Václav Zykmund

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1965   František Tichý: Grafika, Kresby, Obrazy
1988   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Vzkazy k přítomné hodině, Skupina Ra, , , 1947, 7-11
1947   Výstava mladých v Topičově salonu, Svobodné slovo, 3, 58, 1947/03/09, 9-
1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36), Svobodné noviny, , , 1947/02/08, -
1954   Závazky brněnských výtvarníků k X. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 3-
1956   Anna a Václav Zýkmundovi: Díváme se na obrazy..., Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 6-
1957   Ke kritikám brněnské výstavy, Výtvarná práce, 5, 8, 1957/04/27, 10-11
1958   Ještě k výstavě mladých, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 6-
1960   Dva katalogy - dva názory (Polemika s Václavem Zykmundem), Výtvarná práce, 8, 15, 1960/08/01, 8-9
1960   Dva katalogy - dva názory (Odpověď na článek V. Zykmunda...), Výtvarná práce, 8, 21, 1960/11/17, 7-9
1960   Na závěr polemiky Dva katalogy - dva názory, Výtvarná práce, 8, 21, 1960/11/17, 9-10
1965   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 13, 1, 1965/02/22, 1-8
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1965   Foltýn v Národní galerii, Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 7-7
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   15. ledna zahájil Václav Zykmund..., Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 11-
1966   Zykmundův Chagall rozmnožil edici..., Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 11-
1967   Souborná výstava Bohumíra Matala, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 5-
1967   Ceny Antonína Matějčka, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 2-
1968   6. ledna otevřel dr. Václav Zykmund..., Výtvarná práce, 16, 3, 1968/03/02, 2-
1968   Magnetická pole, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 6-
1968   Odpověď Václavu Zykmundovi, Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-
1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 1-
1968   6. ledna otevřel dr. Václav Zykmund..., Výtvarná práce, 16, 2, 1968/02/16, 2-
1968   V Domě pánů z Kunštátu v Brně zahájil..., Výtvarná práce, 16, 3, 1968/03/02, 2-
1968   9. února byly v Domě pánů z Kunštátu v Brně zahájeny..., Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 2-
1968   Prof. dr. Václav Zykmund uvedl..., Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 2-
1969   Úryvky z recenzí a úvah o malířské práci Vladimíra Vašíčka, Vladimír Vašíček: Výstava obrazů, , , 1969, -
1970   Umění a reklama, Výtvarná práce, 18, 15, 1970/07/21, 1-6
1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12, 1988/08/30, 1-2
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 124-172
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 258-265
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 12, 1995/06/08, 5-5
1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 24, 1998/12/03, 12-12
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2001   František Doležal aneb Život s Máchou (Příloha VI.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 102-103
2004   Avantgarda a moderna (55. aukce Antikvariátu dr. Prošek), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 24-24
2007   Vilém Reichmann, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 86-95
2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 87-102
2011   Konec avantgardy?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 1-2
2013   Nejen obrazy, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 18-19
2013   Muzika a Uprka, Art + Antiques, , 10, 2013/10/08, 17-18
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1946/12/15   Kvart (Sborník poesie a vědy)