foto - František Drtikol, 1918

Ignát Herrmann

* 12. 8. 1854, Chotěboř (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
† 8. 7. 1935, Řevnice (Praha-západ), Česká republika (Czech Republic)
novinář, spisovatel

 

šifra: Vojta Machatý, aj.
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01040882

poznámka:
* Horní mlýn na Doubravce
Viz též (pseud.)
Lebeda, Vavřinec, 1854-1935
Brk, Isidor, 1854-1935
Hradecký, H. H. (Hynek Herrmann), 1854-1935
Ypsilon, 1854-1935
Historie záhlaví
Pod pseudonymem Vavřinec Lebeda psal I. Herrmann referáty o divadle a kulturním dění do svého humoristického časopisu Švanda dudák. Pod pseudonymem Hradecký, H. H. psal I. Herrmann biografie (např. o Františku Palackém). Pod pseudonymem Ypsilon psal I. Herrmann zejména do Národních listů a také si pod ním v roce 1891 zahrál ve Švandově divadle na Smíchově ve své hře Manželova přítelkyně.

Ignát Herrmann

Český spisovatel, povídkář a humorista. Narodil se jako třinácté dítě obchodníka F.X. Herrmanna, který se později i s rodinou přestěhoval do Hradce Králové. Zde i přes počáteční úspěch firma jeho otce nerosperovala. Nepříznivá finanční situace provázela malého Ignáta celé dětství strávené na školách v Hradci Králové. Již ve čtrnácti letech odešel do učení na kupeckého příručního v Praze.
Roku 1871 nastoupil do galanterní firmy bratří Tučků. V této době se seznámil s J. Veselým a začal psát. Roku 1873 se stal pokladním a účetním v expedičním oddělení Ottova nakladatelství a administrátorem časopisu Paleček, který v letech 1876-78 redigoval. Na krátký čas se ještě vrátil k účetnickému a písařskému povolání v advokátní kanceláři svého bratra Emila. Již roku 1881 byl však přijat jako spolupracovník a později jako člen redakce Národních Listů (1885), kde působil až do své smrti.
Během svého života cestoval a aktivně se účastnil společenského života. Byl jedním ze zakládajících členů literárního spolku Máj a také jeho předsedou (1888-1901). Dále působil ve výboru Společnosti Národního divadla aj. Roku 1923 byl jmenován čestným občanem města Hradce Králové. Zde také byla po jeho smrti zřízena pamětní místnost. Po jejím zrušení přešla většina pozůstalosti do majetku Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Jeho literární začátky jsou spojeny s drobnými humoristickými povídkami otiskovanými pod různými pseudonymy. Po úspěchu jeho první knihy Z chudého kalamáře (1880) se rozhodl založit vlastní časopis Švanda dudák, který vycházel v letech 1882-1914 1924-1930. Mezi jeho nejznámější práce patří například U snědeného krámu (1890), Blednoucí obrázky (1905 a 1929), Ztřeštěné historky (1902), Otec Kondelík a ženich Vejvara (1905) a Tchán Kondelík a zeť Vejvara (1905). Jeho rozsáhlé dílo bylo vydáno v padesáti svazcích Sebraných spisů (1905-40).
PePřík
Lit.: Ottův slovník naučný XI, s. 209; Masarykův slovník III, s. 161; Lexikon české literatury II. 1, Praha 1993, s. 160-162; J. Benýšková - F. Vích: Literární Hradec Králové, Hr. Králové 1994, s. 48n. ad.

Ignát Herrmann

foto - František Drtikol, 1918
foto - Josef Fiedler, 1895
cs.wikipedia.org
 

Ignát Herrmann

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)
???? - ????   Humoristické listy, časopis, Praha
???? - ????   Švanda dudák, zakladatel časopisu
1873 - ????   Nakladatelství J. Otto, Praha
1885 - ????   Národní listy, Praha

Ignát Herrmann

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1901 - ????   Česká akademie věd a umění, *, 1929 - 1932 předseda literárního odboru, IV. třída

Ignát Herrmann

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Ignát Herrmann

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1971   Čeští spisovatelé 19. století (Studijní příručka), Československý spisovatel, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Ignát Hermann (1854-1936), Kontury české literatury pro děti a mládež, 54
  1993   Ignát Herrmann (12.8.1854 Chotěboř-8.7.1935 Řevnice u Prahy), Lexikon české literatury 2/I H-J, 159-162
  2008   Obrazy minula jako vzory budoucnosti, Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 4-7
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Ignát Herrmann (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
album
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1919   České album I. Spisovatelé, Česká grafická Unie, a.s., Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha

Ignát Herrmann

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Švec a knejp (Kriminální případ Floriána Kapusty), R. Promberger, Olomouc (Olomouc)
  1941   U snědeného krámu (Díl první), Topičova edice, Praha
  1941   U snědeného krámu (Díl druhý), Topičova edice, Praha
  1941   U snědeného krámu (Líčení z pražského života), Topičova edice, Praha
  1947   Artur a Leontyna (Pražský příběh z doby nedávné), Topičova edice, Praha
  1947   Otec Kondelík a ženich Vejvara, Topičova edice, Praha
  1947   Tchán Kondelík a zeť Vejvara, Topičova edice, Praha
  1948   U snědeného krámu (Díl I.), Topičova edice, Praha
  1948   U snědeného krámu (Díl II.), Topičova edice, Praha
  1948   Vdavky Nanynky Kulichovy (Díl II.), Topičova edice, Praha
  1955   Blednoucí obrázky (Výbor z kratších próz), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1956   U snědeného krámu (Líčení z pražského života), Československý spisovatel, Praha
  1958   Povídky, Československý spisovatel, Praha
  1959   O Praze a Pražanech, Československý spisovatel, Praha
  1970   Ze staré Prahy, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1972   První hřích, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1972   Ztřeštěné historky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Otec Kondelík a ženich Vejvara (Drobné příběhy ze života spořádané pražské rodiny), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Ze starého rámu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Ignát Herrmann

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Bohumil Hrabal uvádí... (Výbor z české prózy), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1968   141 soudniček (Výbor ze soudniček českých autorů), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Moudří blázni (Knížka historek, pohádek, povídek, veršů o moudrém bláznovství a bláznivé moudrosti), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1976   Moudří blázni (Knížka historek, pohádek, povídek, veršů o moudrém bláznovství a bláznivé moudrosti), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1988   Sherlockové Holmesové, Československý spisovatel, Praha
  1990   Strašidelné příběhy města pražského, Melantrich, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1970   Mámivá noc, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Příběhy s úsměvem, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Půlnoční povídky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Co schází v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové, Náš rok
  1953   Námluvy, Křesťanská žena, 4
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Topičův almanach (1883-1933), František Topič, nakladatelství, Praha

Ignát Herrmann

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
  2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Odraz života kraje v písemnictví, v umění výtvarném, v hudebních skladbách a písních, Před branami Prahy, 73-82
ilustrace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Ilustrace k Herrmannovu románu "U snědeného krámu"