Vladimír Preclík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Preclíkova Generace avantgardy
nedatováno   Petr Zhoř: Portréty
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1956   Výsledek soutěže na památník v Leskovicích, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 15-
1958   Výstava mladých v Brně, Výtvarná práce, 6, 11, 1958/06/21, 2-3
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
1960   Organizace mladých výtvarníků, Výtvarná práce, 8, 7, 1960/04/11, 10-
1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 1-0
1963   Zlomek pařížského podzimu, Výtvarná práce, 11, 25-26, 1963/12/31, 4-5
1964   K estetice objektu, Výtvarná práce, 12, 10, 1964/07/12, 6-
1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 145-167
1965   Konečně u nás mezinárodní symposium sochařství, Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 2-2
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 1, , 1966, 198-208
1966   Symposium je Hořicích, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 2-
1967   Malé formáty na Smíchově, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 4-4
1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 11-
1968   Sochařské symposium Hořice 1968, Výtvarná práce, 16, 18, 1968/10/25, 2-
1968   Podoba a znamenie človeka, Výtvarný život, 13, 2, 1968, 78-79
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1970   Zprávy (České umění v zahraničí), Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 2-
1971   Co tedy s tvorbou životního slohu?, Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 1-5
1978   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1975 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1986   Písmo a obraz, Umění a řemesla, , 4, 1986, 26-31
1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1988   Forum v holešovické tržnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1988   Barevná plastika ve Vojanových sadech, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 9, 1988/07/19, 0-0
1988   Město, sochy, film, Rudé právo, , , 1988/04/21, -
1990   Ne jenom výstava, Respekt, , 30, 1990, 14-14
1990   Pohlaďte si sochu (Dotýkejte se, prosím, nabádaly cedulky v pražské galérii ÚLUV), Svět v obrazech, 46, 29, 1990/07/20, 14-15
1990   Velký dialog, takhle příznačně pro dnešní dobu..., Tvorba, , 4, 1990, -
1990   ...a dvě naše výstavy v Drážďanech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 5, 1990/03/05, 6-
1991   Galerie ještě jinak I., Umění a řemesla, , 4, 1991, 67-77
1991   Hlavním kriteriem byla pro mě opět..., Hapestetika 2, , , 1991, 0-0
1991   Hořické sympozium, Moravskoslezský večerník, , , 1991/08/21, -
1992   S. V. U. Mánes, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 4-4
1992   Vernisáže (díla Jiřího Koláře, Vladimíra Jarcovjáka, Radoslava Kratiny,...)..., Květy, , 39, 1992, 0-0
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 12, 1995/06/08, 5-5
1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 7-7
1998   Výstava Prostory smrti se zabývá funerální kulturou, Mladá fronta Dnes, , , 1998/01/31, 0-0
2003   Již deváté Vltavotýnské dvorky uvedou třicet šest výtvarníků, , , , , -
2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, , 4, 2005/4, 68-74
2020   Sochařský portrét, Ladislav Janouch: Sochy, plastiky, keramiky, , , 2020, 60-83
2022   Aukční trh v prvním pololetí: rekordy, rekordy a zase rekordy..., Art Antiques, , 8-9, 2022/09/08, 16-19
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Jiří Kolář - Obrazové básně
2008   Jaroslav Kozlíček: Poslední socha Vladimíra Preclíka (fotografie)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Boris Jirků a jeho žáci
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/06   Sešity pro mladou literaturu (2)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1992   The Lands of the Czech Crown
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové