Milan Jungmann

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1956   Porážka, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1956   Na jednom okrese, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1959   Literatura velké iniciativy (3. všesvazový sjezd sovětských spisovatelů), Československý spisovatel, Praha
1961   Němá barikáda a jiné povídky, Československý spisovatel, Praha
1963   Setkání před odjezdem, Československý spisovatel, Praha
1963   Vítr se stočí k jihovýchodu, Československý spisovatel, Praha
1963   Etudy dětské a nedětské (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
1963   Pět novel, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Občan Brych, Československý spisovatel, Praha
1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé (2. vydání, varianta), Československý spisovatel, Praha
1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Československý spisovatel, Praha
1964   Strakatý máslo, Československý spisovatel, Praha
1964   Třináctá komnata, Československý spisovatel, Praha
1964   U nás je klid, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1964   Prostor k rozlišení, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1964   Veletrh splněných přání ((Příběh pokleslé aktivity)), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1965   Druhý sešit směšných lásek, Československý spisovatel, Praha
1965   Legenda Emöke, Československý spisovatel, Praha
1966   Zbabělci, Československý spisovatel, Praha
1967   Město na hranici, Československý spisovatel, Praha
1968   Zelené obzory, Lítost, Závěj, Svatá noc, Československý spisovatel, Praha
1969   Malý velikán, Československý spisovatel, Praha
1969   Přestřelka, Československý spisovatel, Praha
1997   Strakatý máslo, Maťa, Praha
1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
2008   Síla věcnosti (Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů), Respekt Publishing, a.s., Praha
2008   Deset tisíc změn se znovu mění. Do všeho vrchol prázdnoty (Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 - 1995), Nakladatelství Cherm, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Deset českých novel, Československý spisovatel, Praha
1995   Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Konference 17. - 18. listopadu 1994), Nakladatelství Primus, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1988   Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny, 1, 3, 1988/03, 16-
1988   Omluva Solženicynovi, Lidové noviny, 1, 10, 1988/10, 18-
1989   Otevřený dopis šéfredaktorovi týdeníku Svazu českých spisovatelů Kmen Karlu Sýsovi, Haňta Press, 1, 1, 1989/03/03, 11-15
1990   Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny 1988, , , 1990, -
1990   Omluva Solženicynovi, Lidové noviny 1988, , , 1990, -
2006   Umění je křik o pomoc, Život, , 2, 2006, 43-45
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2006   Život (Revue Umělecké besedy)