Ivo Sedláček

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1976 - 1980   Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město) ,
1981 - 1986   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město) (Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy),