Marta Sylvestrová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1982   Josef Jambor: Výběr z díla
1987   Jan Rajlich ml.: Grafický design
1989   Josef Flejšar: Výstava plakátů
1991   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči / Metal, Paper, Games and Talks
1996   Ivan Chermayeff: Plakáty / Posters
1998   České reflexe - politický plakát Václava Ševčíka 1959 / 1994
2001   Jan Rajlich jr.: Plakát / Poster
2002   Karel Vaca
2004   Stefan Sagmeister: Rebel grafického designu
2004   Stefan Sagmeister
2005   Michal Cihlář: Se vším všudy
2008   Evžen Jecho: Průřez grafickou tvorbou
2009   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque
2020   Jan Rajlich 100 (Mr. Brno)
2021   Tomáš Medek: Struktury
2021   Milan Magni: Opus Magni
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2004   Český filmový plakát 20. století
2006   Karel Haloun & Luděk Kubík: Celých deset: Obaly CD
2010   100 let Domu umění města Brna
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
2016   Retromuseum Cheb (Životní styl a design v ČSSR)
2016   Retromuseum Cheb (Životní styl a design v ČSSR)
2017   Paneland (Největší československý experiment)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Výtvarní umělci dneška VI (Jan Rajlich 1920, Jan Rajlich 1950), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2012   Zdeněk Ziegler: For Eyes Only, Terra cultura, o.p.s., Praha
2015   Zdenek Seydl a knihy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1996   Teprve k 17. bienále grafického designu Brno 1996, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 26, 1996/12/19, 12-12
1996   Květa Pacovská: Hry a řeči (Středoevropská galerie a nakladatelství, 5. března - 31. března 1996), Grapheion, , 1, 1996, 102-
1996   Výstavy, zprávy, recenze, Grapheion, , 0., 1996, 96-105
1996   Exhibitions - News - Reviews, Grapheion, , 0., 1996, 96-105
1997   Boris Mysliveček (Zhmotnění ideje), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 195-198
1998   Poselství svědomí v plakátech Václava Ševčíka, České reflexe - politický plakát Václava Ševčíka 1959 / 1994, , , 1998, 7-9
1998   State Louis, Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1998, 154-155
1999   Poselství svědomí (Plakáty Václava Ševčíka a Zdeňka Chotěnovského ve sbírkách Moravské galerie v Brně a na výstavě Český plakát 60. let), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 49-50
2000   Univerzální umění komunikace Květy Pacovské, Grapheion, , 15-16, 2000, 10-16
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Prostor Zlín, 10., 3, 2003, 44-45
2004   Český filmový plakát od roku 1945 do součastnosti, Český filmový plakát 20. století, , , 2004, 35-61
2004   Stefan Sagmeister může design dojímat?, Prostor Zlín, 11., 2, 2004, 44-45
2004   Současný švýcarský grafický design na Bienále v Brně, Prostor Zlín, 11., 3, 2004, 44-45
2005   Michal Cihlář - Se vším všudy, Prostor Zlín, 12, 3, 2005, 52-53
2006   Moravská galerie v Brně, Revue Art, , 4, 2006/4, 20-25
2007   Design obálek grafického časopisu Font, Prostor Zlín, 14., 3., 2007, 60-61
2008   Grafický design a knižní tvorba na Expo 58, Bruselský sen, , , 2008, 164-181
2008   Bruselský styl a grafický design, Bruselský sen, , , 2008, 306-329
2010   Plakáty brněnského Domu umělců z let 1910-1930, 100 let Domu umění města Brna, , , 2010, 59-69
2017   Z archivu Bienále Brno, Prostor Zlín, 24, 2, 2017, 48-51
2017   Vizuální orientace v sídlištních labyrintech, Paneland, , , 2017, 145-171
2019   Jan Rajlich 100 – 15 Bienále Brno / 15 Brno Biennials (1963–1992), Moravská galerie Mgzn, , 9, 2019, 27-28
2020   Reklama jako vytrvalý a stálý déšť (Jan Rajlich a Propagační tvorba), Prostor Zlín, 27, 4, 2020, 33-37
2020   Mr. Brno, Moravská galerie Mgzn, , 10, 2020, 6-12
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1989   Květa Pacovská: Hry a řeči
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
2016   Moravská galerie Mgzn (2)