Karol Efraim Sidon

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1960 - 1964   Akademie múzických umění, Praha (Filozofická fakulta, dramaturgie),