Josef Malinský

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1955   České malířství XIX. století
1977   Česká sochařská kresba XIX. století
1979   Pražské sochy a pomníky
1983   Czech Sculpture 1800-1938
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2005   Jubilanti S.V.U. Mánes 2006
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque