Ivo Sedláček

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Ivo Sedláček: Kresba, plastika
1992   Ivo Sedláček
1993   Ivo Sedláček: Kresby, obrazy
1994   Ivo Sedláček ...z jednoho cyklu...
2004   Ivo Sedláček: Pocta čtenářům ubrusů (Abstraktní tvorba - malby, ubrusy, vlizelíny)
nedatováno   Ivo Sedláček: Malba
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Trienále 15/30 (IV. národní přehlídka mladých neprofesionálních výtvarníků)
1981   Trienále 15/30 (Národní přehlídka výtvarné tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků 1981)
1981   Výstava oddělení tvarování hraček Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně
1986   Josef Daněk, Ivo Sedláček, Milan Magni
1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
1990   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Art In (Dvojstup)
1993   Ze současné brněnské malby
1996   Mladé setkání 1996 (VII. mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků České, Slovenské a Rakouské republiky)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Dotyky a znamení v symbolistní figuraci Radima Hankeho a Ivo Sedláčka
1997   Velký formát / Large format
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   NestandARTní formáty
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Hraniční prostor / Grenzraum (1. ročník výtvarného symposia / 1. Jahrgang des Künstlersyposiums / 1st year aff the art symposium)
2002   Radim Hanke, Ivo Sedláček
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   Lubomír Jarcovják: Objekty, autorské knihy, autorské papíry a grafiky; Ivo Sedláček: Malby, objekty, kresby
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2005   Obrazy z Nového Dvora, malířské sympozium (Milotice 2005)
2006   Zlínský okruh (Současné výtvarné dění na Zlínsku)
2007   Karel Nepraš a přátelé
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2010   Brněnská osmdesátá
2012   Zlínský okruh 2 (Práce s papírem a na papíře: Pocta Mariu Kotrbovi)
2013   Navzájem. Společenství 70. a 80. let / Mutually. Communities of the 1970s and 1980s
2020   Zlínský okruh VII (Poprvé ve Zlíně)
nedatováno   Hibrida II (Contemporary printmaking from the Czech Republic and the U.K.)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1997   René Hábl a Ivo Sedláček (Poznámka k hodonínské výstavě), Prostor Zlín, 5., 3, 1997, 12-13
2000   Marie Bergmannová (Výstava Ohne Titel), Prostor Zlín, 8., 4, 5, 6, 2000, 34-35
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2004   Pocta čtenářům ubrusů (K výstavě Ivo Sedláčka ve zlínské galerii), Prostor Zlín, 11., 2, 2004, 2-5
2004   10 let Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, o.p.s. (Rozhovor s ředitelem školy Ivo Sedláčkem), Prostor Zlín, 11., 2, 2004, 19-21
2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends, Karel Nepraš a přátelé , , , 2007, 2-7
2007   Karel Nepraš a přátelé, Prostor Zlín, 14, 4, 2007, 2-9
2013   Sám sobě neutečeš (Rozhovor s Ivem Sedláčkem), Prostor Zlín, 20., 3, 2013, 20-23
2014   Horizont událostí Ivo Sedláčka, Prostor Zlín, 21, 2, 2014, 7-9
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Ivo Sedláček: Kresby, plastiky
1989   Ivo Sedláček
1989   Ivo Sedláček: Malby a kresby
1989   Ivo Sedláček: Barevné kresby
1991   Ivo Sedláček: Malba
1992   Ivo Sedláček: Malba
1994   Ivo Sedláček: ...z jednoho cyklu...
2002   Ivo Sedláček: Photographics
2004   Ivo Sedláček: Pocta čtenářům ubrusů (Abstraktní tvorba - malby, ubrusy, vlizelíny)
2004   Ivo Sedláček: Malby, ubrusy, vlizelíny
2013   Ivo Sedláček: V prostoru (ze současné malby)
nedatováno   Ivo Sedláček, Bez názvu, 1989
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
1990   Hommage aan Henryk Stażewski
1993   15 a jedna z TT klubu (Přehlídka tvorby mladých a nových členů TT klubu výtvarných umělců)
1994   Symbols of Three (malba grafika performance video)
1994   Symbols of three Generations (malarstwo, grafika, performance, wideo)
1999   Hraniční prostor / Grenzraum
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
2006   Po zimě ... (Jaromíra Němcová, Andrea Tachezyová, Lenka Vilhelmová, Thomas Konietsche, Ivo Sedláček)
2006   Zlínský okruh, Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene, Contemporary Art in the Zlín Region
2020   Zlínský okruh VII (Poprvé ve Zlíně)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2011   20. aukce
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2001   Ivo Sedláček: Malby z roku 2000
2014   Ivo Sedláček: Horizont událostí - tvorba z let 2011-2014
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Symbolistní figurace v českém umění přelomu 80. a 90. let
2008   Horizonty myšlení (Autorská kniha a grafika)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2012   Go! Galerie Orlovna (Ročenka 2011)