Mikoláš Aleš

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
2007   Emil Filla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1937   Vzpomínky z dětství, Společnost Československého Červeného kříže, Praha
1941   Vodňanské vzpomínky, Nakladatelství J. Otto, Praha
1955   Josef Mánes (Vyzdobeno iniciálami a reprodukcemi z díla Josefa Mánesa, Frontispice Miloláše Alše), Československý spisovatel, Praha
1956   Díváme se na obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1988   Formani, vandrovníci, voraři (Josef Jahoda: Slunce, Josef Štefan Kubín: Podařený párek, Jan Morávek: Plavci na Sázavě ), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2005   Písecká literatura a její autoři ((od nejstarších dob až do současnosti)), ,
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1897   K vyobrazením, Volné směry, I., 10, 1897/08, 481-482
1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, , , 1914, 331-336
1920   Waldesova galerie, Topičův sborník, 8 (1920–1921), 2, 1920/11/05, 89-90
1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 1923/03/30, 65-67
1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, , , 1935, 20-34
1940   Odraz života kraje v písemnictví, v umění výtvarném, v hudebních skladbách a písních, Před branami Prahy, , , 1940, 73-82
1946   Národní umění těžce ohroženo, Lidová kultura, 2, 14, 1946/04/06, 1-5
1946   Tradice, kopací míček demagogie, Lidová kultura, 2, 15, 1946/04/13, 1-2
1947   Čtení o Mikoláši Alšovi, Národní osvobození, 18, , 1947/01/12, -
1947   Aleš contra Letná, čili kultura a sport, Národní osvobození, 18, , 1947/11/07, -
1948   Zaniklé zpěvy Františka Alše, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 89-92
1948   Kultura národu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 193-195
1950   Josef Mánes, klasik českého malířství, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 97-107
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 146-156
1950   Hospodářské zabezpečení tvůrčí práce (Podle referátu na I. celostátní konferenci), Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 214-220
1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 241-251
1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1952   Nové publikace o výtvarném umění (Zprávy, informace, aktuality), Výtvarné umění, 2, 5-6, 1952/04, 264-264
1952   Malíř českého lidu, Mladá fronta, 8, 298, 1952/12/17, 4-4
1953   Karel Purkyně, živý příklad pro naše umění (K 85. výročí úmrtí našeho velikého malíře XIX. století), Mladá fronta, 9, 83, 1953/04/05, 4-4
1953   Ilustrované publikace pro děti, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 6-
1953   Celostátní výstava lidové tvořivosti, Výtvarná práce, 1, 18, 1953/06/26, -
1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena 4, VI, 4, 1953/1/10, 9-
1953   Naše umění očima maďarského odborníka, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 3-
1953   Výstava o Alšovi putuje do Albánii, Výtvarná práce, , 16, 1953/05/29, 5-
1953   Iskusstvo o Mikoláši Alšovi, Výtvarná práce, 1, 22, 1953/08/21, 5-
1953   K osudu jednoho dioramata, Výtvarná práce, 1, 23, 1953/09/04, 4-
1953   Krasná kniha, Výtvarná práce, 1, 26, 1953/10/16, 4-
1953   O soutěži na úpravu v Národním divadle, Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 3-
1953   Veliké výročí II., Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 4-
1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 7-
1953   Česká krajina v zrcadle umění, Křesťanská žena 12, 6, 12, 1953/03/07, 2-
1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křestanská žena 45, 6, 45, 1953/10/31, 2-
1953   Knižní ilustrace 1953, Křestanská žena 47, 6, 47, 1953/11/14, 9-
1954   Sovětský tisk o naší výstavě, Výtvarná práce, 2, 5, 1954/03/12, 2-
1954   Járo v českém umění výtvarném, Výtvarná práce, 2, 9, 1954/05/06, 3-4
1954   Mikoláš Aleš: Vlast..., Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 4-
1954   Láska ke třem břízkám, Výtvarná práce, 2, 16-17, 1954/09/03, 6-
1955   Poznámky z výtvarného života na Plzeňsku, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, -
1955   Filmy o umění a umělcích, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 4-5
1955   Pod názvem "Moravský lid a kraj ve výtvarném umění" byla..., Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 8-
1956   Úvaha o krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 58-68
1956   Poznámky k malířské komposici, Výtvarné umění, 6, 4, 1956/05/30, 149-161
1956   Miroslav Míčko a Emanuel Svoboda: Mikoláš Aleš - Nástěnné malby..., Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 4-
1956   V dubnu a květnu pořádala..., Výtvarná práce, 4, 10, 1956/06/20, 11-
1956   O české knižní obálce, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 9-
1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 7-
1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9, , 1957/12/24, -
1957   F. X. Šalda o výtvarném umění, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 4-5
1958   Emil Filla, malíř nového pohledu na České středohoří (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, 10, , 1958/11/01, -
1960   Antonín Strnadel, Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 7-10
1960   Hluboká 1960, Výtvarná práce, 8, 11, 1960/06/06, 7-
1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce, 9, 24, 1961/12/12, 4-5
1962   Strašidla v pražských ulicích, Výtvarná práce, 10, 12, 1962/07/10, 4-
1963   Ještě o srozumitelnosti umění, Výtvarná práce, 11, 10, 1963/07/05, 5-6
1966/09   O malířích a výtvarnících Českobrodska, Českobrodský zpravodaj, 55., 7., 1966/09, 3-5
1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, , 7/8, 1968, 23-28
1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55, 1968/02/25, 7-7
1970   Bilance, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 1-6
1971   Barevné pohlednice českého a světového umění, Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 2-
1977   Publikace o výtvarném umění (Ohlédnutí za staršími publikacemi), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -
1977   Publikace o výtvarném umění (Z nových publikací), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -
1978   Pokrokové tradice českého umění 19. století, Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, 5-18
1978   Výstava Národní divadlo - výtvarné umění a hudba (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, 64-64
1979   Symbolismus a secese v tvorbě českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 13-22
1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1983   Pražské výstavy září, říjen (Kronika), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, -
1983   Svolinský aneb mládí (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 57-57
1983   Richard Lauda (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 62-63
1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 2-10
1987   Počátek dvacátého století znamenal..., Krajináři Umělecké besedy, , , 1987, 0-0
1987   Šalda a výtvarná estetika (K dvojímu výročí F. X. Š.: 1867 - 1937), Estetika, , , 1987, 172-183
1988   Kladno žije uměním, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 4-
1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 3-
1989   Český slabikář a jeho ilustrace (Kritické marginálie), Proměny, 26, 3, 1989, 146-148
1992   S. V. U. Mánes, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 4-4
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
1998   Západočeská galerie v Plzni, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 73-76
1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, , , 1998, 61-71
2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 21, 2001/10/25, 16-
2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39, 4, 2002, 369-378
2002   4. Ponurá léta přeměn (1948-1949), Náhledy na kolínskou literaturu, , , 2002, 8-9
2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, , 56, 2004, 35-50
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   Když mám vyjádřit svůj vztah k Václavu Rabasovi..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 41-41
2005   20. století, Pohádkové bytosti, , , 2005, -
2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes, , , 2007/07, 0-0
2008   Obhájce českého snu Josef Lada 17 prosince1887 - 14.prosince 1957 (The Advocate of the Czech Dream), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, , , 2008, 53-54
2010   Umění ponurých let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 16-17, 2010/08/26, 12-16
2018   Malíř, přítel a poustevník, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 2, 2018, 74-75
2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 1, 2019/1/4, 46-47
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1908   Portrét Mikoláše Alše
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   Historická paměť: 110let vodňanského muzea
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1923/12   Život (Výtvarný sborník)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1950/01/15   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1992   The Lands of the Czech Crown