Zdeněk Sklenář

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1946   Jaroslav Král,
1951   Maxim Gorkij: Život a dílo,
1956   Miloslav Holý: Nové Obrazy,
1957   Josef Lada (Souborná výstava k sedmdesátým narozeninám),
1958   Rudolf Kremlička,
1961   Martin Reiner: Plastiky 1945 – 1961,
1962   Jiří Trnka: Souborná výstava, plakát a katalog
1964   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy a kresby,
1964   Jiří Trnka: Výstava kreseb, grafická úprava katalogu
1969   Jan Bauch: Obrazy z let 1967 - 1969,
1969   Otto Eckert,
1977   Zdeněk Kovář: Průmyslový návrh - sochy: Výběr z díla z let 1941-1976 (K šedesátinám),
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1954   Z čínské malířské akademie,
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku,
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
1958   Francouzské tapiserie,
1959   Čchi Paj-š',
1961   Václav Vokálek, Ruda Šváb,
kniha
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1942   Lilofee (Dramatická balada o 5 obrazech), obálka, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1942   Torquato Tasso (Hra o pěti dějstvích), , Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1943   Meluzina (Dramatická balada o 7 obrazech s mezihrou), obálka, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1944   Kleistovy veselohry, obálka, Československý Kompas, a.s., Praha
1946   Povedená hra, obálka, Svoboda, nakladatelství, Praha
1947   Kamenný most, , František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Slávy dcera (Výbor), obálka (přebal), vazba, typografie, Svoboda, nakladatelství, Praha
1948   Kohout plaší smrt, obálka, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Lví stopou, přebal, vazba, typografie, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1948   Antonín Pelc: Karikatury 1919 - 1945, , Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1948   Dny v roce (Básně 1946-1947 ), , František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Filosofská historie, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1949   Dějiny zblízka (Soubor satirických kreseb), přebal, vazba, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Existencialismus či Marxismus?, přebal, vazba, typografie, Nakladatelské družstvo Nová osvěta, Praha
1949   Básně (Definitivní soubor), přebal, vazba, titul, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Buřiči a smíření, obálka, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Ivan Hrozný (Moskevské tažení), přebal, vazba s použitím kreseb Josefa Paukerta, Československý spisovatel, Praha
1949   Svobodný lid, přebal, vazba, Evropský literární klub (ELK), Praha
1949   Železo železem se ostří (Rytíři a lapkové), přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1949   Skutečnost, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1949   Cesta tmou, přebal, vazba, Evropský literární klub (ELK), Praha
1949   Henrietta, přebal, vazba, Evropský literární klub (ELK), Praha
1950   Siréna (Verše z let 1928 - 1932), obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1950   Říkám co je pravda (Politické básně), , Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1953   Politické kresby 1939 - 1953, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков, obálka, typografie, Orbis, Praha
1953   Majakovskij výtvarník, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Daleké i blízké (Kniha vzpomínek a essayí), , Melantrich, nakladatelství, Praha
1953   Šťastný Bída, obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Chléb a písně, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Moc bez slávy, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Život Matveje Kožemjakina, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Život proti smrti, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Příběh s dělem, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Čtení o Ulenspiegelovi, o jeho rekovných, veselých a slavných příhodách, a o Lammovi Goedzakovi v zemi Flanderské a jinde, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Anna proletářka (Román o roku 1920), graficky upravil a vazbu navrhl, Československý spisovatel, Praha
1953   Ditta, dcera člověka, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Štěpán Razin, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Devátá vlna, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Horoucí zpěvy (Vyznamenáno cenou města Brna 1953), obálka, Československý spisovatel, Praha
1955   Kolo, motocykl, automobil, přebal, vazba, předsádky, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1955   Prostopravda, Paměti, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Faust, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy), vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Vincenc Makovský, přebal, vazba, typografie, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Donatello, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Křížem krážem slovanským světem, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Jak vzniká socha (Technika a tvůrčí proces v průběhu věků), , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   František Kysela, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Z dějin ponorky, torpeda a potápěcích přístrojů, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1956   Vladimír Sychra, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Zámek Kačina, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Die Handschrift des Malers, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1956   Karel Škréta, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1956   Křest Svatého Vladimíra, Epigramy (výbor), přebal, vazba, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1956   Osm odtamtud a další z řady, , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1957   Ladova ilustrace, vazba, typografie, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1957   Bořivoj Žufan, přebal, vazba, typografie, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1957   Ferdinand Maximilián Brokof, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1957   Otakar Lebeda, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1957   Jan Slavíček, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1957   Nápěvy a nárazy, přebal (kresba Vladimír Kopecký), vazba, typografie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1957   Kniha veršů, typografie, Svět sovětů, Praha
1957   Kartouza parmská, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Karel Boháček, přebal, vazba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Josef Gočár, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Eduard Milén, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Bohumír Dvorský, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Kavárna Union (Sborník vzpomínek pamětníků), přebal, vazba, typografie, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Karel Lidický, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Die handschrift des bildhauers, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1958   Mistr Litoměřický, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Andrea Mantegna, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Bedřich Vaníček, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Severní Čechy, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Vojta Sapík, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Edgar Degas (Kresby), , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Kresby Jana Štursy, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Josef Wagner, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Viktor