Jan V. Pojer

* 15. 1. 1900, Jihlava (Jihlava), Česká republika (Czech Republic)
† 19. 2. 1984, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, nakladatel, bibliofil

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jo20000079403

poznámka:
odkazová forma
Pojer, J. V., 1900-1984

Jan V. Pojer

Dílo brněnského nakladatele Jana V. Pojera navazovalo na myšlenky a snahy, které se u nás projevovaly od přelomu 19. a 20. století v činnosti některých bibliofilů, výtvarníků a vydavatelů.
Jan Václav Pojer se narodil v rodině poštovního úředníka, matka byla v domácnosti. Do obecné školy chodil v Jihlavě, kde se setkával se starším spolužákem Bohuslavem Reynkem, pozdějším přítelem a rádcem. Gymnaziální studia začal v německé primě v Jihlavě, maturoval roku 1919 na českém gymnáziu v Brně. Vojenskou službu absolvoval ve Vídni na důstojnické škole. Pokusy studovat medicínu a později práva skončily neúspěšně. Přátelství s B. Reynkem a J. Florianem jej však přivedlo k soukromému studiu literatury. Zdokonaluje se v němčině, ve Staré Říši a Petrkově poznává kladné i záporné stránky vydavatelské práce a získává první podněty k vlastní samostatné editorské činnosti. Zaměstnán byl v Brně od roku 1926 jako úředník poštovní spořitelny, od roku 1928 u Všeobecného penzijního ústavu. V roce 1948 odešel do invalidního důchodu. To měla jím založená edice krásných knih Atlantis za sebou 20 let trvání, během kterých vyšlo 76 titulů (kromě toho vydal J. V. Pojer ještě několik soukromých tisků). Skromně placená úřednická práce by sama o sobě k vydávání knih nestačila. Jan V. Pojer prokázal vedle nadšení pro krásnou knihu i odvahu riskovat. Podpořilo jej nepochybně i tolerantní rodinné zázemí a pochopení manželky pro jeho práci. Pojerovi přitom měli 3 děti. Sám začínající nakladatel svou vytrvalostí, temperamentem i veselou povahou dokázal překonat počáteční překážky a zapsat se do povědomí milovníků krásné knihy. V edici Atlantis nešlo vysloveně o drobné bibliofilské krásné tisky, nakladatel důsledně usiloval o to, aby dal čtenářům do rukou vybraná literární díla v ušlechtilé typografické a výtvarné úpravě. Většinu tvořily překlady ze starší i soudobé literatury francouzské (J. A. Barbey d´Aurevilly, G. Bernanos, L. Bloy, P. Claudel, V. Hugo, Stendhal), anglické (T. Hardy, N. Hawthorne, R. L.Stevenson, W. B. Yeats), německé (L. v. Beethoven, R. M. Rilke, E. Mörike, A. Stifter), španělské (V. Garcia Calderón, Ortega y Gasset, A. Reyes, M. de Unamuno), výrazně však byla zastoupena i díla z písemnictví antického, orientálního, vyšel zde epos Gilgameš, keltské pověsti a další. Místo měla i vybraná díla české literatury (J. Durych, V. Dyk, O. Fischer, A. Trýb a zejména vynikající vydání Erbenovy Kytice s kresbami A. Procházky a s textem kaligrafovaným O. Menhartem). Mnohé z vydaných titulů měly ve své době objevnou cenu. Pro Atlantis pracovaly zpočátku menší venkovské tiskárny, později i velké tiskárny v Praze a Brně. Knihy vycházely většinou v nízkých nákladech (150 – 300 výtisků), poslední svazky dosahovaly nákladu 1 000 výtisků. Ke stálému okruhu překladatelů a spolupracovníků edice patřili například P. Eisner, J. Franke-Skalický, J. Heyduk, V. Renč, B. Reynek, F. Stiebitz. O vysokou výtvarnou úroveň produkce Atlantis se zasloužili přední typografové a výtvarníci meziválečného období (B. Lacina, O. Menhart, A. Procházka, J. Benda, P. Dillinger, F. Doubrava, M. Florian, F. Foltýn, A. Strnadel, Toyen, V. Zykmund a další). Edice krásných knih Atlantis znamenala významný přínos v péči o obsahovou a výtvarnou úroveň české knihy a už ve své době se jí dostalo zaslouženého uznání. Nakladatel Jan V. Pojer patřil k osobnostem, které v meziválečném období vytvářely ojedinělou kulturní atmosféru našeho města, jež vřadila Brno do evropského kontextu.
zdroj: www.brno.cz

Jan V. Pojer

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Atlantis (Jan V. Pojer), Brno (Brno-město), zakladatel
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)

Jan V. Pojer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Jan V. Pojer (vydavatel edice Atlantis, úředník VPÚ v.v.)

Jan V. Pojer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Strahovská knihovna (Sborník Památníku národního písemnictví), 9.ročník, Památník národního písemnictví, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Jak jsem vydával knihy, Strahovská knihovna, 259-278

Jan V. Pojer

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Záhadný nápis, 40. Archy
  1939   Mumiové sklepy., 48. a 49. Archy
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   40. Archy, 1.číslo, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1939   48. a 49. Archy, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)

Jan V. Pojer

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  2010   Sto let od založení tiskárny Kryl & Scotti, Marginálie 2010, 80-84