Oleg Sus

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Brána, s.r.o., Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1988   Kurs pro současníky (K úmrtí Olega Suse), Sborník památce Olega Suse, , , 1988, 4-9
1988   Strukturalismus a sémantika v díle Olega Suse (Pokus o výběrovou bibliografii), Sborník památce Olega Suse, , , 1988, 26-31
1988   O Olegu Susovi, kresleném humoru, Hostu do domu a Křižovnické škole čistého humoru bez vtipu (Fiktivní rozhovor s malířem Janem Steklíkem), Sborník památce Olega Suse, , , 1988, 32-43
1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach , , , 1997, 89-
2011   Oleg Sus, Revolver Revue, , 84, 2011/09, 176-177
2011   Jen pár řádek (Z minirecenzí Olega Suse v Hostu do domu 1967 - 1969), Revolver Revue, , 84, 2011/09, 178-192
2011   Dasein mám podsklepní (Z korespondence Olega Suse s jaroslavem Kořánem), Revolver Revue, , 84, 2011/09, 193-204
2011   Stručně a jasně, Revolver Revue, , 84, 2011/09, 205-206
2012   Vzpomínka na Olega Suse, Vlastivědný věstník moravský, 64, 1, 2012, 87-
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2011/09   Revolver Revue (84/2011)