Zdeněk Sklenář

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1948   Zdeněk Sklenář
1964   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy a kresby
1965   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy z let 1935-1965
1965   Zdeněk Sklenář: Obrazy a kresby
1968   Zdeněk Sklenář
1970   Zdeněk Sklenář: Malíř a kniha
1977   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo (výběr)
1978   Zdeněk Sklenář: Obrazy, kresby, grafika
1980   Zdeněk Sklenář: Obrazy / kresby
1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
1989   Zdeněk Sklenář: Poznámky o životě a díle
1992   Zdeněk Sklenář 1910 - 1986 (Mistři české kresby 2)
1992   Zdeněk Sklenář: Výběr z grafické tvorby
2000   Zdeněk Sklenář: Opičí král, Zpěvy staré Číny, Staré řecké báje a pověsti
2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   Čína Zdeňka Sklenáře / Zdeněk Sklenář's China
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1940   Mladí (Výstava obrazů a soch)
1941   Konfrontace (4. výstava obrazů, kreseb a plastik)
1943   Hosté Mánesa 1943
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes)
1945   Konfrontace 2
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946)
1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie
1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Mánes 1947
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1950   I. členská výstava 1950
1952   III. členská výstava
1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
1954   Výtvarníci a kniha
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1958   Bilance 58
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1960   Výtvarníci pracujícím
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1960   Bilance 1960
1960   Moderne tschechische Grafik
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1961   Ze souboru moderního umění AJG
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Rychnov 1963
1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1965   La transfiguration de l´art tchèque
1965   Březen měsíc knihy 1965 (Výstava - Umění a knižní obálka)
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Ex libris: Skvosty drobné grafiky
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Grafika 65
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1965   Litografie 5
1965   Moderní česká kresba
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus)
1965   Podareni dela
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1965   Světová grafika (Přehled současné světové tvorby)
1965   VIII Bienal de São Paulo
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Obraz a písmo ((16 stran))
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Euro-exlibris '66
1966   Jarní výstava 1966
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Obraz a písmo ((32 stran))
1966   Umění písma / Poezie písma
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.)
1966   Tschechoslowakische Grafiker
1966   14 Graphiker aus Prag
1966   Contemporary Printmakers of Czechoslovakia
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1966   12 Tschechische Künstler
1967   15 grafiků
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar
1967   I. pražský salon
1967   Moderne Kunst aus Prag (Boudnik Istler Koblasa Medek Sekal Sklenar Valenta)
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Malý formát v galerii d
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1967   Ilustrace dětské knihy
1967   Współczesna plastyka z Pragi (XX. Festival Sztuk plastycznych Sopot 1967)
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Recent Graphics from Prague
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Arte grafica cecoslovacca
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil
1969   L’art tchèque actuel
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Česká krajina
1969   Kresby členů
1969   Minisalon
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1969   Itálie v díle současných českých umělců
1970   Anderle, John, Kučerová, Preclík, Sklenář, Sukdolák, Vysušil
1970   Soudobá československá grafika
1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
1970   Cien grabados y cien fotografias
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Komorní grafika 1970
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození)
1971   Obrazy pěti století
1971   Malé formáty
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Tjeckoslovakisk grafik av idag
1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   75 let moderní české knižní ilustrace
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
1974   Lyra Pragensis: Grafika, knižní tisky
1974   Krajina snů a představ (Obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Máchovské motivy v současném výtvarném umění
1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část)
1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1977   Arte checoslovaco (Grabados)
1977   L'art graphique tchécoslovaque
1977   Česká krajina XX. století
1978   České umění 1900/1945
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Umění a známka
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Česká portrétní malba XX. století
1979   Klasikové české ilustrace
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Tschechische Illustration aus der Sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
1982   Soudobá česká písmařská tvorba
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1983   Česká figurativní malba 40. let (III)
1983   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo
1983   Arta scrisului contemporan Ceh
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Český a slovenský exlibris
1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   České zátiší 20. století
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika
1988   Moderní české výtvarné umění ze soukromých sbírek (I. část)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Mánes Mánesu
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Umění frotáže
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Řeč znaku (Jaroslav Šváb, František Gross, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Jaroslav Hořánek, Karel Vysušil, Jaroslav Sůra, Miloš Ševčík, Aleš Lamr)
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1996   Arte cecoslovacca contemporanea
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   Ouplná lůna
1997   Surrealistická obraznost a kresba
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Kolorismus
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Poezie magického realismu
2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2004   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   České poválečné umění
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   Zátiší
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2008   České exlibirs 1945-1980
2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century)
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010)
2010   Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2010   Slunce Orientu (Čeští malíři ilustrují orientální literaturu)
2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Poklady Vysočiny (Skvosty depozitářů)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future
2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
2017   1685 dní a nocí
2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation)
2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček
2018   Osobní výběr VII: Ivo Hucl – básník
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění)
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedat. (1977)   38 tschechische Graphiker
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Zdeněk Sklenář a kniha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Zdeněk Sklenář, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2005   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Jak pěstovat klid a mír (aneb Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara), Galerie Zdeněk Sklenář, _
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2020   Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
2020   Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIV. Sh – Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, , , 1945, -
1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 3-
1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18, 98, 1947/04/26, 5-5
1948   V doutnání barev, v plaméncích studené zeleně..., Zdeněk Sklenář, , , 1946, 0-0
1948   Měsíc v pražských výstavních síních, Národní osvobození, 19, 294, 1948/12/17, 3-3
1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7, 5, 1955, 138-151
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1959   Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 13-13
1959   Z našich výstavních síní, Svobodné slovo, 15, 239, 1959/10/07, 3-3
1959   Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Lidová demokracie, 15, 239, 1959/10/07, 5-5
1959   Okouzleni Čínou a jejím uměním, Večerní Praha, 5, 238, 1959/10/09, 3-3
1959   Podzim v pražských výstavních síních, Práce, 15, 243, 1959/10/11, 5-5
1960   Zdeněk Sklenář, Výtvarné umění, 10, 7, 1960/10/31, 315-320
1960   Cinque pittori cecoslovacchi, La Biennale di Venezia, 10, 39, 1960/04-06, 24-34
1960   Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 3-4
1962   Čínské ilustrace Zdeňka Sklenáře, Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 4-4
1964   Zdeněk Sklenář v Ústí nad Orlicí, Výtvarná práce, 12, 7, 1964/04/30, 12-
1964   Obraz a písmo II., Knižní kultura, 1, 12, 1964/12/27, 446-453
1964   Tvář školních učebnic, Knižní kultura, 1, 11, 1964/11/26, 422-425
1964/07/26   Ano i ne (kolem ilustrace), Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 1-8
1965   Lidé se scházejí a sdružují..., Litografie 5, , , 1965, 0-0
1965   Kaligrafie, písmo a znak v obrazech Zdeňka Sklenáře, Výtvarné umění, 15, 7, 1965/09/20, 288-299
1965   Návrat Zdeňka Sklenáře, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 6-6
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 14, 1965/07/30, 6-
1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11, 10, 1965/09, 47-57
1965   Ilustrátor Zdeněk Sklenář, Knižní kultura, 2, 4, 1965/04/26, 148-157
1966   Písmo, znaky, slova, obrazy, Obraz a písmo, , , 1966, -
1966   Posurrealistický okruh pražské umělecké školy, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 312-325
1966   Hollar má jistě velkou zásluhu..., Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 4-
1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22, 28, 1966/01/29, 5-5
1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4, 7, 1966/02/17, 4-5
1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 4, 40, 1966/10/06, 13-13
1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35, , 1966, 66-67
1966   Tendenz: liberal (Worpsweder Galerie Netzel zeigt Werke tschechischer Künstler), Weser Kurier, , , 1966/06/25, -
1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, , , 1966, 217-225
1966   Bilance užitého umění, Výtvarná práce, 14, 18-19, 1966/09/22, 6-
1966   Pět grafiků v Upsale, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 2-
1966   Kultura knihy, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 4-5
1966   Výstava kreseb členů Hollara, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 4-
1966   Zdeněk Sklenář a kniha, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 10-
1966   Západoněmecká cena, Výtvarná práce, 14, 14, 1966/07/21, 2-
1967   7 Prager Künstler, Moderne Kunst aus Prag, , , 1967, -
1967   Moderne Kunst aus Prag (Kunstverein Celle veranstaltet eine Ausstellung im Celler Schloss), Cellesche Zeitung, 151, 47, 1967/02/24, 4-4