Barvitius, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Adolf Kosárek, obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Miloslav Holý, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   V. V. Novák, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Pavel Janák, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Sevastopol, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1959   Jan Trampota, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Vojtěch Tittelbach, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Dobrodružství deseti princů, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Die Barockskulptur in Böhmen, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Simplicius Simplicissimus (Kronika třicetileté války), , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1960   Balady, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Josef Brož, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1960   Linka Procházková, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1960   Na horách a na moři, přebal, vazba, typografie, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1960   Jednou za život, přebal, vazba, předsádky, typografie, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1960   Poezie (Výbor z díla), typografie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1961   O moderním umění, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   Lidé mezi lidmi, typografie, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1961   Projížďka v kočárku s poníkem, přebal, vazba, předsádky, typografie, Svět sovětů, Praha
1961   Živý odkaz minulosti (Kulturní památky v Československu), , Orbis, Praha
1961   Opičí král, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Asklépios a jeho učedníci, typografie, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1962   Básnické dílo, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Smetiště, přebal, vazba, typografie, Nakladatelství politické literatury, Praha
1962   Na každého dojde, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Salambo, , Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1963   Hrozny hněvu, grafická úprava, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Tvrdý je diamant, přebal, vazba, typografie, Nakladatelství politické literatury, Praha
1964   Putování paní Sa na jih, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Luk (Výbor z lyriky), , Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Ať žije republika (Já a Julina a konec velké války), , Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1965   Sto sonetů Lauře, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků), , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), obálka, (vazba), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   Rozklad, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, , Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1968   Sedm mongolských koní, , Československý spisovatel, Praha
1968   Broučci, , Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Mrtvé duše, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Hrozny hněvu, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Modrý kříž, , Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1969   Můj život, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Sláva a pád Tenočtitlanu, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Čchi Paj-š', , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Pohádka o Květušce, grafická úprava, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1972   Korán, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Zápisky o budhistických zemích (Fa-sien), přebal, vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1973   Dějiny národu českého (VI), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1975   Žluté lásky, přebal (obraz Jan Zrzavý), vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Mýty staré Mezopotámie (Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách), přebal, vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Kniha pravé lásky, obálka, vazba, grafická úprava, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Cesta do Itálie (Od roku 1815 až do léta 1818), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Kronika česká (Výbor historického čtení), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1956   Karel Havlíček Borovský (1856-1956), přebal, Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1958   Padesát let městských divadel pražských (1907-1957), vazba, typografie, Ústřední výbor hlavního města Prahy, _
1961   Pražské ateliéry, přebal, vazba a grafické úprava, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
almanach
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1958   Básnický almanach 1957, přebal, vazba, typografie
periodikum
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1953/01/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1953/06/30   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1953/08/30   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1953/10/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1953/12/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1954/03/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1954/03/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1954/04/30   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1954/07/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1954/08/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1954/09/30   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1954/11/30   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1955/01/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1955/02/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka, typografie
1955/03/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka, grafická úprava
1955/04/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka, grafická úprava
1955/05/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1955/06/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka a grafická úprava
1955/07/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka a grafická úprava
1955/11/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka a grafická úprava
1955/12/07   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka a grafická úprava
1955/12/31   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), obálka, typografie
1956/02/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců),
1956/03/20   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců),
1956/04/30   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců),
1956/05/30   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců),
1956/07/15   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců),
1956/07/30   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců),
1956/09/15   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců),
1956/11/10   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců),
1956/12/10   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/01/15   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/03/30   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/04/25   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/05/25   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/06/29   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/07/27   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/09/25   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1957/10/10   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1958/01/31   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců),
1965/04/26   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), obálka