Otakar Slavík

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerion 92
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Poznámka o výstavě mladých v Brně, Výtvarné umění, 8, 7, 1958/11/20, 314-319
1966   Z Prahy do Brna a Bratislavy, Literární noviny, 15, 42, 1966/10/15, 5-5
1968   K situaci, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 69-81
1968   Medunarodni susret umetnika, Vela Luka 1968, Umetnost, , 16, 1968, 57-63
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Dvakrát ve Špálově galerii, Lidová demokracie, 26, 73, 1970/03/27, 5-
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1980   Duna et Ota, Betlém 1980, , , 1980, 24-24
1983   Nechci v kleci, Suterény, , , 1983, 146-149
1987   Es gibt keine West- oder Ostkunst! (´Zwanzgerhaus´: Expressiv - Mitteleuropäische Kunst seit 1960), periodikum, , , 1987/11, 15-15
1987   Kunst-Blick über die Grenzen (´Expressiv - Mitteleuropäische Kunst seit 1960´ im Museum des20 Jahrhuderts), periodikum, , , 1987/11/29, 0-0
1990   Opožděná vernisáž aneb NG se omlouvá, Lidové noviny, , , 1990/06/14, 0-0
1991   Otakar Slavík, malíř. ..., Lidové noviny, , , 1991/11/01, 2-2
1991   Vykládání Eugena Brikciuse, Paternoster, , 2(28), 1991, 66-68
1992   Risky a zisky (K výstavě přírůstků NG v Jízdárně Pražského hradu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992, 0-0
1992   Poesie racionality (Praha, Valdštejnská jízdárna, 27. 10. 1992 - 2. 1. 1993), Český rozhlas 3 - Vltava, , , 1993, 0-0
1993   Nová figurace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 12, 1993/06/10, 1-1
1993   Exil, Exil v N.Y., , , 1993, 8-9
1994   Česká malba v cizích pokojích, Lidové noviny, , , 1994/05/11, 9-9
1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 16-16
1994   Výstava pro školu i dům, Literární noviny, 5, 9, 1994/03/03, 10-10
1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 18, 1994/09/01, 6-6
1994   Milosrdná rekonstrukce absurdního světa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 1-1
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1995   Pět let práce (Praha, ČMVU, dům U Černé Matky boží, 8.3.-19.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 11, 1995/05/25, 1-12
1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 12, 1995/06/08, 5-5
1996   O salonu ´nesalonně´, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 15-16, 1996/07/18, 5-5
1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...), Detail, 1, 5, 1996/03, 4-5
1997   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, , , 1997/03/07, 0-0
1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 1-1
1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 16-17, 1999/08/26, 12-12
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
2003   V Kutné Hoře vystavují Slavíkovu tvorbu, Mladá fronta Dnes, 14, , 2003/09/04, 0-0
2003   V Sankturinovském domě jsou obrazy z Vídně, Mladá fronta Dnes, 14, , 2003/10/03, 0-0
2003   Obrazy z Vídně visí v Jeneweinově galerii, Kutnohorský deník, 5, 215, 2003/09/13, 16-16
2003   Výstava Obrazy z Vídně, kterou můžeme..., Obzory Kutnohorska, 14, 38, 2003/09/24, 3-3
2003   Jeneweinova galerie vystaví Obrazy z Vídně, Kutnohorský deník, 5, 212, 2003/09/10, 18-18
2004   Šedesátá, Revue art, 1, 2, 2004, 66-70
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2006   Aukce současného umění, Revue Art, , 4, 2006/4, 52-54
2006   Nová figurace, Revue Art, , 4, 2006/4, 16-17
2007   Otakar Slavík - Slavík 75, Pražský deník, , , 2007/04/04, 19-19
2007   Karel Nepraš a přátelé (Jednou větou), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 19, 2007/09/27, 3-3
2007   Typický obraz (Jiří Machalický: Malířské přesahy), Revue Art, , 1, 2007/1, 18-19
2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, , 2, 2009, 52-55
2010   V uplynulém roce (Editorial), Art + Antiques, , 12, 2010/12, 1-
2011   Mikulka, Kolář a design, Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 26-
2011   Od Lhotáka po Gabriela, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 21-21
2011   Pohled do Galerie výtvarného umění v Chebu, Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 6-11
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, , 9, 2013/09/06, 17-18
2013   Balcar, Vobecký a Tichý, Art + Antiques, , 10, 2013/10/08, 18-20
2022   Nové aukční maximum pro Václava Zykmunda, Art Antiques, , 10, 2022/10/12, 14-14
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/10/10   Výtvarné umění
1970/02/18   Výtvarná práce (4)
1991/10   La Nouvelle Alternative
1998/03   La Nouvelle Alternative
text
rok vydání, název (podnázev)
1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1992   Reklama na nekonečno (Přírůstky českého umění 20. století za léta 1989-1992 v Národní galerii v Praze - obrazy, plastiky, objekty, architektura)