1967   Malé formáty na Smíchově, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 4-4
1967   Echte Darstellung moderner Kunst (Sieben Prager Künstler stellen im Morgenhaus aus - Eindrucksvolle Arbeiten), Soester Anzeiger, , , 1967/03/29, -
1967   Die neue Prager Schule ("Moderne Kunst aus Prag" in der Kieler Kunsthalle), Schleswig-Holsteinische Volkszeitung (VZ Kiel), , , 1967/04/24, -
1967   Moderne Kunst aus Prag (Tschechische Gemälde und Plastiken in der Kunsthalle Kiel), Kieler Nachrichten, , , 1967/04/24, -
1967   Několik nových emisí známek, Výtvarná práce, 15, 21, 1967/10/19, 5-
1968   Nejkrásnější knihy roku 1967, Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 2-2
1969   Manýrismus v moderních estetických aspektech, Výtvarné umění, 19, 2-3, 1969/08/29, 144-159
1969   Pohlednice vesničkám SOS, Stráž lidu (Prostějov), , , 1969/10/22, -
1969   V Pulitzerově galerii ve švýcarském Bernu..., Výtvarná práce, 17, 8-9, 1969/09/29, 2-
1970   Osobní zpověď umělců, Rudé právo, 50, 77, 1970, 5-
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 9, 1970/04/27, 4-
1970   Dubnoví jubilanti, Výtvarná práce, 18, 8, 1970/04/14, 2-
1970   Návrat starého mistra, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 2-
1970   Sklenářova pocta knize, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 2-
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, , 13/14, 1971, 26-30
1975   Sklenář Zdenek (Tchécoslovaquie 1910), Encyklopédie du surréalisme, , , 1975, 238-
1976   Máchovské motivy (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1976/05/18, -
1978   Zdeněk Sklenář, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 43-49
1981   Zdeněk Sklenář, , , , , 24-25
1981   Čtyřicet let se Zdeňkem Sklenářem (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 57-58
1982   Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, , , 1982, 42-51
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 31-35
1982   Modernost a tradice v díle Zdeňka Sklenáře, Umění, 30, 6, 1982, 525-542
1983   Surréalisme et art imaginatif, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 27-28
1983   Zdeněk Sklenář - vybrané obrazy (Zprávy z krajů - Severočeský kraj), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 12-13
1984   Zdeněk Sklenář, Ilustrace, , , 1984, 16-17
1984   Exlibris a příležitostná grafika Zdeňka Sklenáře, Exlibris Olomouc 84, , , 1984, 18-19
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1988   Zdeněk Sklenář, Artia 35, , , 1988, -
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1990   Zdeněk Sklenář - * 1910, Exlibris Olomouc 1990, , , 1990, 12-13
1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, , , 1992, 3-12
1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 26-32
1994   Český informel / Czech Informel, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 91-96
1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 263-278
1995   Znak je formou dorozumění..., Řeč znaku, , , 1995, 1-3
1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, , , 1996, 317-366
1997   Frotáž (Fenomén frotáže v českém umění), Grapheion, , 2, 1997, 52-53
1997   Frotage in Czech Art, Grapheion, , 2, 1997, 52-53
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Vstříc osudu / Meeting Fate (1948 - 1955), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 120-137
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2006   Nejdražší položky roku 2005 v českých a slovenských aukčních síních, Art & Antiques, , 2, 2006/02, 28-29
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, , 1, 2009, 36-41
2010   Starý mistr, zasloužilý kacíř (Zdeněk Sklenář v Domě U Zvonu), Art + Antiques, , 3, 2010/03, 10-17
2010   Deset tisíc věcí - deset tisíc let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 9, 2010/04/29, 1-2
2010   Velký návrat, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 9, 2010/04/29, 1-2
2010   Opičí král / Monkey King, PAF 2010, , , 2010, 94-
2011   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2011, 58-60
2012   Zdeněk Sklenář, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 29-30
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2014   Jádra 1964-2013 (Inspirace), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 52-63
2015   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2015, 64-66
2015   Sportující umělci (V zdravém těle zdravý vzduch), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 30-57
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, , , 2021, 42-85
2022   Zdeněk Sklenář poprvé za více než pět milionů korun, Art Antiques, , 7, 2022/07/18, 17-17
www
rok vydání, název (podnázev)
  Zdeněk Sklenář (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1948   Obrazy Zdeňka Sklenáře
1978   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo (Výběr)
1978   Zdeněk Sklenář: Obrazy, kresby, grafika
1978   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo (výběr)
1985   Grafika Zdeňka Sklenáře
1989   Zdeněk Sklenář: Obrazy a kresby
1992   Zdeněk Sklenář 1910 1986 (z cyklu Mistři české kresby)
2000   Zdeněk Sklenář: Grafika (K nedožitým 90. narozeninám)
2000   Zdeněk Sklenář: Opičí král, Zpěvy staré Číny, Staré řecké báje a pověsti
2000   Zdeněk Sklenář: Opičí král, Zpěvy staré Číny, Staré řecké báje a pověsti
2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2002   Zdeňku Sklenářovi Zdeněk Sklenář
2009   Zdeněk Sklenář: Zpěvy staré Číny
2009   Zdeněk Sklenář: Čína Zdeňka Sklenáře
2010   Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou
2010   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí - deset tisíc let
2010   Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou
2010   Zdeněk Sklenář: Opičí král a EXPO 2010 (ke 100. výročí narození)
2010   Zdeněk Sklenář: Opičí král (ke 100.výročí narození, Expozice s prostorovou animací)
2013   Miroslav Ludwig představuje Zdeňka Sklenáře
