Jiří Gold

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Gymnázium, Sušice (Klatovy) ,
1954 - 1954   Vysoká škola železniční, Praha ,
1955 - 1961   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, ),