Arpád Szabados

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Międzynarodowe triennale rysunku / The international drawing triennial
1981   Bienále ilustrácií Bratislava 1981
1985   I. Országos faszobrászati kiállítás
1986   Maďarská grafika šedesátých a sedmdesátých let
1987   Nová maďarská malba
1997   III. Praha graphic '97 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky)
1998   Zeitgenössische Kunst aus Ost- und Südosteuropa
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1997   Konfrontace vlastního nitra (Kresby a litografie Árpáda Szabadose), Grapheion, , 3-4, 1997, 37-41
1997   Dějiny maďarské litografie (Přehled žánru od počátku do současnosti), Grapheion, , 3-4, 1997, 114-123
1997   Confrontations of the Inner Self (The Drawings and Lithographs of Árpád Szabados), Grapheion, , 3-4, 1997, 37-41
1997   The History of Hungarian Lithography (An Overview, from its beginnings to the present day), Grapheion, , 3-4, 1997, 114-123
2002   Formální a obsahová změna obrazu v soudobé maďarské grafice a pozadí této změny, Grapheion, , 17 (speciální číslo), 2002, 51-56
2002   Changes in form and content of the image in the Contemporary Hungarian Print and the Background of these Changes, Grapheion, , 17 , 2002, 51-55