Bedřich Dlouhý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2006   Daniel Pešta: Creme de la creme
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 55-66
1960   IV. přehlídka (Malířství), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 101-110
1960   Mezi návštěvníky IV. přehlídky, Výtvarná práce, 8, 5, 1960/03/12, 5-
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 1-0
1965   Křižovatky mladé generace, Výtvarné umění, 15, 7, 1965/09/20, 324-331
1965   V. bienále v San Marinu, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 7-
1965/10/15   Czeskie przeobrażenia, Kultura, 3, 49, 1965/10/15, 20-21
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Eine nicht ganz repräsentive Ausstellung in der Akademie der Künste in Westberlin), Die Andere Zeitung, 12, 34, 1966/08/25, 13-13
1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 1-1
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 4-
1967   AICA na Kubě, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 2-
1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 45-58
1968   Umění situace, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 59-68
1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272, 1966/10/02, 5-
1968/11/14   Retrospektiva a konfrontace, Listy, 1, 2, 1968/11/14, 9-
1969   Roma, Galleria Naz. d'arte Moderna: Arte Contemporanea Cecoslovacca (Mostre), Notiziario arte contemporanea (NAC), , 17, 1969/06/15, 21-
1970   Konfrontace II, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 2-
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1980   Usilovná cesta za poznáním (K výstavě v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou), Pochodeň, , , 1980/09/09, 0-0
1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, , , 1982, 289-294
1988   Forum v holešovické tržnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1988   Jeden starší Jeden mladší, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19, 1988/12/06, 4-
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1989   Die prager Zeit 1952-1969, Jan Koblasa: Skulptur 1979-1989, , , 1989, 23-29
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2
1990   Velké společenské změny, k nimž ve svět v současnosti dochází..., Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1990   Úvodem, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1990   Člověk v obraze, Lidové noviny, , , 1990/10/16, 0-0
1991   Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984), Lidové noviny, , , 1991/05/20, 5-5
1991   České umění v Osnabrücku a Bonnu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   Dvě výstavy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 5, 1991/03/07, 5-
1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 14, 1992/07/09, 1-1
1992   Risky a zisky (K výstavě přírůstků NG v Jízdárně Pražského hradu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992/07/02, 13-13
1992   Jak se draží česká kresba, Mladá fronta Dnes, , , 1992, 0-0
1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, , , 1992/06/03, 14-14
1992   Situace 92, Tvorba, , 23, 1992, -
1992   Poznámky ke směřování českého umění v druhé polovině padesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, , , 1992, 15-17
1993   Ta naše groteska česká, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 11, 1993/05/27, 4-4
1993   Výstava Kriterion 93 je prvním kolektivním vystoupením..., Kriterion 93, , , 1993, -
1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, 9-
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 4, 1994/02/24, 1-4
1994   Zrcadlo vlastní historie (Praha, Mánes, Mánes Mánesu, 29.11.1995-5.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 1, 1995/01/05, 1-1
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Kresba nebo obraz? (Praha, Národní galerie, palác Kinských 29.3.-14.5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 10, 1995/05/11, 1-1
1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...), Detail, 1, 5, 1996/03, 4-5
1996   Jan Koblasa, Jan Koblasa: Sochařská a malířská tvorba z 60. let, , , 1996, -
1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
1997   Říkali, že su divné, Večerník Praha, , , 1997/05/23, 12-12
1997   O výstavě Kresba členů S. CV. U. Mánes a jejich hostů, Listy S.V.U. Mánes, 1, 4, 1997/12, 21-21
1997   Česká koláž objevuje Fáru, periodikum, , , 1997/10/10, 0-0
1998   Muzeum umění Olomouc, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 61-64
1998   České muzeum výtvarných umění, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 77-78
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, , , 1999, 229-240
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
2000   Konec začátkem!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 20, 2000/10/12, 3-3
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2003   Prubířské kameny Jana Koblasy (Pracovali jsme posedle, diskutovali do úmoru, ale to vše v podzemí, říká o svých začátcích v Čechách sochař), Mladá fronta Dnes, , , 2003/09/19, -
2004   Sbírka jako oáza potěchy i poznání, Revue art, 1, 2, 2004, 6-13
2004   Nakupujte umění s jasným průvodcem aneb Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 1, 2, 2004, 58-61
2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, , 4, 2005/4, 68-74
2005   Od moderny k současnému umění, Revue art, , 3, 2005/3, 4-9
2005   Pražské ateliéry (Praha, Novoměstská radnice, 5. 12. - 22. 12. 2005), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 3, 2006/02/02, 5-5
2005   Aukce v květnu (Art CZ), Revue art, , 2, 2005/2, 72-75
2007   Typický obraz (Jiří Machalický: Malířské přesahy), Revue Art, , 1, 2007/1, 18-19
2007   Aukce současného umění, Revue Art, , 4, 2007, -
2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, , 2, 2009, 52-55
2009   Ve víru maleb zátiší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 25-26, 2009/12/17, 5-
2011   Rekordní Hofman a Bukovac, Art + Antiques, , 3, 2011/03/08, 23-24
2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 2-2
2011   První pokus, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 27-29
2014   Filla a další navrátilci, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 17-18
2016   Medek, Sýkora, Šimotová a ještě několik dalších rekordů, Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 32-
2018   Medek, poválečné umění a práce na papíře, Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 19-
2021   Další mnohamilionový procházka i úspěch pro poválečné umělkyně, Art Antiques, , 11, 2021/11/12, 13-14
2021   Rekordní Tavík Šimon i úspěch poválečného umění, Art Antiques, , 11, 2021/11/12, 14-15
2022   Raný Lhoták a výrazné nárůsty pro poválečné umění, Art Antiques, , 3, 2022/03/14, 15-15
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2006   Daniel Pešta: Crème de la crème
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1999   Moravská galerie / Moravian gallery (Sbírka českého umění 20. století / Collection of 20th Century Czecg Art)
samizdat
rok vydání, název (podnázev)
1979   Škola české grotesky
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové