František Ronovský

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   František Ronovský: Výstava kreseb
1959   František Ronovský: Obrazy
1968   František Ronovský: Bel étage (Malerei und Zeichnungen)
1971   František Ronovský: Obrazy z let 1964 - 1970
1971   František Ronovský
1974   František Ronovský: Kresby
1977   Kresby Františka Ronovského
1977   František Ronovský: Obrazy z let 1970 - 1977
1980   František Ronovský: Obrazy a kresby z posledních let
1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971-1981
1981   Kresby Františka Ronovského
1982   František Ronovský: O člověku
1985   František Ronovský: Obrazy a kresby
1985   František Ronovský: Obrazy a kresby
1986   František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970-1986
1995   František Ronovský
1997   František Ronovský: obrazy - kresby
1998   František Ronovský
2004   František Ronovský: Cesty k monumentalitě
2004   František Ronovský
2009   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1952   III. členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1957   Malá krajina
1958   Město očima soudobých malířů
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1958   Salonek května 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Soudobé české malířství
1961   Tvůrčí skupina Etapa
1962   Z tvorby současných českých malířů
1963   Rychnov 1963
1963   Etapa
1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   IV. výstava skupiny Etapa
1966   Jarní výstava 1966
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   František Ronovský: Obrazy, kresby; Josef Klimeš: Sochy
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Obraz 67
1967   Aleš Grim: Plastiky, František Ronovský: Obrazy
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Socha a kresba
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst
1967   Współczesna plastyka z Pragi (XX. Festival Sztuk plastycznych Sopot 1967)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   Věcné dialogy
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Tchécoslovaquie (XXXIVe Biennale Venezia 1968)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1969   X. bienal de São Paulo (Tchecoslováquia)
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1970   Etapa '70 (5. výstava skupiny)
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   Tchecoslováquia: XI. bienal de São Paulo (Katalog Československé účasti na Bienále v Sao Paulo 1971)
1971   Malé formáty
1972   Město a lidé
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1974   Přírůstky z let 1972 - 74
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   České výtvarné umění XX. století
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Žena věčná inspirace umění
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Grafické techniky I (Litografie)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch)
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1989   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   Lipany poprvé naposled
1993   Nová figurace
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Mánes Mánesu
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   A kortárs cseh grafika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
1999   Vzkříšení 1999
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Komenský 2000: Labyrint světa
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
2004   Šedesátá / The sixties
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century)
2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták’s Collection)
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
2019   Linie touhy
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1969   Nová figurácia, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
2007   František Ronovský, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
2007   Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   K soutěži krajin pro Národní divadlo, Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 3-
1953   Portrét a krajinomalba v Jízdárně, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 1-2
1953   Výstava mladých v Mánesu, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 8-
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 4-
1957   Pohled do našich výstavních síní (Výstava díla F. Ronovského, V. Koutského a skupiny mladých umělců), Svobodné slovo, 13, 137, 1957/06/08, 3-3
1957   Frant. Ronovský, Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 8-
1958   Mladí malíři: II, Výtvarné umění, 8, 2, 1958/04/30, 68-71
1960   Z pražských výstav - druhá polovina září a prvá polovina října, Výtvarné umění, 9, 10, 1960/02/15, 462-464
1960   Bratislavské výstavy v dubnu a květnu, Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, 8-10
1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 9, 17, 1961/08/25, 8-9
1961   II. pařížské bienále mladých, Výtvarná práce, 9, 24, 1961/12/12, 12-
1962   Z ateliéru Františka Ronovského, Výtvarné umění, 12, 1, 1962/03/31, 14-16
1964   Otevřený dopis Frant. Šmejkalovi, Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 7-7
1966   Osudy figurace, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 271-281
1966   Čtvrtá výstava tvůrčí skupiny Etapa..., Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 4-4
1967   Dva v Nové síni, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 4-0
1968   Bienále, nebo happening?, Výtvarná práce, 16, 18, 1968/10/25, 8-9
1969   Jan Kříž: Malíř osudového divadla František Ronovský, Výtvarné umění, 19, 5, 1969/10/31, 224-235
1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 12, 56-57, 1971/10, 18-37
1978   Galerie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 1, 1978, -
1980   Symbolické figurální obrazy (Výstavy), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 60-60
1981   Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1993   Frantisek Ronovsky, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 130-133
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1997   František Ronovský, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 41-41
2006   Za Františkem Ronovským (11.1.1929 - 14.3.2006), Listy S.V.U. Mánes, 10, 1-2, 2006, 3-4
2007   Osudové téma, František Ronovský, , , 2007, -
2008   František Ronovský, Art + Antiques, , 11, 2008/11/5, 28-29
2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 4, 2008/02/21, 7-
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1971   František Ronovský: Obrazy
1974   František Ronovský: Kresby
1977   František Ronovský: Obrazy z let 1970-1977
1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971/81
1994   František Ronovský: Obrazy
1995   František Ronovský
1997   František Ronovský: Obrazy, kresby
1999   František Ronovský: Kresby
2004   František Ronovský: Cesty k monumentalitě
2009   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
2009   František Ronovský (1929 - 2006)
2018   František Ronovský dnes
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Etapa
1971   František Ronovský: Obrazy z let 1964-1970, František Štorek: Sochy z let 1967-1971
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture)
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   Lipany poprvé (Kresby, grafika, drobná plastika)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
1999   Vzkříšení 1999
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2010   Výtvarné lásky profesora Kouteckého po deseti letech
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2003   2. aukce moderního umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   27. aukce
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Výtvarné umění
2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby)
2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie)
autorské heslo
rok vydání, název (podnázev)
2011   František Ronovský
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1954   Moje dcera
film
rok vydání, název (podnázev)
1959   Javornice, Pěčín, Slatina nad Zdobnicí (Holého krajinářská škola - Eva Brýdlová, Miroslava Kocmanová, Milan Obrátil, František Ronovský)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   František Ronovský (1929 - 2006)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Člověk v českém moderním malířství
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
parte
rok vydání, název (podnázev)
2006   akademický malíř František Ronovský (člen S.V.U. Mánes)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1982   František Ronovský: O člověku
1987   František Ronovský: Obrazy
1994   František Ronovský
1996   Kresba Mánesa
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1999   František Ronovský: Kresby
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)