Mikoláš Aleš

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1908   Mikuláš Aleš
1922   Mikuláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb
1926   Mikoláš Aleš (1852-1913)
1933   Mikoláš Aleš
1939   Špalíček a oleje Mikuláše Alše
1950   Kresby Mikoláše Alše
1951   Ľudový a slovenský Mikoláš Aleš
1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
1952   Katalog výstavy obrazů Mikoláše Alše
1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
1953   Výstava díla Mikoláše Alše
1962   M. Aleš: Výbor z díla
1966   Monumentální kartony Mikoláše Alše (Dar Kanceláře presidenta republiky Západočeské galerii v Plzni)
1967   Mikoláš Aleš: Život starých Chodů
1970   Kresby Mikoláše Alše
1972   Kresby Mikoláše Alše (Odkaz národního umělce Dr. Ladislava Vycpálka Národní galerii v Praze)
1972   Mikoláš Aleš ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy a Muzea A. Jiráska a M. Alše
1973   Mikoláš Aleš: Kresby
1976   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
1979   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
1979   Mikoláš Aleš 1852 - 1913
1979   Mikoláš Aleš
1982   Mikoláš Aleš a Suchdol
1983   Ilustrace Mikoláše Alše
1987   Z Alšova Špalíčku (Kresby a ilustrace Mikoláše Alše)
1988   Mikoláš Aleš dětem (Z tradice české dětské knihy)
2013   Mikoláš Aleš v Plzni
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1898   Výstava spolku „Mánes“
1898   II. výstava spolku „Manes“
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1921   Loutkářská výstava
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Průvodce po Moderní galerii
1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1936   Výstava poštovních známek v Mánesu
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   Česká tradice v 19. století
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1939   Italie v díle česko-slovenských umělců
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1940   Umění monumentální
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1942   Duchovní námět v české malbě a sochařství
1942   Členská výstava umělecké besedy
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Výstava Svatý Vojtěch v památkách a v českém umění
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   Výtvarníci Smetanových oper
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Mistři české kresby
1952   Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě)
1953   Tvůrčí cesta českých klasiků
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   České malířství XIX. století
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958   České malířství XIX. století
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   České malířství 19. století
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1969   Česká krajina
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   Český plakát 1890 1914
1971   České malířství 1850–1918
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1972   Pardubice minulosti a dneška (Obrazy, kresby, grafika 1602 - 1972)
1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České malířství XIX. století
1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1978   300 Jahre Malerei in Prag
1978   Česká historická malba XIX. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1978   Umění a známka
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1981   České ex libris z přelomu století
1982   Antické tradice v českém umění
1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Generace Národního divadla
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Generace Národního divadla
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Kladno a výtvarné umění
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1989   Generace Národního divadla v obrazech
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1991   Zapomenutá díla
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (První část)
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl)
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1997   Čeští světci a patroni
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2002   Fuite et exil dans l'art
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2006   Osobnosti Podlipanska
2007   Vánoce v muzeu (Soustružené hračky Zděnka Bukáčka, betlémy)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   120 let Topičova salonu 1894-2014
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století)
2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries)
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1913   Mládeži, ,
1913   Mládeži, Anna Hlavatá, Praha
1916   Ex libris Mikoláše Alše, Václav Rytíř, Praha
1920   Mikuláš Aleš: Život starých Chodů, Rudolf Březina, Praha
