Matěj Blecha

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook ), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2017   Čeští architekti a architektura zaslíbená turistice na chorvatském Jadranu, Prostor Zlín, 24, 2, 2017, 40-43
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2021   Sluneční město (Ústecký architektonický průvodce 1948–1989)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)