Aleš Zach

* 19. 4. 1941, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
literární historik, bibliograf

 

šifra: az
pohlaví: muž

heslo:
Vystudoval knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze (PhDr. 1969). Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století. Spolupracoval na kolektivních dílech Lexikon české literatury (nakladatelská hesla) a Dějiny české literatury 1945–1989 (kapitoly Nakladatelství).
Kromě tematických bibliografií a odborných časopiseckých článků uveřejnil ve sbornících a výstavních katalozích obsáhlejší stati k historii nakladatelství Jana Fromka Odeon, Otakara Štorcha-Mariena Aventinum, Aloise Dyka Emporium, k ediční činnosti družiny Moderní revue (edice Knihovna Moderní revue, Symposion, Knihy dobrých autorů, Moderní bibliotéka) a k osudu nakladatele Leopolda Mazáče. S kruhem spolupracovníků uspořádal výstavu a publikaci Topičův dům – nakladatelské příběhy 1883–1949 (1993), pro Galerii Klementinum připravil výstavu Aventinum 1919–1949 – příběh nakladatele Štorcha-Mariena (2009) a pro Malou galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně výstavu Kniha v české nakladatelské reklamě (2015). Knižně publikoval komentované bibliografie Ediční dílo Kamilly Neumannové (1976) a Zátiší, knihy srdce i ducha (1987), bibliografický slovník Kniha a český exil 1949–1990 (1995), průvodce Stopami pražských nakladatelských domů (1996), kulturněhistorické studie Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic (1994), Příběh štočků (2002) a Nakladatelské Kladno (2007). K tisku edičně připravil mj. vzpomínky knihkupce L. K. Žižky Paměti a osudy (1999) a pamětní sborník Kniha a národ 1939–1945 (2004).
V letech 1994–2005 spoluvytvářel ediční program pražského nakladatelství Thyrsus.
slovnik-nakladatelstvi.cz, 13.8.2018

poznámka:
Badatelské zaměření:
dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
Studium a stáže:
1958-63 FF UK, Institut osvěty a novinářství UK (katedra knihovnictví); PhDr. 1969.
Zaměstnání:
1964-1968 Divadelní ústav (knihovník); 1969 Státní knihovna ČSR (bibliograf); 1969-82 Divadelní ústav (bibliograf); od 1982 ÚČL AV ČR: knihovník, později vědecký pracovník oddělení dějin české literatury a lexikografie; od 2003 do června 2004 vedoucí oddělení literární lexikografie; od července 2004 člen Oddělení dějin literatury; od ledna 2005 člen Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL.
Akademické funkce:
1997-99 vědecká rada Masarykova ústavu AV ČR; 1995-2003 vědecká rada PNP; od 1999 vědecká rada ÚČL; od 2001 Ediční rada AV ČR (garant 3. vědní oblasti).
Výběrová bibliografie
Knihy:
Nakladatelské Kladno. Z dějin kladenské knižní kultury. Kladno, Středočeská vědecká knihovna 2007. [slovník osobností zpracovali Eva Wróblewská a Jiří Mika]
Alois Dyk a jeho nakladatelství Emporium. K výstavě Knihovny Národního muzea Emoprium - neznámý fond významného nakladatelství. Praha, NM 2006.
Příběh štočků. Kresby Františka Kavána v publikacích S. K. Neumanna a Stanisława Przybyszewského. Praha, Thyrsus 2002. 37, 14 s.
Stopami pražských nakladatelských domů. Praha, Thyrsus 1996. 90 s.
Kniha a český exil 1949-1990. Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic. Praha, Torst 1995. 207 s.
Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic. Praha, Thyrsus 1994. 52 s.
Studie:
Czech Commercial Fine Printing between the Two World Wars. Transl. by G. M. Zemanová. In International Association of Bibliophily, 19th Congress, Prague, 1995, Transactions (ed. by A. Hobson). Madrid, Ediciones El Viso 2003, s. 85-98.
Bratři Čapkové a firma Levné knihy KMa. In Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 40. Praha, SBČ [2001], s. 71-75.
Dům U Zlatého půlkola a vůně potištěného papíru. In sb. Knihy Aulos. Praha, Aulos 2001, s. 54-57.
Na cestě k likvidaci, Knihkupec a nakladatel 4, 1999, č. 3, s. 16-17 a č. 4, s. 16-17.
Book Business on the Czech Lands in 19th and 20th Century. In sb. The Czech Bookworld - Tschechische Buchwelt. Praha, Svaz českých knihkupců a nakladatelů 1998, s. 18-23.
Případ nakladatele Mazáče. In sb. Rok 1947. Praha, ÚČL AVČR 1998, s. 203-210.
O jedné recenzi a jedné vzpomínce, Tvar 9, 1998, č. 7, s. 10.
Edice družiny Moderní revue. In sb. Moderní revue 1894-1925. Praha, Torst 1995, s. 223-245.
Trojí nakladatelský příběh. In sb. Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949. Praha, Klub Obratník 1993, s. 5-15.
Nakladatelské sny dvacátých let. In sb. Aventinská mansarda - Otakar Štorch-Marien a výtvarné umění. Praha, Galerie hl. m. Prahy 1990, s. 7-19.
Edice:
Kniha a národ 1935-1945. Rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku. Praha-Litomyšl, Paseka 2004. 377 s.
Listy nakladateli. Dopisy Karla Čapka B. M. Klikovi. In Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 41. Praha, SBČ [2002], s. 1-7.
Jiří Karásek ze Lvovic: Milý příteli... Praha, Thyrsus 2001; s Heczková, L.; a Zemanová, G.
L. K. Žižka: Paměti a osudy. Knihkupecké vzpomínky na léta 1871-1884. Praha, Jan Kanzelsberger 1999.
Arthur Breisky: Triumf zla. Praha, Thyrsus 1997; s Dupačová, G.
Jiří Karásek ze Lvovic: Básně z konce století. Praha, Thyrsus 1995; s. Dupačová, G.
Jiří Karásek ze Lvovic: Vzpomínky. Praha, Thyrsus 1994; s Dupačová, G.
Bibliografie:
Zátiší, knihy srdce i ducha. Ediční dílo B. M. Kliky. Praha, PNP 1987. 114 s.
Ediční dílo Kamilly Neumannové. Praha, PNP 1976. 108 s.
Účast v týmových pracích:
Dějiny české literatury 1945-1958. Online http://www.ucl.cas.cz/texty.html.
Lexikon české literatury. Díl 3. Praha, Academia 2000.
Lexikon české literatury. Díl 2. Praha, Academia 1993.
zdroj - www.ucl.cas.sz