1920   Milkoláš Aleš mládeži, Bohuslav Kočí, Praha
1920   Jak Mikoláš Aleš žil a tvořil, Bedřich Kočí, Praha
1920   O českých výtvarnících, Jan Štenc, Praha
1924   Mikuláš Aleš, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1926   Mikoláš Aleš: Akty (2. díl), František Topič, nakladatelství, Praha
1926   Popisný seznam ex libris Mikoláše Alše, Václav Rytíř, Praha
1927   Rozmarné čtení o Mikoláši Alšovi, Josef Hladký, Praha
1932   Mikoláš Aleš: Plzeňská sgrafita, Učitelská rada, Plzeň (Plzeň-město)
1933   Mikoláš Aleš a česká kniha, František Jan Müller, Praha
1933   Mikuláš Aleš, Státní nakladatelství v Praze, nakladatelství, Praha
1933   Špalíček národních písní a říkadel, Nakladatelství J. Otto, Praha
1933   Mikoláš Aleš (K dvacetiletému výročí jeho smrti), Vlasta Remešová, _
1940   Mikoláš Aleš, Melantrich, a.s., Praha
1940   Italská cesta Mikoláše Alše, Melantrich, a.s., Praha
1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin), Melantrich, nakladatelství, Praha
1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Rok na vsi (Dvacetčtyři kreseb M. Alše), Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1941   Alšovy listy milostné, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
1941   Pod povrchem tvarů, Václav Petr, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1945   Mikoláš Aleš a Kolín, Literární a umělecké sbírky města Kolína, Kolín (Kolín)
1945   Ruské byliny (Výběr pověstí o ruských bohatýrech), Kvasnička a Hampl, Praha
1946   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Družstevní práce, Praha 1
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
1946   Mikoláš Aleš, Státní nakladatelství v Praze, nakladatelství, Praha
1947   Monumentální Mikoláš Aleš, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1947   Aleš a Jirásek (Listy dvou přátel), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
1947   Kalendář Mikoláše Alše, Ladislav Kuncíř, Praha
1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Aleš a Jirásek (Listy dvou přátel), Evropský literární klub (ELK), Praha
1947   Alšova idyla v Příbrami, Pragotisk, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1948   Lví stopou, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1950   Mikoláš Aleš, Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
1950   Věnec národních písní, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1951   Slovenské humoresky ilustrované Mikulášom Alešom, Matica slovenská, Martin (Martin)
1951   Humor a satira, Orbis, Praha
1951   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
1952   Mikoláš Aleš (Knížka a jeho životě a díle), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1952   České dějiny v díle Mikoláše Alše, Orbis, Praha
1952   Mikoláš Aleš, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Praha
1952   Alšova "Vlast", Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
1952   Aleš a Slovensko, Tvar, Bratislava (Bratislava)
1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
1952   Mikoláš Aleš, Orbis, Praha
1952/07   Vlast, Orbis, Praha
1953   Alšova vlast, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1954   Mikoláš Aleš: Malířská tvorba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Mikoláš Aleš, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Vlast, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Národní galerie (České malířství XIX. století), Orbis, Praha
1956   Mikoláš Aleš: Nástěnné malby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Po stopách Mikoláše Alše v Praze, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Mikoláš Aleš a kniha, Kniha, n.p., Antikvariát, Praha
1956   Doba husitská v díle Mikoláše Alše, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1957   Mikoláš Aleš: Cykly, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   M. Aleš Mládeži, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1957   U nás doma (Vypráví Maryna Svobodová - Alšová), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1962   Šťastná doba Alšova mládí v Suchdole, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, _
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Mikoláš Aleš: Ilustrace české poezie a prózy, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   Malíř svého lidu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1969   Léta s umělci, Orbis, Praha
1974   Rod píseckých a mirotických Alšů, Jihočeské nakladatelství Růže, České Budějovice (České Budějovice)
1974   Mikoláš Aleš, Nakladatelství Horizont, Praha
1975   Mikoláš Aleš: Kresby a návrhy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Alšovské studie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Stezkami domova a inspirace, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1982   Mikoláš Aleš, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
1983   Mikoláš Aleš (Lví stopou), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1993   Moderní české exlibris (Úvod do studia), Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2000   Mikoláš Aleš a Kladno, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2005   Osobnosti a západní Čechy (I. díl (do poloviny 19. století)), Ševčík, Plzeň (Plzeň-město)
2007   Nakladatelské Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
2008   Vodňany (literární, výtvarné, hudební), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2010   Písecké solitéry (Architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska), Collegium Artium o.s., Písek (Písek)
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   Před komiksem (Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
nedatováno   Alšovo mládí, Dorostový odbor Československého červeného kříže, Praha
nedatováno   Mikoláš Aleš (Jeho život a dílo I.), František Topič, nakladatelství, Praha
nedatováno   Mikoláš Aleš (Jeho život a dílo II.), František Topič, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
2009   Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1925   Masarykův slovník naučný (A - Č), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
1968   Lexikon der Kunst (A - F), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1984   Malá československá encyklopedie (A-Č), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Lexikon der Kunst (A - Cim), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1994   Nový slovník československých výtvarných umělců (Dodatky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
1998   Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (1: a/b), Diderot, Praha
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1909   Malby Mikuláše Alše v radnici, , , , , 28-
1920   Několik poznámek k Alšovi, O českých výtvarnících, , , 1920, 69-100
1920   Alšova "Vlast", O českých výtvarnících, , , 1920, 101-181
1920   Aleš lidový a výchovný (Poznámky k takovému tématu), O českých výtvarnících, , , 1920, 182-203
1922   O jedné obrázárně, Lidové noviny, 30, 140, 1922/03/18, 1-2
1928   Svatý Václav v českém umění výtvarném., Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, , , 1928, 143-145
1936   Oleje Mikoláše Alše, Život, 14, 5-6, 1936/03, 90-105
1936   Poslední list, Život, 14, 5-6, 1936/03, 105-106
1941   Alšovy listy milostní. (O knihách), Akord, VIII., 9-10, 1941/06/20, 371-373
1945   Mikoláš Aleš, Lidová kultura, 1, 8, 1945/07/21, -
1946   Pro Alše a proti němu, Listy pro umění a filosofii, 1, , 1946, 631-633
1947   Pro Alše a proti němu, Lidová kultura, 3, 3, 1947, 3-
1947   Přehlídka monumentálního díla Mikoláše Alše, Národní osvobození, 18, , 1947/08/31, -
1947   Malby Mikuláše Alše v radnici, Předpoklady slohu, , , 1947, 18-19
1948   K Alšovu obrázku, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 239-239
1948   Hold Mikoláši Alšovi, Život, 21, 2, 1948/04/15, 33-34
1948   Mikoláš Aleš a naše doba, Život, 21, 2, 1948/04/15, 34-41
1948   Mikoláš Aleš stále živý, Život, 21, 2, 1948/04/15, 42-43
1948   Několik alšovských publikací (Život (Recenze)), Život, 21, 2, 1948/04/15, 61-62
1950   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 10-17
1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 6-10
1950   Výtvarní umělci do společného šiku s naší lidovou armádou v boji za trvalý mír, Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 193-194
1950   Výstava „České umění XIX. století" zahájena, Mladá fronta, 6, 56, 1950/03/07, 4-4
1951   Realistické tradice v české ilustraci, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 29-33
1951/6   Z projevu na aktivu výtvarných umělců a armády, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 474-477
1952   Do Alšova roku, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 270-273
1952   Na výstavě našich klasiků (Několik poznámek o klasickém dědictví, které vyplynuly z našeho rozhovoru na nově instalované výstavě klasiků v Jízdárně Pražského hradu), Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 282-289
1952   Program Alšova roku, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 358-358
1952   O Alšovi a o našem umění XIX. století, Výtvarné umění, 2, 9-10, 1952/12, 362-371
1952   Výstavy Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 2, 9-10, 1952/12, 450-452
1952   Krásný český film o Mikoláši Alšovi, Mladá fronta, 8, 17, 1952/01/20, 5-5
1952   Šel malíř chudě do světa ((K výstavě díla Mikoláše Alše v Jízdárně pražského hradu)), Mladá fronta, 8, 135, 1952/06/10, 4-4
1953   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 3-14
