Eva Bednářová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1968   Eva Bednářová: Grafika
1969   Eva Bednářová: Grand Prix BIB '69
1969   Eva Bednářová
1970   Eva Bednářová: Grafika
1974   Eva Bednářová
1975   Eva Bednářová: Ilustrace
1979   Eva Bednářová: Ilustrace
1980   Eva Bednářová: Ilustrace
1980   Eva Bednářová: Grafika
1982   Eva Bednářová: Grafika / ilustrace
1986   Eva Bednářová: Ilustrace - Grafika
1989   Eva Bednářová: Volná grafika
1993   Ilustrace Evy Bednářové
1994   Eva Bednářová: Ilustrace - Grafika
2002   Eva Bednářová
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1966   Jarní výstava 1966
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   15 grafiků
1967   Výstava mladých: 67
1967   Otto Pittori Cecoslovacchi (4° Premio Cinisello Balsamo)
1967   Tschechoslowakische Graphik
1967   I. pražský salon
1968   Výstava mladých: 68
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Recent Graphics from Prague
1968   VI. Internationale ausstellung Graphik
1969   2. pražský salón
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Recent Graphics from Prague
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1970   Eva Bednářová, Věra Janoušká
1970   Soudobá československá grafika
1970   Cien grabados y cien fotografias
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1970   Výstava mladých 70
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Premio internazionale Biella per l´Incisione
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
1973   Eva Bednářová, Antonín Vodák: Deux artistes tchéques
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Eastern European Printmakers
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
1977   Ilustrace v grafických technikách
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1978   Eva Bednářová, Olga Čechová, Daisy Mrázková, Květa Pacovská: Grafika
1978   Eva Bednářová, Olga Čechová, Daisy Mrázková, Květa Pacovská: Ilustrace
1978   Umění a známka
1979   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1978)
1979   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1978)
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů
1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1987   Obrázky ze Sluníčka (Výstava předních ilustrátorů k 20. výročí časopisu Sluníčko)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1994   Contemporary Master Prints from Eastern Europe: The Gonzaga University Collection
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2010   Slunce Orientu (Čeští malíři ilustrují orientální literaturu)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Napříč časem
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2018   Malá řada Soudobé světové prózy
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1967   Dnešek mladé generace, Výtvarné umění, 17, 2, 1967/03/15, 62-71
1968   Přehled výstav (Hosté SČUG Hollar), Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 5-
1968   Přehled výstav (V galerii Fronta vystavuje soubor svých prací Eva Bednářová), Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 5-
1968   Devět grafiček, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1969   Listy Evy Bednářové, Výtvarné umění, 19, 4, 1969/09/30, 192-195
1969   2. pražský salón, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 6-
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1976   Subskribce Lyry Pragensis, Československý voják, , 10, 1976, 63-
1978   Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem..., Mladá fronta, , , 1978, 0-0
1979   L´oeuvre poétigue d´Eva Bednářová..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 66-61
1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37, 1, 1980, 74-113
1980   Výstavy v Jihomoravském kraji (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, -
1984   Eva Bednářová, Ilustrace, , , 1984, 64-65
1988   Eva Bednářová, Artia 35, , , 1988, -
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1996   Objekty , koláže, asambláže a imaginativní zdroje inspirace, České imaginativní umění, , , 1996, 473-520
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
2010   Kolem UB 12, Via artis, via vitae, , , 2010, 340-379
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1968   Eva Bednářová: Grafika
1982   Eva Bednářová: Grafika, ilustrace
1982   Kresba, socha, grafika
1989   Eva Bednářová: Volná grafika
1993   Eva Bednářová: Ilustrace, grafika
1993   Ilustrace Evy Bednářové (Výběr z uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví)
1993   Eva Bednářová: Grafika
1997   Eva Bednářová: Ilustrace
1999   Eva Bednářová: Volná grafika
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Současná československá grafika
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1974   Art on Paper
1975   Eva Bednářová: Ilustrace, Petr Sikula: Fotografie z SSSR, Památníky osvobození
1980   Eva Bednářová, Jan Šplíchal, Defilé IV - práce tvůrčího kolektivu BVV 1976-1980
1986   Oldřich Smutný: Výběr z díla, Moderní pohádka
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
1991   In memoriam
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2005   Malá okénka do velké tvorby (IV. ročník jednodenních sobotních výstav v Soběslavi)
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2009   Slunce orientu / Sun of th Orient
2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
2015   Napříč časem XI
2015   Napříč časem XII
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze)
2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2003   2. aukce moderního umění
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2010   14. aukce
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2013   29. aukce
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1993   Eva Bednářová: Knoflíková válka
1993   Eva Bednářová: Kocour v botách
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Duchovní rozměr grafiky
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Graphics from Czechoslovakia
parte
rok vydání, název (podnázev)
1986   Eva Bednářová (akademický malířka a grafička)
1986   Eva Bednářová (svazové)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1978   Mladá fronta (Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem...)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1964   Tschechische Graphik
1965   Junge tschechische Graphiker
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1968   Nové věci
1991   Seznam exponátů pro výstavu In memoriam
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2003   Práce na papíře