Václav Zykmund

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1946   Václav Zykmund
1947   Václav Zykmund: Kašpar noci (ilustrace ke knize Aloysia Bertranda)
1964   Václav Zykmund: Grafika z let 1937 - 1964
1982   Václav Zykmund: Koláže a asambláže
1987   Václav Zykmund
1989   Václav Zykmund: Grafika a kresba
1992   Václav Zykmund
1993   Václav Zykmund: Fotografie 1933 - 1945 Photographs
1994   Václav Zykmund: Kresby a fotografie
1995   Václav Zykmund
1995   Václav Zykmund: Koláže a asambláže z let 1980 - 1984
1996   Václav Zykmund: Asambláže a koláže z let 1980 - 1984
1999   Václav Zykmund
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1933   Sto let rakovnické reálky 1833 - 1933 (Naši výtvarníci)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1942   IV. Rakovnický salon
1945   Konfrontace 2
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946)
1947   Výstava Skupiny Ra v Hradci Králové v březnu 1947
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1950   Výtvarníci a kreslený film
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1966   Surrealismus a fotografie
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Přírůstky českého moderního umění
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1978   České umění 1900/1945
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Československá pokroková grafika
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1983   Česká figurativní malba 40. let (III)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Skupina Ra
1989   Czech Modernism 1900-1945
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   DOFO Fotoskupina
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953 (seznam vystavených prací)
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1997   Surrealistická obraznost a kresba
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Od renesance po modernu (1900-1945)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
2001   Skupina Ra (Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery)
2001   Navrácené obrazy (Sbírka dr. Emila Freunda)
2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985)
2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945
2007   1937 (Perfektion und Zerstörung)
2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2011   V plném spektru (Fotografie 1841 - 2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
2015   Před obrazem
2015   Krajiny duše (Surrealismus sbírky Pražské plynárenské)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2017   Surrealismus a koláž
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2020   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině / The Artists’ Group Ra: Messages on the Present Hour
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1957   Co je realismus? (Pokus o vymezení kategorie realismu), Československý spisovatel, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
1947   Skupina Ra (Josef Istler Miloš Koreček Ludvík Kundera Bohdan Lacina Zdeněk Lorenc Vilém Reichmann Václav Tikal Václav Zykmund), Skupina Ra,
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 3-
1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, , , 1945, -
1946   Také umění, Lidová kultura, 2, , 1946/07/28, -
1947   Seznam obrazů I. výstavy Skupiny Ra, , , , , -
1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18, , 1947/04/26, -
1947   Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18, , 1947/07/25, -
1962   Kronika, Výtvarná práce, 10, 15, 1962/08/31, 11-11
1963   3 x Nové prameny (Albert Kutal: Jaroslav Král, Zdeněk Hlaváček: L'udovít Fulla, Václav Zykmund: Alfréd Justitz (Recenze)), Výtvarné umění, 13, 2, 1963/04/27, 79-82
1963   Antonín Čalkovský, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Slavoj Kovařík, Zdeněk Macháček, Miroslav Štolfa, Karel Veleba, Václav Zykmund, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1964   Grafika V. Zykmunda, Výtvarná práce, 12, 19, 1964/10/28, 9-9
1964   Brno: Mladí a výtvarné umění, Tvář, , 5-6, 1964, 72-73
1964   Česká norma nenormální normálnosti, Tvář, , 8, 1964, 38-41
1965   Herbert Read: Osudy moderního umění (Výběr z díla (Recenze)), Výtvarné umění, 15, 3, 1965/04/20, 132-133
1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11, 10, 1965/09, 47-57
1965   Do nového ročníku Výtvarné práce, Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 1-1
1966   O skupině Ra, Výtvarné umění, 16, 4, 1966/05/31, 184-191
1967   Teoretik a antiteoretik si píší, Výtvarná práce, 15, 11, 1967/06/01, 7-
1969   Umění, které mohou dělat všichni, Tvář, , 1, 1969, 55-57
1988   Retrospektiva Skupiny Ra v Domě U zvonu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10, 1988/08/02, 8-
1989   Ve slovníku surrealistických technik..., Tvorba plameny a kouřem, , , 1989, -
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1990   Václav Zykmund, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 12, 1990/06/11, 2-
1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 426-453
1994   Skupina Ra - druhá vlna českého surrealismu / Group Ra - The Second Wave of Czech Surrealism, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 85-90
1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, , , 1996, 317-366
1996   Surrealistická fotografie: metody a témata, Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 280-294
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2006   Václav Zykmund (portfolios), Fotograf, 5, 7, 2006, 24-33
2011   Václav Zykmund, Obrazy z dějin fotografie české, , , 2011, 153-159
2012   Lidská mysl v obrazech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 4, 2012/02/23, 1-1
2014   Surrealismus, Ročenka ART+, , , 2014, 49-50
2014   Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47, 3, 2014, 13-24
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1947   Václav Zykmund: Kresby
1982   Václav Zykmund: Koláže, asambláže
1987   Václav Zykmund: Malby, kresby, grafika, koláže, asambláže
1989   Václav Zykmund: Grafika a kresba
1989   Václav Zykmund: Grafika a kresba
1992   Václav Zykmund
1993   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie
1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby
1993   Václav Zykmund: Výběr z díla
1993   Václav Zykmund: Výtvarné dílo
1993   Václav Zykmund
1993   Václav Zykmund ((1914 - 1984))
1993   Václav Zykmund (1914-1984)
1994   Václav Zykmund: Kresby a fotografie
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Konfrontace 2
1946   Skupina Ra: První výstava
1957   Kapitoly z moderního umění (Diskusní večery)
1962   Skupina 58
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1988   Skupina Ra
1989   Tvorba plameny a kouřem (Svatopluk Klimeš, Jan Steklík, Václav Zykmund)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Beauté moderne, Viktor Kolář: Et dans les Escales (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Figures de la solitude)
2002   Gesto a výraz (České umění druhé poloviny 20. stol.)
2003   Surrealismus
2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Ladislav Novák a jeho přátelé
2010   Ego (Portrét, fotografie / Portrait, Photography)
2013   Absolutní krása
2015   Ve válce múzy mlčí
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   Ticho kresby
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2017   Pomíjivost snů
2019   Boudník
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   2. aukce moderního umění
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   3. aukce moderního umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2009   11. Aukce
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Etcetera 2½
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
2000   Václav Zykmund - teoretik fotografie
diář
rok vydání, název (podnázev)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Václav Zykmund: Autoportrét, 1936
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
1945   Fotografie
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Czech Surrealism 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
2017   Album 76
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1989   Tvorba plameny a kouřem
magisterská práce
rok vydání, název (podnázev)
1992   Václav Zykmund
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1946   Větrný mlýn
parte
rok vydání, název (podnázev)
1987   Václav Zykmund
PF
rok vydání, název (podnázev)
1946   P. F. 1947
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1957/01/18   Kapitoly z moderního umění
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1986   Václav Zykmund: Velikonoce
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1999   Václav Zykmund (1914 - 1984)
2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie