Michaela Thelenová

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), (pobyt, tvůrčí činnost, činná jako pedagožka na tamní univerzitě (od r. 1994 v ateliéru fotografie, od r. 2008 jako vedoucí ateliéru digitální animace)
0 -   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), ()