-43
1982   Šaldova objevnost zraku (Panorma), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 13-14
1982   Umění a mír, Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 3-9
1982   Edvard Munch a české umění, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 29-38
1983   Malířské poselství Jaroslava Krále (K stému výročí umělcova narození), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 21-24
1983   Grafik Josef Duchoň (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 44-47
1984   V srpnu letošního roku..., Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby, , , 1984, -
1987   Šalda a výtvarná estetika (K dvojímu výročí F. X. Š.: 1867 - 1937), Estetika, , , 1987, 172-183
1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956, , , 1988, -
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 16, 1988/10/25, 1-2
1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, , 23, 1988, 1-4
1989   Dvě květnové výstavy - Střední věk…, Kmen, , 22, 1989/06/01, 10-11
1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 1-5
1991   Spojení českých historických období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 10, 1991/05/16, 16-16
1991   Stará avantgarda (K výstavě v Kinského paláci), Lidové noviny, , , 1991/05/30, -
1993   Čtvrtý rozměr klasické moderny, Prostor, 7, 25, 1993, 194-195
1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, 9-
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 258-265
1994   Zrcadlo vlastní historie (Praha, Mánes, Mánes Mánesu, 29.11.1995-5.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 1, 1995/01/05, 1-1
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 263-278
1996   František Kupka's creation in visual art: "organic" and czech connections, Umění , 44, 1, 1996, 16-40
1996   Kvart - sborník poesie a vědy, Umění , 44, 1, 1996, 74-92
1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 2-2
1998   Galerie moderního umění, Hradec Králové, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 33-34
1998   Státní galerie ve Zlíně, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 99-101
1998   Umění koláže (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 14. 7. - 6. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 16-17, 1998/08/27, 16-16
1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 1-1
1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 3-3
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
1999   Zapomenutý Rykr, Cestou necestou, , , 1999, 58-61
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
2000   Výstava Konec světa? naznačuje začátek nové historie (Pražský palác Kinských se stává ´vlajkovou lodí´ Národní galerie), Lidové noviny, 13, 127, 2000/06/01, 27-27
2000   Touha po sblížení a figury jako balvany (V pražském Veletržním paláci byla včera otevřena retrospektivní výstava sester Válových), Lidové noviny, , , 2000/03/31, 20-
2000   Fauvistická zkouška ohněm, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 3, 2000/02/10, 8-
2000   Karlovarská galerie bilancuje, , , , , 1-4
2000   K odchodu Vincence Kramáře ze státní sbírky starého umění v roce 1939 (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi), Umění, 48, 1-2, 2000, 78-81
2001   Smysl moderního umění, České umění 1938-1989, , , 2001, 282-285
2001   Hledač nevyzkoušených oblastí, Revue Národní galerie v Praze, , , 2001, 26-27
2002   Dražitelé už neváhají (Mikuláš Medek byl prodán za rekordní cenu 2,2 miliónu korun), Hospodářské noviny, , , 2002/10/20, 10-
2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 5, 2003/03/06, 12-
2003   Triumf českého surealismu a klasické moderny, Art & Antiques, , 1-2, 2003/01-02, 20-
2003   Solidní výsledek bez velkého elánu (1. Art Consulting Brno na Žofíně), Art & Antiques, , , 2003/11, 18-19
2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, , 8, 2004/02/20, 11-13
2004   Avantgarda a moderna (55. aukce Antikvariátu dr. Prošek), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 24-24
2004   Moderna 20. století za miliony (Antikva Kodl a Vltavín), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 26-26
2004   K výstavě Bohumila Kubišty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 18, 2004/09/09, 4-
2005   Hned po válce byl udělen titul národní umělec..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 15-15
2006   Rozhovor s Martinem Dostálem ředitelem Východočeské galerie v Pardubiích (Pardubice, Východočeská galerie, 5. 10. - 12. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 22, 2006/11/09, 4-4
2006   Kooperativa (Klasika od 18. až po 20. století), Art & Antiques, , 5, 2006/05, 38-43
2007   Europa un siècle d´avant-garde en Europe de l´Est, Là, même dans l’ombre, la lumière, , , 2007, 233-242
2007   3 otázky pro... (Ivana Kyzourová, Jiří Petrbok), Revue Art, , 3, 2007/3, 33-33
2008   Papíry za statisíce, Art + Antiques, , 11, 2008/11/5, 21-21
2008   Rok spokojených, Art & Antiques, , 2, 2008/02, 21-26
2009   Rekordní Medek, Art + Antiques, , 1, 2009/01, 22-23
2010   Víc než napoprvé, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 19-20
2010   Rusové, Němci a Češi, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 25-26
2010   Zpověď Viktora Nikodema, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 16-17, 2010/08/26, 3-3
2010   Konečně Medek, Art + Antiques, 9, 10, 2010/10, 19-19
2011   Štyrský a Schikaneder, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 14-15
2011   Drobnosti za osm milionů, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 15-16
2011   Rekordní Sutnar, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 16-17
2011   Bez nejdražších položek, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 20-
2011   Skvělý začátek, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 20-21
2011   Rekordní Hofman a Bukovac, Art + Antiques, , 3, 2011/03/08, 23-24
2011   Machek, Loos i Kokolia, Art + Antiques, , 3, 2011/03/08, 25-
2011   Bez milionářů, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 17-19
2011   Rekordní Boštík, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 19-20
2011   Mrkvička a Francouzi, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 19-
