Jaromír Čejka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jaromír Čejka: Fotografie
2003   Jaromír Čejka: Stopy / Track and Traces (Fotografie z let / Photography from 1980-1999)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1985   27 Contemporary Photographers from Czechoslovakia / Jaromír Funke, Jaroslav Rössler
1985   Fotografie absolventů FAMU
1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2
1987   Město (19 fotografů a jeden námět)
1987   Fotografie absolventů FAMU
1988   4. bienále fotografie přírody 1988 (na počest Miloše Spurného, spojené s výstavou krajinářských fotografií Eugena Wiškovského)
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1998   Portrét
2000   1999: Fotografie české společnosti / Photography of Czech Society
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
2005   Reflexe / Reflections (Fotografie absolventů FAMU z let 1964-2004 / Photographs by FAMU Graduates, 1964-2004)
2006   1945 osvobození --1968 okupace : sovětská vojska v Československu / 1945 liberation --1968 occupation : Soviet troops in Czechoslovakia
2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2015   Fotograf festival 2015 (Dokumentární strategie / Documentary Strategies)
2021   Metafyzika fotografie
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Deseti objektivy, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2019   Česká novinářská fotografie 1945-1989, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 7, , 2007, 72-79
2010   Praha (Jaromír Čejka), Fotograf, 9, 15, 2010, 42-43
2017   Proměny panelového sídliště v proměnách (uměleckého) fotografického obrazu, Paneland, , , 2017, 7-41
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jaromír Čejka: Fotografie
2003   Jaromír Čejka: Stopy / Tracks and Traces (Fotografie z let 1980-1999)
2007   Jaromír Čejka: Stopy (fotografie)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   1999: Fotografie české společnosti / Photography of Czech Society
2001   1999 - Fotografie české společnosti
2009   Paměť české fotografie. Fotogenie identity
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2008   Fotogenie identity / Paměť české fotografie (The Photogeny of Identity / The Memory of Czech Photography)