Zbyšek Sion

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1967   Zbyšek Sion (Soudobá česká grafika a kresba 14)
1990   Zbyšek Sion
1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958-1993
1996   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1996
2000   Zbyšek Sion: Ve sbírce moderního umění poličské galerie
2004   Zbyšek Sion: Práce na papíře 1955 - 1963
2012   Zbyšek Sion
2012   Zbyšek Sion
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konfrontace III
1965   Divadlo Za branou 1965
1966   Jarní výstava 1966
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Nová jména
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1968   Künstlergruppe arche mit 10 Malern aus Prag
1968   Lignano Biennale 1: Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea (Lignano, 25 Agosto – 6 Ottobre 1968)
1968   Phases (Une Internationale Révolutionnaire de l'Art Contemporain)
1969   Phases
1969   2. pražský salón
1969   Sept jeunes peintres Tchécoslovaques
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   10 x 5 kreseb
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Deset malířů
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Netvořice ´81
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1986   Výzva 1986 (Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1990   Dialog ´90 (Paris - Praha)
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   Situace 92
1992   Minisalon
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Z českého výtvarného umění
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Kresba nebo obraz?
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Ouplná lůna
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Práce na papíře / Works on paper
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace)
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   ...occursus... (Moderní umění ze sbírky České pojišťovny)
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Parafráze
2005   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
2006   Smetanova výtvarná Litomyšl (16. června - 31. července 2006)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Informel a jeho přesahy
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2017   České poválečné umění 1956-1996
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965   Konfrontace III. (Zdeněk Felix), Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 7-7
1965   Konfrontace III. (Jindřich Chalupecký), Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 7-8
1965   Jestliže jsme dokončili obraz..., Konfrontace III, , , 1965, -
1966   Zbyšek Slon, Výtvarná práce, 14, 26, 1966/12/29, 5-
1967   Z ateliéru Zbyška Siona, Výtvarné umění, 17, 3, 1967/05/10, 146-147
1967   Zbyšek Sion, Výtvarné umění, 17, 3, 1967/05/10, -
1967   Zbyšek Sion, Phases, , 11, 1967/05, 73-74
1969   Skupina Phases, Výtvarná práce, 17, 14-15, 1969/11/10, 6-6
1978   Současná výstava nabízí možnost..., Deset malířů, , , 1980, -
1979   Les tableaux abstraits de Zbyšek Sion..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 39-40
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1986   Sionova podobenství světa, Sborník památce Václava Nebeského, , , 1986, 59-65
1990   Barokní lekce, Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 1-9
1991   Zpráva o činnosti Křižovnické školy, K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, , , 1991, -
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Zbyšek Sion (Otázka po smyslu lidské existence...), K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, , , 1991, 0-0
1992   Zbyšek Sion, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 57-58
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 1, 1992/01/09, 16-16
1992   Křížovnická škola humoru, Moravskoslezský večerník, , , 1992/05/18, -
1993   Zbysek Sion, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 138-141
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1994   Český informel / Czech Informel, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 91-96
1996   Skupina Konfrontace, České imaginativní umění, , , 1996, 414-447
1996   Zbyšek Sion (Obrazy 1958-1996), Prostor Zlín, 4, 5, 1996, 10-11
1997   Nevědomí bez vědomí (Zbyšek Sion), Vesmír, 76, 5, 1997/05, 298-
2000   Země - Terč / Land - Target (1958 - 1977), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 168-191
2004   Zastoupení děl z let 1994-2004 ve veřejných sbírkách / Representatioin in public collections (Výstavy / Exhibiton, Restaurování historických gobelínů / Restoration), Sladké zboží, sugar stuff, , , 2004, 0-0
2007   Moderní Izajáš, Je třeba si vybrat, , , 2007, 143-150
2007   Racionální a přeludná obrazivost, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), , , 2007, 179-197
2010   Barokní lekce, Horizonty umění, , , 2010, 601-608
2014   Vlny 1957-1959 (Morálním imperativem za uměleckou svobodu), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 36-49
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
2017   Proměny tvorby Zbyška Siona, Prostor Zlín, 24, 1, 2017, 17-19
www
rok vydání, název (podnázev)
  Zbyšek Sion (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Kresba, socha, grafika
1990   Zbyšek Sion: Sbírkový soubor
1990   Zbyšek Sion: Kresby, kvaše, koláže 1959 - 1990
1993   Zbyšek Sion: Kresby
1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993
1993   Zbyšek Sion: Kresby, kvaše, koláže ze sbírek poličské galerie
1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993
1995   Zbyšek Sion: Výběr z díla 1958-1995
1996   Zbyšek Sion: Obrazy / Paintings 1958 - 1996
2004   Zbyšek Sion: Práce na papíře 1955 - 1963
2012   Zbyšek Sion
2012   Zbyšek Sion
2012   Zbyšek Sion
2012   Zbyšek Sion: Nová tvorba
2016   Zbyšek Sion: Obrazy
2018   Zbyšek Sion: Obrazy
2021   Zbyšek Sion: Výběr obrazů a kreseb z 60. a 70.let
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konfrontace III
1974   Tschechische Künstler
1980   Deset malířů (Budil, Lamr, Mžyk, Němec, Načeradský, Oriešková, Pavlík, Sion, Sopko, Steklík)
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
1992   K.Š. Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1995   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1999   Jan Křížek (1919 - 1985), Česká kresba 20.století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci - 7.část - sedmdesátá léta
2000   Moderní česká kresba
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Dostředivé okraje (Vizuální umění z Pardubického kraje)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění
2013   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu a její akce na fotografiích Heleny Wilsonové
2013   Absolutní krása
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2017   České poválečné umění 1956-1996
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2003   2. aukce moderního umění
2004   3. aukce moderního umění
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   21. aukce
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   31. aukce
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2016   Etcetera 1: Soukromá sbírka umění
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
cd-rom
rok vydání, název (podnázev)
2003   Zbyšek Sion: Švarná návštěva
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
1996   Zbyšek Sion: Obrazy / Paintings (1958 - 1996)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2015   Einfach phantastisch! / Prostě fantastické
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1994   Zbyšek Sion: Rané kresby
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1980/08   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1991   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
2018   Galerie Klatovy / Klenová: Program leden - březen 2018 / January - March 2018
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
samizdat
rok vydání, název (podnázev)
1979   Škola české grotesky
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1986   Galerie Roudnice
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
1996   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1996
2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění