Vladimír Preclík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1959   Vladimír Preclík: Plastiky a kresby
1963   Vladimir Preclik: Rzeźby, obrazy, rysunki
1964   Vladimír Preclík
1964   Vladimír Preclík
1966   Preclik
1966   Vladimír Preclík: Skulpturen - Bilder - Zeichnungen
1967   Vladimír Preclík: Le Sculpteur - Sculptur - Der Bildhauer (se créstion entre 1960 et 1967, Works 1960 - 1967, Arbeiten aus den Jahren 1960 - 1967)
1969   Vladimír Preclík: Sochy
1969   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika
1969   Vladimír Preclík
1970   Preclik
1978   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, obrazy a kresby z let 1958 - 1978
1980   Preclík: One man show
1981   Vladimír Preclík: Výběr ze sochařského díla (Skulptury ze dřeva)
1981   Vladimír Preclík: Skulpturen
1981   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970 - 1980
1982   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970-1982
1983   Vladimír Preclík: Barevné sochy
1983   Vladimír Preclík: Farbige Skulpturen
1984   Vladimír Preclík: Sochy
1985   Vladimír Preclík: Dvě plus deset
1986   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1987   Preclíkova Generace avantgardy
1987   Vladimír Preclík
1988   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1988   Vladimír Preclík: Česká avantgarda (Práce z let 1958 - 1963)
1989   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1991   Vladimír Preclík: Sochař
1994   Vladimír Preclík neznámý
1997   Vladimír Preclík: Kovové sochy a pastely 1992 - 1997
1998   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni
1999   Vladimír Preclík
2001   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni
2003   Pohled do kuchyně Vladimíra Preclíka (Kresby, grafika, ilustrace)
2004   Vladimír Preclík
2005   Vladimír Preclík: Šedesátá a sedmdesátá léta
2007   Vladimír Preclík: Příběhy soch a obrazů
2007   Vladimír Preclík: Barva v soše, socha v barvě
2008   Vladimír Preclík: Dar Královéhradeckému kraji
2020   Nekousavě kousati (Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji)
nedat. (1987)   Vladimír Preclík
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Trasa 54
1959   Trasa 54 (Obrazy, sochy)
1960   Trasa 54
1961   Realizace
1961   Trasa
1963   Rychnov 1963
1964   Trasa
1964   Socha 1964
1965   Objekt
1965   Sochařská bilance 1955-1965
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Jarní výstava 1966
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1966   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne (Artistes et découvreurs de notre temps)
1966   I. mezinárodní sochařské symposium ´66
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Hudební inspirace
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Kunstforum Göhrde 67
1967   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst
1967   Malý formát v galerii d
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Socha a kresba
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst
1968   Symposium ´67 (II. Československé mezinárodní sochařské symposium)
1968   Tchécoslovaquie (XXXIVe Biennale Venezia 1968)
1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika)
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Nutidig tjekkoslovakisk kunst
1968   Deset sochařských vyznání
1969   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil
1969   L’art tchèque actuel
1969   Socha a město
1969   2. pražský salón
1969   Trasa
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1970   Anderle, John, Kučerová, Preclík, Sklenář, Sukdolák, Vysušil
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Malé formáty
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1975   Česká vizuální poezie / Czech Visual Poetry
1976   Czeska i słowacka poezja konkretna
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích)
1985   Wspołczesna sztuka czeska (Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Forum '88
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Barevná plastika
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1990   Hapestetika (Hmatová výstava současného výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1990   Sympozium ´89 (5. Mezinárodní sochařské sympozium v Hořicích ´89)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1991   Trasa
1991   Almanach Q (4)
1992   Minisalon
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation)
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation)
1992   Jiří Kolář, Vladimír Jarcovják, Radoslav Kratina, Vladimír Preclík, Joska Skalník
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Výstava současného českého sochařství
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1993   Pardubické valy 1993
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Prezentace Sdružení Q Brno / Präsentation der Q-Gemeinschaft Brno
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1997 (III. ročník)
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Výstava pro všechny (I pro ty, kteří nemohou výtvarné umění vnímat očima)
1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
1999   Česká serigrafie
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2000   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000 (VI. ročník)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník)
2001   Barevná socha
2001   Pocta kubismu
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Filmové klapky (Minisalon)
2002   Sochařské portréty Ondřeje Špačka (2000 - 2002)
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
2002   Prošli Hradcem Králové
2002   Trasa
2002   Krajina Q
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2003   Sdružení Q
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2004   Šedesátá / The sixties
2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací)
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Středočeské bienále ´07
2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 (XIV. ročník)
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí
2009   Příběh utrpení a nadějí člověka
2009   Galerie Dion (2007-2008)
2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2014   Příběh utrpení a nadějí člověka
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Křížová cesta 21. století
2020   Stations of the Cross
2021   Vladimír Preclík: Malá území / Small Territories (V dialogu se / In Dialoguw with: Zdenou Fibichovou, Evou Kmentovou, Olbramem Zoubkem, Zdeňkem Šimkem))
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Vladimír Preclík, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1995   Holomráz (autobiografický román), Nakladatelství Eva - Milan Nevole, Praha
1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Vladimír Preclík, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Nesmazatelné stopy (Portréty osobností Vysočiny), Hynek Jurman, Štěpánov nad Svratkou (Žďár nad Sázavou)
2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (1. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
2006   Sochařům se netleská (Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2007   Šifra mistra Vladimíra aneb 50 + 50, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2013   Umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019   Ztracené květy (Plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě), Vlastivědný spolek Českolipska, Česká Lípa (Česká Lípa)
2021   Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2001   ZŠ Brána jazyků, Základní škola Brána jazyků, Praha
2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
2014   Výtvarníci na VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 11: Pinchon - Rouck), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Portréty na dvou výstavách (Přes všechny možné výhrady...), Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 9-
1959   Z pražských výstav (Ve výstavní síni ÚLUV...), Mladá fronta, 15, 39, 1959/02/14, 5-
1961   Trasa má už svou historii..., Trasa, , , 1961, -
1963   Z ateliéru Vladimíra Preclíka, Výtvarné umění, 13, 6-7, 1963/09/28, 266-268
1964   Pražské výstavy (v lednu), Výtvarná práce, 12, 1, 1964/02/15, 2-
1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 1-
1966   O sobě trochu - více o ostatním, Výtvarné umění, 16, 3, 1966/04/09, 135-139
1966   Dva z generace, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 294-301
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 4, 40, 1966/10/06, 13-13
1966   Galerie Art Centrum Prague, 2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, , , 1966, 209-224
1966   Sochařské léto, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 8-9
1967   Sto kilometrů od Prahy, Výtvarné umění, 17, 1, 1967/02/10, 48-52
1967   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde 67, , , 1967, -
1967   Malé formáty na Smíchově, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 4-4
1967   Socha a kresba, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 4-
1967   Olomouc - Socha 67, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 5-
1967   Nona Bienal de Sao Paulo II., Výtvarná práce, 15, 23, 1967/11/16, 12-
1967   Hudební inspirace, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 5-
1968   Akston pro Preclíka, Výtvarná práce, 16, 22-23, 1968/12/28, 2-
1968   Bienále, nebo happening?, Výtvarná práce, 16, 18, 1968/10/25, 8-9
1968   Cena The Ziuta and Joseph Akston Foundation Vladimíru Preclíkovi, Pochodeň, , , 1968/11/09-10, -
1968   Setkávání se sochami (Úvod k rozpravám Vladimíra Preclíka o sochařství), Pochodeň, , , 1968/12/20, -
1968   V Galérii Fronta v Praze uvedli 2. dubna výstavu..., Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-
1969   Vladimír Preclík, Výtvarná práce, 17, 7, 1969/09/15, 4-4
1969   Socha a člověk (Vladimír Preclík), Stráž lidu, , , 1969/08/30, -
1969   V Moravské galerii v Brně se konala..., Výtvarná práce, 17, 8-9, 1969/09/29, 2-
1969   V Pulitzerově galerii ve švýcarském Bernu..., Výtvarná práce, 17, 8-9, 1969/09/29, 2-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1978   Sochařova lidická růže, Hlas revoluce, , 24, 1978/06/17, 6-6
1979   Apres les cycles ironiques,..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 59-60
1982   Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, , , 1982, 42-51
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1984   Návštěva přicházející do sochařova ateliéru..., Vladimír Preclík: Strojokresby, , , 1984, -
1985   Problémy povrchu (k výstavě Vladimíra Preclíka), Někdo něco 1, , , 1985, 9-15
1985   Wystawa mojej drugiej kolekcji wpołczesnej sztuki czeskiej..., Wspołczesna sztuka czeska, , , 1985, 0-0
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1985   Úkryty Vladimíra Preclíka, Vladimír Preclík: Dvě plus deset, , , 1985, -
1986   Zasláno, Někdo něco 4, , , 1986, 94-96
1988   Město, sochy, film, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 5, 1988/05/24, 5-0
1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 6-
1988   Město sochy film, Československý architekt, 34, 15, 1988/06, 8-
1990   Zdárné vymykání (K šedesátinám sochaře Vladimíra Preclíka), Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 48-52
1990   Hořice 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 1-
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1994   Mezi emocí a racionalitou / Between Emotion and Rationality, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 97-102
1999   P = jako Preclík Vladimír (Každý má svůj holomráz), 52+2, , , 1999, 208-214
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2000   Když jsem se vracel po osmi letech..., Vladimír Preclík: Portrét jako krajina duše, , , 2000, -
2001   Šťavnatá ontologie dřeva (Vladimír Preclík), Vesmír, 80, 4, 2001/04, 238-
2003   Sculpture grande, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 20, 2003/10/09, 4-
2005   Důmysl skladby a senzitiv hravosti (K výstavě soch a obrazů Vladimíra Preclíka v Galerii z ruky v Křížovicích - červenec 2004), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 219-221
2006   Humor na exlibris, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2006, , , 2006, 14-24
2007   Výtvarná sympozia 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 4, 2007/02/22, 2-
2007   Vladimír Preclík - Socha v barvě, barva v soše, Listy S.V.U. Mánes, 11, 1-2, 2007, 12-13
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2008   Vladimír Preclík - život a dílo, Vladimír Preclík, , , 2008, -
2008   Poslední rozloučení s Vladimírem Preclíkem, Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 2-3
2010   Preclíkovy plastiky jsou mnohoznačné..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 457-459
2011   Univerzita jako centrum vědy i umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 6-6
2011   Města veškerého sochařství (Sochy v ulicích Brna), Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 54-59
2012   Nová věčnost? (Zpráva o vizuálním umění ve veřejném prostoru v Česku a v Chicagu od konce studené války po současnost), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 2-2
www
rok vydání, název (podnázev)
  Vladimír Preclík (artlist.cz)
  Trasa (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1963   Vladimir Preclik: Rzeźby, obrazy, rysunki
1963   Vladimir Preclik: Malarstwo i rzeźby
1963   Vladimir Preclik: Rzeźba
1964   Vladimír Preclík: Plastiky a obrazy
1965   Vladimir Preclik
1966   Vladimír Preclík
1969   Vladimír Preclík: Sochy
1969   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1969   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika
1970   Vladimir Preclik: Sculptures
1978   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, obrazy a kresby z let 1958-1978
1981   Vladimír Preclík: Výběr ze sochařského díla
1981   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970 - 1980
1981   Vladimír Preclík: Plastiky
1981   Vladimír Preclík: Výběr ze sochařského díla (skulptury ze dřeva)
1982   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970 - 1980
1982   Sochařské dílo Vladimíra Preclíka 1970-1982
1983   Vladimír Preclík: Barevné sochy
1983   Vladimír Preclík: Farbige Skulpturen
1984   Vladimír Preclík: Strojokresby
1984   Vladimír Preclík: Sochy
1986   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1986   Vladimír Preclík: Výber zo sochárskej tvorby
1987   Vladimír Preclík: Sochy na doteku závislé
1987   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1987   Vladimír Preclík
1987   Generace avantgardy (Sochařské portréty Vladimíra Preclíka)
1987   Beseda s Vladimírem Preclíkem
1987   Beseda s Vladimírem Preclíkem
1987   Generace avantgardy (Sochařské portréty Vladimíra Preclíka)
1988   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1988   Vladimír Preclík: Česká avantgarda
1988   Vladimír Preclík: Česká avantgarda
1989   Vladimír Preclík: Sochárske dielo
1989   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1989   Stretnutie so sochárom Vladimírom Preclíkom
1990   Vladimír Preclík: Smírčí kameny
1990   Beseda se sochařem a spisovatelem Vladimírem Preclíkem a jeho přáteli
1991   Vladimír Preclík: Sochy
1992   Vladimír Preclík: Sochy
1992   Vladimír Preclík: Sochy (1960 - 1992)
1992   Vladimír Preclík: Plastiky
1992   Vladimír Preclík: Plastiky
1992   Vladimír Preclík: Sochy
1992   Vladimír Preclík: Sochy
1992   Vladimír Preclík: Komorní sochařská tvorba 1991 - 1992
1992   Vladimír Preclík: Plastiky
1994   Vladimír Preclík neznámý
1994   Vladimír Preclík neznámý
1994   Vladimír Preclík: Sochy a pastely
1995   Vladimír Preclík: Kovová plastika
1995   Vladimír Preclík: Kovové plastiky a pastely z let 1989–1994
1995   Vladimír Preclík: Kovové plastiky a pastely
1995   Vladimír Preclík neznámy
1995   Vladimír Preclík: Kovová plastika
1995   Vladimír Preclík (Prag)
1995   Autogramiáda autora knihy Holomráz prof. Vladimíra Preclíka
1996   Vladimír Preclík: Kovové sochy a pastely
1996   Vladimír Preclík: Kovové plastiky a kresby
1997   Vladimír Preclík: Kovové sochy a pastely
1997   Vladimír Preclík: Kovové sochy a pastely
1997   Vladimír Preclík: Objekty
1997   Vladimír Preclík: Kovové sochy a pastely
1998   Vladimír Preclík: Kovové sochy, pastely
1998   Otevření Muzea Vladimíra Preclíka a jeho hostů
1999   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy a grafika z 90tých let
1999   Vladimír Preclík: Antipomníky (sochy, obrazy a grafika z let 1949 - 1999)
1999   Vladimír Preclík: 70
1999   Vladimír Preclík: Trochu jinak (Sochy, obrazy, grafika)
2000   Vladimír Preclík: Obrazy, kresby, sochy
2000   Prof. Vladimír Preclík: Obrazy, kovové sochy, reliéfy
2000   Vladimír Preclík: Portrét jako krajina duše
2000   Vladimír Preclík: Portrét jako krajina duše
2001   Vladimír Preclík: Zase v parlamentu
2001   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni (zahájení výstavní sezony 2001)
2002   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni otevírá sezonu 2002
2003   Pohled do kuchyně Vladimíra Preclíka (kresby, grafika, ilustrace)
2003   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy
2003   Vladimír Preclík sochař a malíř
2003   Vladimír Preclík: Konečně doma (Sochy / Portréty / Portréty)
2004   Vladimír Preclík: Nejstarší a nejnovější
2004   Vladimír Preclík: Sochy a také obrazy
2004   Vladimír Preclík: Hlavy vážné i nevážné (obrazy - sochy)
2004   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy
2004   Vladimír Preclík 75
2005   Vladimír Preclík: 60. a 70. léta
2005   Vladimír Preclík: Sochy, pastely
2005   Vladimír Preclík: Portrét jako krajina duše
2005   Vladimír Preclík: Portrét jako krajina duše
2005   Autogramiáda (Vladimír Preclík)
2007   Vladimír Preclík: Socha v barvě, barva v soše / The Sculpture in the Colour, the Colour in the Sculpture
2007   Vladimír Preclík: Příběhy soch a obrazů
2007   Odhalení pomníku písmáka a houslaře Věnceslava Metelky
2007   Vladimír Preclík: Portrét jako krajina duše
2008   Stálá sbírka soch, obrazů a grafiky, výběr z díla Vladimíra Preclíka, jako dar rodnému kraji
2008   Vladimír Preclík: Hra barev a významů
2008   Podvečer s Vladimírem Preclíkem
2009   Vladimír Preclík: Návrat do rodného kraje
2009   Podvečer s Vladimírem Preclíkem
2012   Z díla Vladimíra Preclíka (plastiky, reliéfy, bysty známých osobností)
2012   Vladimír Preclík
2018   Vladimír Preclík: Podoby české moderny (slavnostní otevření nové expozice)
2019   Vladimír Preclík: Blíž k fantazii než k realitě (Výběr z díla Vladimíra Preclíka ze 60. a 70. let 20. století)
neuvedeno   Vladimír Preclík: Pozvánka do Bechyně
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1937   Malý formát v Galerii D
1967   Malý formát v Galerii d
1968   Deset sochařských vyznání
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1973   Rousseau éditon (Art 4´73 Basel)
1981   O sochařské tvorbě bude s námi hovořit Vladimír Preclík
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1988   Město sochy film
1988   Vladimír Preclík sochař, Emil Viklický jazzový pianista a skladatel
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   Šedá cihla 78/1991
1992   Vladimír Preclík: Sochy, Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
1992   Jiří Kolář, Vladimír Jarcovják, Radoslav Kratina, Vladimír Preclík, Joska Skalník
1993   Luzná smyčka: Kravata, symbol klasické módy v pojetí českých a slovenských výtvarníků
1997   Šlí party
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
1999   Obraz, socha a svět. Architektura a výtvarné umění. Bílá zahrada Václava Fialy
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Barevná socha
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2001   Vladimír Preclík: Sochy, Milan David: Fotografie
2001   Výtvarné centrum Chagall (Kamil Lhoták, Vladimír Preclík, Ludmila Jiřincová, Roman Zajíc)
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
2002   Trasa
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2005   Florálie
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
2005   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni si Vás dovoluje pozvat na setkání přátel u příležitosti otevření výstavní sezóny 2005... a na vernisáž vyýstavy Malíři Sdružení Q Brno
2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2007   Hommage à Kassák 120/40
2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník)
2008   Členská výstava S.V.U. Mánes P-S
2008   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 (XIV. ročník)
2008   Česká plastika
2009   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
2017   Mistři českého umění
2018   On a ona
2020   Čtyři patra umění (Dernisáž stálé expozice & čtyři vernisáže)
album
rok vydání, název (podnázev)
1975   Album 75
almanach
rok vydání, název (podnázev)
2000   Almanach Q (7)
architektonický projekt
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Goree Memorial and Museum, Dakar
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2003   2. aukce moderního umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art
2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art
autorské heslo
rok vydání, název (podnázev)
2002   Vladimír Preclík
2011   Vladimír Preclík
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vladimír Preclík
diář
rok vydání, název (podnázev)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1962   Menší klenotnice
1962   Klenotnice II
1964   Orchestrion 7
1965   Bastion d´Antibes
1965   Provensálské město
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Pohled do ateliéru Vladimíra Preclíka (Velké Popovice 70. léta)
film
rok vydání, název (podnázev)
1969   Naslouchání tvaru (Vladimír Preclík - sochy, obrazy, grafika)
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1970   Leona
1970   Albert
1970   Ignác
1970   Benedikt
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2004   Galerie Bayer & Bayer
2008   Křížová cesta 21. století (Příběh utrpení a nadějí člověka)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Vladimír Preclík - Holomráz (autobiografický román)
nedatováno   Galerie Vladimíra Preclíka
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1981   Art centrum Prag (Art 12´81 Basel Stand No 15045)
2017   Album 76
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
2009   Sochy pro Hradec Králové 2010
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1995   Vladimír Preclík: Kovové sochy a pastely
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1980   Vladimír Preclík: One man show
1989   Vladimír Preclík: Ilustrace
1989   Dřevěné povídání Vladimíra Preclíka (sochaře a spisovatele o dřevě, o sochařské tvorbě do dřeva a o autorově Dřevěné knížce)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   Prager - Grafik (7 tschechische Künstler zeigen ihre Werke)
1970   Mikuláš Medek: Ölbilder und Zeichnungen, Vladimír Preclík: Holzplastiken
2010   Vladimír Preclík neznámý (Torta & Chaplin & Juraj Meliš &)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1984   Vladimír Preclík: Strojokresby
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Galerie eS
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1974   Strojokresba
1974   Strojokresba
1974   Strojokresba
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1984   Měření barevného času
1991   Erotokrat
1992   Dinosaurus
1992   Prodavač hřebíků
1992   Červené vejce
1996   Monstrance
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1957   Ženský akt ((Studie k soše Údiv))
1978   Maska
2000   Kuřák Marihuany
2000   Hledání modrého slunce
pamětní list
rok vydání, název (podnázev)
2005   Pamětní list vydaný u příležitosti slavnostního položení základního kamene Pomníku II. odboje v Praze 1 na Klárově dne 4. května 2005
parte
rok vydání, název (podnázev)
2008   Prof. Ak. soch. Vladimír Preclík (předseda S. V. U. Mánes)
2008   Prof. akad. sochař Vladimír Preclík
2008   Prof. akad. sochař Vladimír Preclík
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1963/09/28   Výtvarné umění
1966/04/09   Výtvarné umění
1966/09/05   Výtvarné umění
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
PF
rok vydání, název (podnázev)
1989   PF ´90 (Vladimír Preclík)
1994   Čtyři světové strany...
2007   pour féliciter 08 07 (Vladimír Preclík)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1964   Vladimír Preclík: Plastiky, obrazy
1966   Vladimir Preclik (Skulpturen Blder Zeichnungen)
1969   Vladimír Preclík: Sochy - obrazy
1970   Mikuláš Medek: Ölbilder und Zeichnungen, Vladimír Preclík: Holzplalstiken (Prag)
1970   Vladimir Preclik: Sculptures
1986   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1988   Město, sochy, film
1996   Kresba Mánesa
2008   Galerie Vladimíra Preclíka
plastika
rok vydání, název (podnázev)
1956   Jiří John
1957   Kouzelník
1959   Josef Čapek
1995   Cena Karla Čapka pro Ceský Pen-klub
1999   Hráč
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1986   Beseda nad knihou Trojhlas
1989   Vážení, protože je mi šedesát poprvé v životě...
1995   Křest CD natočeného podle stejnojmenné literární předlohy Vladimíra Preclíka Smírčí kříže
1995   Veřejná prezentace hlavních projektů nadace Galerie Vladimíra Preclíka
1999   Protože mám sedmdesátiny tak málokdy...
2002   Odhalení busty Václava Špály
2005   Slavnostní odhalení busty Matyáše B. Brauna
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1979   Vladimír Preclík: *50 (Vladimíru Preclíkovi k padesátinám)
1987   Ohlas na trojhlas
1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky)
1991   Lyra Pragensis: Subskribce výtvarných děl a knižních tisků (19. ročník)
2008   Vladimír Preclík (Slavnostní odhalení bronzové plastiky Rozkvět vzdělanosti)
program
rok vydání, název (podnázev)
1995   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Listopad 2005 - únor 2006 / November 2005 - february 2006)
2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (Otevření budovy Galerie moderního umění)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2017)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (5/6 2017)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (9/10 2017)
2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (7/8 2017)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
2010   Wspólczesna sztuka czeska (Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1)
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
socha
rok vydání, název (podnázev)
1967   Nepokořené město
1971   Pražská apatyka
1974   Poklad
1975   Zjevení
1988   Pomník Ch. Chaplina
soubor fotografií
rok vydání, název (podnázev)
1969   Socha a město
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Preclík
soukromý tisk
rok vydání, název (podnázev)
1999   Vladimír Preclík - dílo
text
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Úkryty Vladimíra Preclíka
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1999   Vladimír Preclík
2002   Vladimír Preclík: Navrácená železa a zatajené obrazy
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)