Jan Karpíšek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2005   Jan Karpíšek: Následování mysli a času
2020   Jan Karpíšek: Vývěr ze sbírek / Spring of Collections
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2005   Konfrontace (2. ročník konfrontační přehlídky mladých autorů)
2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
2005   Kontaktní místa / Contact points
2005   V podstatě pokrok
2007   Amaro Jilo
2007   Uvízli v listopadu / Stuck in the middle of November
2008   Cena kritiky za mladou malbu 2008
2008   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2008   JungART. Soutěž mladých umělců do 35 let
2010   EkoBio (zahrádkaření, houbaření, aktivismus, pozorování a další aktivity spojené s přírodou, především v obrazech)
2010   Kluci a holky, co jim to nevadí (Výstava k tématu šití, textilu, vláken a jejich konektivity ve všech myslitelných polohách)
2014   Paměť FAVU - Sonda jednoho ročníku
2014   Galerie Dole 2014
2016   Galerie Dole 2006 - 2016
2021   Tady a teď! / Here and now!
2021   Když tě slyším, jak to říkáš, tak mám v očích radost / When I Hear You Say It, I Have Joy in My Eyes
2022   Když couvám, tak se zouvám / When I Back Up, I Take My Shoes Off
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2010   Společná výstava otevírá diskusi o šití ve vizuálním projevu..., Kluci a holky, co jim to nevadí, , , 2010, -
2010   Kluci a holky, co jim to nevadí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 21, 2010/10/21, 3-
2016   Tryzna za rostliny, Noviny Na shledanou, , 4, 2016, 29-30
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   Jan Karpíšek: Oheňíhit - Freegan art of time paintings? (natural pigments / site-specific)
2014   Jan Karpíšek: Hypotéka na kabát
2020   Jan Karpíšek: Vývěr ze sbírek
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Ateliér / Studio Tomáša Rullera 1992 - 2002: Video, multimedia, performance
2004   Klasse - Atelier / Atelier - Klasse
2005   V podstatě pokrok
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2007   Uvízli v listopadu / Stuck int middle of November
2007   Lenka Pilařová: Jenom takové povrchní věci, Jan Karpíšek: Malíř, člověk / A Paintner, A Man
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Kluci a holky, co jim to nevadí
2017   Krajina 2017
2017   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara
2022   Osobní mytologie / Personal Mythologies
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2015   Etcetera 1
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2017   Etcetera 2½
2018   Etcetera III½ = VI
2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry)
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2009   Jan Karpíšek: Oheňíhit - Freegan art of time paintings? (natural pigments / site-specific)