2016   Zdeněk Sklenář: Ať rozkvetou růže i broskvoně
2017   Zdeněk Sklenář: Staré řecké báje a pověsti
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
2017   The Dawn of Zdeněk Sklenář (Prints 1934-1985)
2018   Zdeněk Sklenář at Prince Kung's Palace
2018   Zdeněk Sklenář v Paláci prince Kunga
nedatováno   Zdeněk Sklenář: Kresby
nedat.   Zdeněk Sklenář: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1937   Malý formát v Galerii D
1941   Konfrontace (4. výstava obrazů, kreseb a plastik)
1945   Konfrontace 2
1965   Grafika 65, František Bílek
1965   Z dílny grafiků (Lg5)
1966   12 tschechische Künstler
1967   Malý formát v Galerii d
1968   Česká kniha 1958-1968
1970   Současná československá grafika
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   11. aukce výtvarného umění 20. století
1998   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2002   Poezie magického realismu
2004   Z národní klasiky
2005   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Accrochage (PF 2007)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   České poválečné umění
2006   Klasikové české grafiky XX. století I., Václav Zoubek: Obrazy
2006   Zátiší
2008   Česká grafika I
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2009   Slunce orientu / Sun of th Orient
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2010   Česká grafika II
2010   6. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2010 (Pozvánka)
2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
2015   Tao te ťing a jiné knižní klenoty z Edice Galerie Zdeněk Sklenář. Čtvrt století Galerie Zdeněk Sklenář
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2017   Vtip-ná ilustrace
2018   Můj milý Ježíšku 2018
2018   Hry a sny
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art
2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění)
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
2020   Krásné tisky
2022   88. aukční den
nedatováno   Galerie Vltavín (Stálá expozice)
album
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   14. aukce
2010   19. aukce
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   20. aukce
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika)
2018   80. aukční den Galerie Kodl / 80th Auction Day of Gallery Kodl (Výběr výtvarného umění)
2019   Zahradní aukce
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   82. Aukční den Galerie Kodl / 82nd Auction Day of Gallery Kodl
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo
2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   88. aukční den Galerie Kodl
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Malířske dílo Zdeňka Sklenáře
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Zdeněk Sklenář: Můj vánoční stromeček
grafika
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Bez názvu
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2010   Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2017   Album 76
2022   Valoch & Valoch (Archeologie a konceptuální umění / Archaeology and Conceptual Art)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Zdeněk Sklenář: Grafika z let 1934-1980
2012   Kamil Lhoták 100
2013   Zdeněk Sklenář - Opičí král a jiné poklady
2017   Zdeněk Sklenář: Staré řecké báje a pověsti / Ancient Greek Myths and Legends
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   Prager - Grafik (7 tschechische Künstler zeigen ihre Werke)
1980   Exlibris
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2009   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část (České umění 20. století)
2011   Hluboká přitažlivost
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1949   Vyděděnec
parte
rok vydání, název (podnázev)
1986   Zdeněk Sklenář (akademický malíř, profesor VŠUP Praha)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/09/05   Výtvarné umění
PF
rok vydání, název (podnázev)
2018   pf2019 (love art!)
2018   pf2019 (milujeme umění!)
2020   PF 2021
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1966   12 tschechische Künstler
1968   Česká kniha 1958-1968
1969   Grafik aus der ČSSR
1977   Sklenář
1989   Zdeněk Sklenář
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2002   Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2006   Zátiší
2009   Čína Zdeňka Sklenáře / Zdeněk Sklenář's China (Výstava významného českého umělce / Exhibition of the Major Czech Artist)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1975   Zdeněk Sklenář (přátelský večer k pětašedesátinám)
2010   Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou (maluj - kresli - lítej)
2011   Opičí král
2016   Zdeněk Sklenář, Arcimboldo a Čína
program
rok vydání, název (podnázev)
2001   Výtvarné centrum Chagall: Program výstav listopad 2001
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (5/6 2017)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (9/10 2017)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (7/8 2017)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1947   Členská výstava S.V.U. Mánes
1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2019   Kuna nese nanuk (Seznam vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1959   Čína v obrazech našich malířů
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Zdeněk Sklenář
text
rok vydání, název (podnázev)
1968   Moderní česká kresba
nedatováno   Výstava může mít podtitul...
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1992   Zdeněk Sklenář: Mistři české kresby
1994   Pohádkové motivy a ilustrace
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2001   Grafiky, kresby a obrazy Z.Sklenáře ve Výtvarném centru Chagall
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2010   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí - deset tisíc let
vstupenka
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Východočeská galerie Pardubice (Snížené vstupné)