Antonín Kroča

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1978   Antonín Kroča
1986   Antonín Kroča: Obrazy
1987   Antonín Kroča
1988   Antonín Kroča
1988   Antonín Kroča: Mal'ba
1989   Antonín Kroča: Obrazy
1990   Antonín Kroča: Obrazy (1989)
1992   Antonín Kroča
1994   Antonín Kroča: Z portrétní tvorby
1995   Antonín Kroča: Obrazy, kresby
1995   Antonín Kroča: Obrazy a kresby 1972-1995
1996   Antonín Kroča
1996   Antonín Kroča: Reflexe přírody - obrazy
1997   Antonín Kroča: Retrospektiva
1997   Antonín Kroča
1997   Antonín Kroča: Umělecká bilance
1999   Antonín Kroča
1999   Antonín Kroča: Obrazy
2000   Antonín Kroča
2002   Antonín Kroča: Malba
2002   Antonín Kroča: Malba
2007   Antonín Kroča: Výběr z díla
2018   Antonín Kroča: Prstová malba
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Práce posluchačů Akademie výtvarných umění v Praze
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1975   Žena v tvorbě mladých výtvarníků
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1977   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM (Přehlídka prací z tvůrčích stipendijních pobytů v Kladně, Příbrami a ve Střílkách)
1977   Mladá tvorba 2 (Žáci Akademie výtvarných umělní Praha)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Konfrontace
1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Člověk (Prostor člověka)
1981   Nová tvorba mladých výtvarných umělců (Výsledky tvůrčích pobytů. Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastik k 60. výročí založení KSČ)
1982   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM (Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   14 (Obrazy - grafika)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   Lipany poprvé naposled
1992   11 (Obrazy, kresby, grafika)
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů)
1995   Galerie Ostrava: Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1998   Česká serigrafie
1998   Kolmo k ose
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Česká serigrafie
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2003   Přímý přenos abstrakce
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2005   Exprese / Expressiveness
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2009   Galerie Dion (2007-2008)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Jan Smetana a jeho škola / Jan Smetana and His School
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1978   Mladí čeští malíři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1978   Antonín Kroča, Mladí čeští malíři, , , 1978, 38-39
1983   Pracovní tematika v tvorbě mladých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 2-8
1989   Výstava čtrnácti, Tvorba, , 30, 1989, 12-13
1989   Znovu s překvapením, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1992   Antonín Kroča, 11, , , 1992, -
1997   Retrospektiva Antonína Kroči (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, 9. 10. - 5. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 24, 1997/11/20, 4-4
2001   Obrazy inspirované hospodským prostředím (Malá liberecká retrospektiva svébytného malíře Antonína Kroči představuje tvorbu od šedesátých let do dneška), Lidové noviny, , , 2001/05/10, -
2002   Vladimír Janoušek (1922-1986) - Kresby a Obrysové sochy, Antonín Kroča (1945) - Malba, Kulturní život Šumperka, , 5, 2002, -
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2007   Jubilanti Mánesa 2007, Listy S.V.U. Mánes, 11, 1-2, 2007, 6-
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
2018   Tonda Kroča maluje většinou jen rukama..., Antonín Kroča: Prstová malba, , , 2018, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1978   Antonín Kroča (malířská tvorba)
1987   Antonín Kroča: Obrazy
1988   Antonín Kroča: Maľba
1989   Antonín Kroča: Obrazy
1990   Antonín Kroča: Obrazy
1992   Antonín Kroča
1992   Antonín Kroča: Malba
1992   Antonín Kroča: Obrazy
1992   Antonín Kroča
1993   Antonín Kroča: Z malířské tvorby (průřez figurální malbou za posledních patnáct let)
1993   Antonín Kroča (obrazy)
1994   Antonín Kroča: Z portrétní tvorby
1994   Antonín Kroča: Z portrétní tvorby
1996   Antonín Kroča: Reflexe přírody - obrazy
1997   Antonín Kroča: Obrazy a kresby z let 1972 - 1997
1997   Antonín Kroča: Obrazy a kresby z let 1972 - 1997
1998   Antonín Kroča: Obrazy, kresby
1998   Antonín Kroča: Obrazy a kresby
1999   Antonín Kroča: Obrazy
1999   Antonín Kroča
1999   Antonín Kroča: Obrazy, kresby
1999   Antonín Kroča: Obrazy
1999   Antonín Kroča: Obrazy
2000   Antonín Kroča: Obrazy a kresby
2001   Antonín Kroča: Z tvorby 2000
2001   Antonín Kroča: Obrazy a kresby
2002   Antonín Kroča (k 55.narozeninám autora)
2002   Antonín Kroča: Malba
2007   Antonín Kroča malíř z Hukvald (expozice bude doplněna sochařskými díly Antonína Kroči jr.)
2007   Antonín Kroča: Malíř Lašska - obrazy (k autorovým 60.narozeninám)
2007   Antonín Kroča: Obrazy
2007   Antonín Kroča: Obrazy - velké figurální kompozice
2007   Antonín Kroča: Malíř Lašska (Výběr z díla k 60.výročí narození)
2008   Antonín Kroča malíř z Hukvald
2008   Antonín Kroča: Obrazy
2010   Antonín Kroča: Obrazy, kresby
2012   Antonín Kroča: Obrazy (k 65. narozeninám)
2017   Antonín Kroča: Výbuch exprese (Malíř z Hukvald)
2018   Antonín Kroča: Prstová malba
2020   Antonín Kroča: Na dřeň
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Člověk Prostor člověka
1983   Člověk a svět, Michaela Lesařová: Grafika
1987   Proměny krajina Frenštátska II (obrazy, výsledky tvůrčích stipendií)
1989   14 pražských výtvarných umělců
1991   Lipany poprvé (Kresby, grafika, drobná plastika)
1991   Albert Sous: Schmuck, Skulptur, Antonin Kroča: Bilder, Zeichnungen
1994   Situace ´94 (Současné proudy ve výtvarném umění členů SVUT - Ostrava)
1995   Antonín Kroča: Obrazy a kresby 1972 - 1995, Miroslav Páral: Sochy a kresby 1988 - 1995
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
2001   Súčasná česká serigrafia
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
2005   Exprese / Expressiveness
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Antonín Kroča: Portréty a akty ostravských a světových osobností, Antonín Kroča jr.: Sochy
2007   Jubilanti Mánesa 2007
2007   Antonín Kroča, jun.: Sochy, Antonín Kroča, malíř Lašska: Výběr z díla
2007   Antonín Kroča - malíř Lašska: Obrazy, Milada Poliánová: Obrazy, Antonín Kroča ml.: Sochy
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   31. aukce
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry)
2019   Galerie Dolmen: 69. aukce
2020   Galerie Dolmen: 70. aukce
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry)
2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění
diář
rok vydání, název (podnázev)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2005   Exprese / Expressiveness
2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1999   Antonín Kroča: Obrazy
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1977   Výstava obrazů a plastik mladých výtvarníků
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2007)
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Plán výstav 2006 (Galerie Ostrava, Karviná, Brušperk, Čeladná, Trojanovice)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1995   Antonín Kroča: Obrazy a kresby 1972 - 1995
2001   Antonín Kroča: Z tvorby 2000