Petr Maixner

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1939   Italie v díle česko-slovenských umělců
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1949   Mistři českého umění 19. století
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1958   České malířství XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1971   České malířství 1850-1918
1976   Jaroslav Čermák a jeho doba
1976   Jaroslav Čermák a jeho doba
1977   Jaroslav Čermák a jeho doba
1977   Jaroslav Čermák a jeho doba
1978   Česká historická malba XIX. století
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1981   Klasikové malířství 19. století (České malířství 19. století 2. část)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1997   Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2002   Fuite et exil dans l'art
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století)
2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1934   Život a dílo Petra Maixnera, Hana Slavíková, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1999   Aukční katalog (1/1999)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1860   Čeští sedláci po bitvě na Bílé hoře
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy