Jiří Všetečka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1978   Vojta Sucharda (Český sochař)
2009   Jan Palach (16. - 25. 1. 1969)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1987   Všenáprava obrazem (Kniha fotografií na motivy díla J. A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských), Nakladatelství dopravy a spojů, Praha
1988   Královská cesta, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1991   Jan Masaryk (Poslední portrét), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2009   My jsme to nevzdali (Příběhy 20. století), Městská část Praha 1, Praha
2018   BIGza (Pokus o životopisný román), Petr Fuchs, Praha
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
1999   Dostaveníčka s fotografiemi ze sbírky Svazu českých fotografů 2000