Emil Holárek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1907   Katalog der II. Sonderausstellung der Arbeiten Emil Holárek
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1898   Výstava spolku „Mánes“
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   Česká kresba
1951   Mistři české kresby
1966   Česká secese (Umění 1900)
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část)
1986   Česká kresba 19. století
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   Česká kresba XX. století I
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   August Švagrovský a jeho sbírka
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914)
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
2015   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1919   Umění výtvarné, Lumír, 47 (1918-1920), 5, 1919/05/28, 238-240
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1992   Emil Holárek: Reflexe z katechismu (perokresby)
2010   Emil Holárek (cyklus obrazů ze sbírky města Mladá Boleslav)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   Výtvarné umění
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
text
rok vydání, název (podnázev)
1949   Vzpomínka na malíře sociální nespravedlnosti