Edvard Beneš

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1905 - 0   Francie, _, (studoval sociologii a polit. vědy na pařížské Sorbonně a Écolé libre des sciences politiques)
1908 - 0   Dijon, Dijon (Côte-d'Or), (studoval práva, yde dosáhl doktorátu disertací o rak. problému a č. otáyce)
1909 - 0   Praha, Praha, (promován doktorem filosofie na pražské universitě)
1909 - 1915   Obchodní akademie, Praha, (působil na obchodní akademii v Praze,)
1916 - 1918   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), (vykonával funkci gen. tajemníka Národní rady čs.)
1940 - 0   Londýn (London), Londýn (London), (vytvořil v červenci exilovou státní reprezentaci a převzal funkci presidenta republiky.)
1943 - 0   Moskva, Moskva (Moscow), (12.12uzavřel novou čs.-sov. spojeneckou smlouvu, v níž spatřoval důležitou garanci proti opakování Mnichova.)
1945 - 0   Praha, Praha, (16.5. se triumfálně vrátil do Prahy jako president republiky)