1953   Z výroků Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 15-20
1953   Mikoláš Aleš..., Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 21-21
1953   O Mikoláši Alšovi, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 21-23
1953   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 23-23
1953   Na motiv z Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 24-24
1953   Mikoláš Aleš uměleckému dnešku, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 25-26
1953   Mikoláš Aleš - živý příklad našemu umění, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 27-29
1953   Mikoláš Aleš a naše doba, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 30-31
1953   O posiedke s majstrom Mikolášom Alešom, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 32-34
1953   Když jsem portretoval Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 35-36
1953   Vzpomínka na Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 37-38
1953   Mikoláš Aleš a slovanská myšlenka, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 39-48
1953   Mikoláš Aleš a Slovensko, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 49-55
1953   Ilustrace Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 55-63
1953   Alšova příroda, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 64-65
1953   Alšův návrh na výzdobu Pražské spořitelny, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 66-68
1953   Režijní poznámky k filmu Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 69-69
1953   Humor a satira v díle Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 102-102
1953   Na okraj nového vydání Alšovy vlasti, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 103-105
1953   Na hrobech indiánských, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 105-105
1953   Jaroslav Seifert: Šel malíř chudě do světa, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 105-105
1953   České dějiny v díle Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 3, 1953/08/30, 329-330
1953   Mikoláš Aleš a Slovensko, Výtvarné umění, 3, 2, 1953/06/30, 218-219
1953   Učíme se od klasiků, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 6-
1953   Výstava reprodukcí Alšových děl v Polsku, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 7-
1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 3-4
1953   Mikoláš Aleš v Českém ráji, Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 2-
1953   Vzpomínáme M.Alše, Křestanská žena 30, 6, 30, 195307/11, 7-
1954   Z výtvarného života v Plzeňském kraji, Výtvarná práce, 2, 1, 1954/01/15, 5-
1954   Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 5-
1954   Výstava našeho malířství v Chile, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 9-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Pravěké náměty v umění, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 4-
1954   Alšova "Vlast" instalována na Zbraslavi, Výtvarná práce, 2, 14, 1954/07/16, 2-
1954   Povaha a genese Alšova talentu, Umění, 2, 3, 1954/09/30, 212-227
1955   Ornament v díle J. Navrátila, J. Mánesa a M. Alše, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 83-86
1955   Výtvarné umění, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 96-96
1955   Alšova malířská tvorba, Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 287-288
1955   Malířská tvorba Mikoláše Alše..., Výtvarná práce, 3, 2, 1955/01/28, 5-
1955   Alšova plzeňská sgrafita, Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 6-
1955   Tři výstavy Národní galerie (Tato výstava v širším souboru...), Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 8-
1956   Slunečný alšovský kout, Rudé právo, 36-37, 162, 1956/06/11, 2-2
1956   Mikoláš Aleš a kniha, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 8-8
1956   Šel malíř chudě do světa, Mladá fronta, 12, 210, 1956/08/30, 3-3
1956   Básník a výtvarníci, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 9-
1956   Výstava na paměť velikého Čecha, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 7-
1956   Neznámý olej Mikoláše Alše, Umění, 4, 3, 1956/11/15, 245-248
1956   Alšův ornament a první jeho cesta na Moravu roku 1888, Umění, 4, 4, 1956/12/20, 347-353
1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 5, 23, 1957/12/06, 12-
1958   Alšovy cykly, Výtvarná práce, 6, 2, 1958/02/07, 4-5
1958   K jubileu Národního divadla, Výtvarná práce, 6, 22, 1958/12/23, 7-
1959   200 let textilního tisku, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 9-
1962   Výstava přírůstkú Národní galerie, Výtvarná práce, 10, 14, 1962/08/18, 4-6
1963   100 let Umělecké besedy, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 3-
1968   Osudy Vlasti, Večerní Praha, , , 1968/05/06, 5-
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 18, 1968/10/25, 5-
1972   Příbuzné rysy Alšovy a Ladovy ilustrace, Strahovská knihovna, 7 (1971), , 1972, 273-291
1979   K výtvarné výzdobě Wiehlova domu v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, 58-60
1980   Výstava Mikoláše Alše v Jízdárně Pražského hradu prosinec 1979 - březen 1980, Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 6-10
1980   Tvorba MIkoláše Alše ve vývojhovém kontextu české kultury, Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 11-15
1980   Bilance Alšovského hledání, Umění, 28, 3, 1980, 276-281
1980   Alšovy obrazy z dějin města Písku, Písecká čítanka 1, , , 1980, 43-45
1980   Literární Písek, Písecká čítanka 1, , , 1980, 108-113
1980   Písecký student Mikoláš Aleš, Písecká čítanka 1, , , 1980, 157-158
1981   Plzeň (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Pocta básníkovi (Studie úvahy), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1982   Město v českém umění 19. století (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 16-16
1983   Spolkové a rodinné loutkové divadlo v Čechách (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 58-59
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1985   O jedné obrázárně, O umění a kultuře II, , , 1985, 393-395
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Sto tváří, , , 2000, 122-125
2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, , , 2002, 87-105
2005   Od kubismu k mýtu. Zbojnické písně Emila Filly, Umění, 53, 3, 2005, 257-272
2008   Vodňany výtvarné, Vodňany, , , 2008, 51-75
2010   Štech - Aleš - Bosáček (Výzdoba děkanského kostela ve Vodňanech v úryvcích z korespondence), Vodňany a Vodňansko, , 8, 2010, 37-48
2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 87-102
2011   Medailony umělců samostatně vystavujících v Topičově salonu, Topičův salon 1937-1949, , , 2011, 133-145
2013   Aleš v Plzni, Art + antiques, , 9, 2013/09/06, 79-79
2013   Mikoláš Aleš v Plzni, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 5-11
2013   První plzeňské domy architekta Rudolfa Stecha, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 12-24
2013   Obrazy z historie a svérázný ornament, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 25-33
2013   Alšovy kartony k plzeňským sgrafitům a freskám, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 34-40
2013   Alšovi spolupracovníci v Plzni, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 41-47
2013   Druhý a třetí život Alšových plzeňských sgrafit, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 48-55
2013   Plzeňské domy s výzdobou navrženou Mikolášem Alšem (Příloha), Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 57-73
2013   Další společné projekty Rudolfa Stecha a Mikoláše Alše (Příloha), Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 74-76
2013   Soupis Alšových kartonů pro výzdobu fasád plzeňských domů, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 77-78
2015   Naturalistické versus naivní: Umění 19. století a lidové umění na stránkách Uměleckého měsíčníku, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 130-143
2018   František Duchač-Vyskočil a Mikoláš Aleš - sochař legionář a malíř lidu, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 99-112
3   Aleš a Suchdol (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 58-58
www
rok vydání, název (podnázev)
  Mikoláš Aleš (cs.wikipedia.org)
  Aleš Mikoláš (ctenizpisku.cz)
  Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1932   Jubilejní výstava Mikoláše Alše
1950   Otevření výstavy kreseb Mikoláše Alše
1950   Dovolujeme si Vás i Vaše známe zvati na otevření výstavy reprodukcí kreseb Mikoláše Alše
1951   Zahájení výstavy kreseb Mikoláše Alše
1952   Večer Mikoláše Alše
1962   M. Aleš: Výbor z díla
1973   Mikoláš Aleš: Kresby
1976   Mikoláš Aleš: 1852 / 1913
1982   Mikoláš Aleš a Suchdol
1983   Ilustrace Mikoláše Alše
1987   Z Alšova Špalíčku: Kresby a ilustrace Mikoláše Alše
1990   Mikoláš Aleš (Ze sbírek Národní galerie)
1992   Kresby Mikoláše Alše
1993   Mikoláš Aleš: Kresby a obrazy
1995   Mikoláš Aleš: Kresby
1995   Mikoláš Aleš: Kresby
1998   Mikoláš Aleš: Kresby a ilustrace
2002   Mikoláš Aleš na Suchdole
2007   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007
2013   Mikoláš Aleš v Plzni
2013   Český umělec Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   11. aukce výtvarného umění 20. století
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   Trapper & Boa: Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše
2014   Josef Matička: Dar Litomyšli
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2019   Zahradní aukce
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1978   Mikoláš Aleš (Výběrová bibliografie)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
  Osud talentu v Čechách
1880   Žalov (cyklus Vlast)
1880   Rudohoří (cyklus Vlast)
1880   Stráž na pomezí (cyklus Vlast)
1880   Severní průsmyky (cyklus Vlast)
1881   Obálka revue Osvěta
1886   Jan Čapek ze Sán prchá od Lipan
1894   Jan Žižka z Trocnova
1897   Kuneš z Bělovic, hejtman Táborský
1899   Ondráš
1901   Janko Vlk Kozic
1911   Josef Mánes
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1978   Monumentální tvorba Mikoláše Alše, plzeňská sgrafita a kartóny
divadelní program
rok vydání, název (podnázev)
1985   Psohlavci
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedatováno   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedatováno   Mikoláš Aleš: Husar
historická studie
rok vydání, název (podnázev)
1952   Neznámý Aleš v Mikulči
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2007   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007
2013   Mikoláš Aleš v Plzni
nedatováno   Plzeň / Pilsen (Sgrafita Mikoláše Alše / Sgraffiti by Mikoláš Aleš / Sgraffiti von Mikoláš Aleš)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Městské muzeum a galerie Vodňany
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1956   Mikoláš Aleš a kniha
2001   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1877   Skica k Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem
1878   Setkání Jiřího z Poděbrad z Matyášem Korvínem
1878   Břetislav a Jitka
1878   Májový triptych - Poesie
1878   Májový triptych - Malířství
1878   Májový triptych - Hudba
1878   Živly: Země, Oheň, Voda, Vzduch (Zástěna pro Alexandra Brandeise)
1880   Studie pro Žalov, z cyklu lunet pro foyer Národního divadla v Praze
1881   Čardáš
1895   Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1923/12   Život (Výtvarný sborník)
1941/06/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1952   Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo)
PF
rok vydání, název (podnázev)
1956   Vánoce u Alšů (p.f. 1957)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1953   Alšova příroda
1979   Mikoláš Aleš a Suchdol (1877 - 1879) (K 100. výročí pobytu Mikoláše Alše v Suchdole v letech 1877 - 1879)
1980   Alšova Vlast
nedatováno   Alšova mosaika v Staroměstské radnici
program
rok vydání, název (podnázev)
1953   SČB Mikoláši Alšovi
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
2012   Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech
nedatováno   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu)
nedatováno   České malířství 19. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Západočeská galerie v Plzni
2007   Paměť umění vodňanské městské galerie
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1932   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše
1932   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše v Praze Na Příkopě (1. díl)
1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše
1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše (Díl II.)
1938   Postavy českých dějin
1947   Monumentální Mikoláš Aleš (Seznam vystavených prací)
1948   Čeští klasikové 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
2003   M. Aleš Písně pijácké a vojenské
nedatováno   Mikoláš Aleš
nedatováno   České malířství 19. století I.
nedatováno   České malířství 19. století II.
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1941   Malá galerie
1952   Boj našeho lidu za svobodu
1952   Písně a říkadla Mikoláše Alše
1953   Vlastenecký příklad české kresby XIX. století
1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění
1974   Dílo a osobnost II. (Album reprodukcí k televiznímu cyklu)
1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
nedatováno   Mikoláš Aleš, jeho život a dílo
nedatováno   České malířství (19. století I.)
nedatováno   České malířství (19. století II.)
nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Aleš, Braunerová, Dillinger, Kobliha, Lada, Švabinský, Váchal)
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1932   Knižní ilustrace Mikoláše Alše
1937   Exlibris Mikoláše Alše
1989   Soupis maleb, kreseb, studií a náčrtů Mikoláše Alše (ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše v Praze)
soupis pnp/edice
rok vydání, název (podnázev)
1971   Soupis korespondence přijaté Mikolášem Alšem od jednotlivců (Ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše)
1974   Soupis korespondence přijaté Mikolášem Alšem od institucí, spolků a kolektivních odesilatelů (Ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše)
1979   Soupis osobních a rodinných dokumentů Mikoláše Alše a rodinné korespondence (Ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše)
text
rok vydání, název (podnázev)
1947   Monumentální Mikoláš Aleš
1968   Moderní česká kresba