2011   Sbírka Anny Fárové, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 19-20
2011   Válová a Jíra, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 20-
2011   Rekordní Matal, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 20-21
2011   Překvapení z Benátek, Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 25-
2011   Nejlepší za dva roky, Art + Antiques, , 10, 2011/10/07, 15-15
2011   S novými pravidly, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 15-17
2011   Pololetní bilance, Art + Antiques, , 9, 2011/09/06, 17-17
2011   Náš člověk v Bratislavě, Art + Antiques, , 9, 2011/09/06, 17-18
2011   Nejdražší a nejvýnosnější, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 23-23
2011   Utěšitel bez rekordu, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 24-24
2011   Důstojná oslava, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 31-31
2011   Petr Lysáček - Je-li milej, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 12, 2011/06/16, 4-
2011   Od klasiky po současnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 7-7
2012   Filla podle Beltracchiho, Art + Antiques, , 2, 2012/02/07, 19-19
2012   Dosud nejlepší, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 21-22
2012   Další večerní, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 23-24
2012   Provenience prodává, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 17-19
2012   Hynais a nejen on, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 19-20
2012   „Poetika místa“ - k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, Lesná - 50 let sídliště, , , 2012, 31-37
2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, , , 2012/02, 81-93
2012   Údolí neklidu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 3-
2012   Výtvarná tvorba dvacátých let, Jan Bauch, , , 2012, 22-28
2012   Výtvarná tvorba třicátých let, Jan Bauch, , , 2012, 29-42
2012   Bauchova pravda, Jan Bauch, , , 2012, 66-68
2012   Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, , , 2012, 325-358
2012   Dokumenty: Nepublikovaný dopis Jana Baucha Rudému právu z dubna 1987, Jan Bauch, , , 2012, 391-392
2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, , , 2013/02, 81-96
2013   Od Filly po Kinteru, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 19-20
2013   Kubišta, Janoušek, Kratina, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 17-18
2013   Od Pištěka po Chwalu, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 19-22
2013   Malíři české secese, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 6, 2013/03/21, 13-
2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 9, 2013/05/02, 16-
2013   Za nové umění! (Boj o socialistický realismus jako pole vztahů mezi státem a umělci), Umění a politika, , , 2013, 55-65
2014   Filla a další navrátilci, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 17-18
2014   Zlatým věkem zátiší rozumíme..., Kouzla zátiší, , , 2014, -
2014   Češi v Londýně, Art + Antiques, , 12 + 1, 2014/12/15, 34-34
2015   Milan Grygar: Vizuální a akustické, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 4, 2015/02/19, 8-16
2015   Rekordní Kopf, Art + Antiques, , 5, 2015/05, 19-20
2015   Medek za deset a rekordy od Bubáka po Wachsmana, Art + Antiques, , 12+1, 2015/12/14, 34-
2016   Nejdražší díla v jednotlivých kategoriích, Art + Antiques, , 2, 2016/02/08, 21-
2016   Bohemika, Ročenka ART+, , , 2016, 30-32
2016   Před deseti lety, Art + Antiques, , 4, 2016/04/08, 24-
2016   Desetimilionový Medek a rekordy napříč kategoriemi, Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 25-26
2017   Ještě dražší Medek a další milionový Merta, Art + Antiques, , 12+1, 2017/12/13, 37-
2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, , , 2018, 71-91
2018   Drahá Toyen a autorský rekord od Brožíka po Foltýna, Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 24-25
2018   Pamětní deska Vlaha Bukovace, 220 míst AVU, , , 2019, 74-75
2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 1, 2019/1/4, 46-47
2019   Schikaneder, Kupka, Medek a mnohem víc, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 20-21
2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, , 12+1, 2019/12/13, 17-19
2019   Dlouhý, Šíma, Medek a nejen oni, Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 16-16
2019   Rekordní Kokoschka a další milionový Zoubek, Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 17-17
2020   Portrét umělce jako kuřáka: self-fashioning moderního tvůrce, Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 205-214
2021   Další mnohamilionový procházka i úspěch pro poválečné umělkyně, Art Antiques, , 11, 2021/11/12, 13-14
2022   Nejdražší poválečná Toyen, Art Antiques, , 6, 2022/06/13, 13-14
2022   Filla za více než deset milionů a nejdražší letošní Bauch i Brožík, Art Antiques, , 6, 2022/06/13, 15-16
2022   Aukční trh v prvním pololetí: rekordy, rekordy a zase rekordy..., Art Antiques, , 8-9, 2022/09/08, 16-19
2022   Nejdražší domácí Sýkora i maximum pro Pešicovou, Art Antiques, , 11, 2022/11/10, 14-15
2023   Téměř dvacetimilionový Filla a rekordy pro Kratinu, Hájka i Vojkůvku, Art Antiques, , 2, 2023/02/08, 12-13
2023   Kokoschka bez kupce a čtyřikrát za více než 10 milionů, Art Antiques, , 4, 2023/04/12, 14-15
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1989   Grafika a drobné plastiky žáků Filovy školy
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2001   Prométheův oheň (Česká moderna první poloviny 20. století)
2009   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Regional Gallery of Fine Art in Zlín
nedatováno   Oblastní galerie Liberec / Galerie der bildende künste Liberec
parte
rok vydání, název (podnázev)
2006   Akademický malíř František Ronovský (člen S.V.U. Mánes)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1930 léto   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1966/10/10   Výtvarné umění
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Setkání žáků Emila Filly
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1992   The Lands of the Czech Crown
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1991/04/06   Grafika české avantgardy 1907-1918
2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši