Emila Medková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1963   Emila Medková: Fotografie 1951 - 63
1963 (nedat.)   Medková: Abstractions
1964   Emila Medková: Fotografie 1949 - 64
1965   Emila Medková
1965   Emila Medková
1979   Emila Medková: Fotografie
1979   Emila Medková: Fotografie (Situace 5)
1985   Emila Medková: Výběr z fotografického díla
1987   Emila Medková: Fotografie
1995   Emila Medková 1928 - 1985
2000   Emila Medková: Zavřeno
2001   Emila Medková (anglická verze)
2001   Emila Medková (česká verze)
2005   Emila Medková 1928 - 1985: Fotografické dílo
2009   Emila Medková
2011   Emila Medková: Fotografie
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1964   Phases
1966   Surrealismus a fotografie
1966   Tematická výstava UDS (Symboly obludností) (Teige, Toyen, Tikal, Istler, Medek, Medková, Nožička, Hrstka, Spanlangová)
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1966   12 Tschechische Künstler
1966   Surrealismus und Fotografie / Karel Teige: Collagen 1935–1951
1967   7 + 7: Fotografie
1968   Surrealismus a fotografie
1968   Wystawa prac 3 fotografików Czechosłowackich
1970   Cien grabados y cien fotografias
1971   Československá fotografie 1968 / 1970 (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1972   Ženy s kamerou (Přehlídka tvorby českých a slovenských fotografek)
1976   Lyrické proudy v československé fotografii
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Sovinec 1986/88
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1991   Třetí Archa (Surrealistická skupina v Československu 1970–1991)
1992   Internationale Photoszene Köln 1992 (Ausstellungen und Veranstaltungen zur Photographie)
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
1999   Surrealism: Two Private Eyes (The Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi Collections)
2000   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2006   Výběr ze sbírky fotografií PPF / Selected Photographs from the PPF Collection
2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
2009   Angels of Anarchy (Women Artists and Surrealism)
2010   Prague Photo 2010
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation
2011   Obrazy z dějin fotografie české
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových
2014   Emila Medková, Pavel Nešleha: Duše věcí
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
2016   Přesahy fotografie
2020   Ni cygne ni lune / Neither Swan Nor Moon (Oeuvres tchéques 1950-2014 de la collection Claude et Henri de Saint Pierre / Czech Art From the Collection of Claude and Henri de Saint Pierre 1950-2014)
2021   Metafyzika fotografie
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Umělecká fotografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Emila Medková, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   Návraty na Muráň (Výber z tvorby 1977 - 1987), Méme et autre, Ženeva (Genève)
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
1994   Fotografie v surrealismu, Torst, Praha
1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2001   Emila Medková, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Emila Medková, Torst, Praha
2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
2016   Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days, Ashgate, Farnham
2016   Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
2020   Medek (Obrazy do kapsy / Pocket Paintings), Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Sféra snu (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), ,
1984   Proměny humoru (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), Surrelistická skupina v Československu, _
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1963   Dokumentární funkce fotografie, Emila Medková: Fotografie 1951 - 63, , , 1963, -
1963   Fotografie E. Medkové, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 11-11
1964   Funkční pluralita fotografie..., Emila Medková: Fotografie 1949 - 64, , , 1964, -
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 2-
1965   Událost, Plamen, 7, 11, 1965/11, 157-158
1965   Není bez významových kolerací se současnou dobou..., Emila Medková, , , 1965, -
1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11, 10, 1965/09, 47-57
1965   Na rubu roku 1951, Tvář, 2, 2, 1965, 26-30
1965   Kniha o fotografiích Emily Medkové, Pochodeň, 54, 52, 1965/03/02, 4-4
1965   3x fotografie (Emila Medková), Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 6-6
1965   Negativní fotografická teorie, Tvář, 2, 5, 1965, 41-42
1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 1, , 1966, 198-208
1967   Poezie versus próza - 7:7, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 4-0
1968   Výstava surrealismus a fotografie, Výtvarná práce, 16, 3, 1968/03/02, 4-4
1969   Symbol a realita, Surrealistické východisko 1938 1968, , , 1969, 83-90
1976   Emila Medková (narozená roku 1928)..., Lyrické proudy v československé fotografii, , , 1976, -
1976   Z tvůrčí dílny Emily Medkové, Československá fotografie, 27, 8, 1976/08, 346-350
1979   Má-li jakýkoli znak, slovesný, výtvarný..., Emila Medková: Fotografie, , , 1979, -
1979   Portrét končiacej civilizácie, Emila Medková: Fotografie, , , 1979, -
1980   Výstavy Jihomoravského kraje (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, -
1982   Medková, Emila (1928, Ústí (Tchécoslovaguie)), Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, , , 1982, 275-
1983   Compagne du peintre et poète Mikulas Medek..., Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie, , , 1983, 47-48
1985   Stěží bychom hledali názornější doklad..., Emila Medková: Výběr z fotografického díla, , , 1985, -
1985   Schopnost imaginace obracet se k nejrozmanitějším podobám..., Emila Medková: Výběr z fotografického díla, , , 1985, -
1987   Emila Medková (Portrét končiacej civilizácie), Návraty na Muráň, , , 1987, 89-93
1988   Výstavy na "konci světa", Svobodné slovo, 44, 47, 1988/02/26, 5-
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1990   Emila Medková v Blansku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 6-
1990   Na rubu roku 1951, Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 13-13
1990   Emila a Mikuláš Medkovi (1953), Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 16-19
1990   Fotografie Emily Medkové jsou z těch..., Emila Medková: Začátek a konec ilusí, , , 1990, -
1991   Jiřina Hauková (Svět Emily Medkové. Nástěny, Tis v říjnu, Únor, Svatý řivnáč), Literární noviny, , , 1991/03/14, 10-
1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 426-453
1995   Nalezený objekt - Emila Medková (Výstava: Surrealistická imaginace v Pražském domě fotografie), Lidové noviny, , , 1995/11/24, 10-
1995   Emila Medková připravuje přeludné chvíle procitnutí, Mladá fronta Dnes, , , 1995/11/29, -
1996   Surrealistický okruh kolem sborníků Znamení zvěrokruhu a Objektů 1 a 2 (Václav Tikal, Josef Istler, Libor Fára, Mikuláš Medek, Emila Medková), Český surrealismus 1929–1953, , , 1996, 396-421
1997   Exposing the wall, Umění, 45, 3-4, 1997, 280-297
1997   Dvě nezávislé poznámky k instalacím, Kritická příloha Revolver Revue, , 9, 1997/11, 6-8
1998   Surrealistický okruh kolem sborníků Znamení zvěrokruhu a Objektů 1 a 2, K surrealismu, , , 1998, 129-156
2000   Speech under the Rule of Silence: The Signs of the Zodiac and the Circle of Five Objects (Surrealism in Czechoslovakia 1951-63), André Breton: The Power of Language, , , 2000, 183-200
2001/01/03   Příprava na Rösslera a Medkovou, , , , , -
2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9, 20, 2002/05/13, 76-77
2003   Knižní obálka 60. let - nové fórum?, Umění je abstrakce, , , 2003, 14-257
2004   Svědectví: Žena (Emila) v díle Mikuláše Medka , Analogon, , 41-42, 2004, 104-
2004   On the Needles of These Days, Third Text, 18, 2 (67), 2004/03, 103-118
2005   Dvacet let poté, co se uzavřelo..., Emila Medková 1928 - 1985: Fotografické dílo, , , 2005, -
2005   Kolik toho vydrží žena (Emila Medková, jedna z největších českých fotografek všech dob, žila ve stínu manžela, malíře Mikuláše Medka), Mladá fronta Dnes, , , 2005/10/11, -
2006   Fotografie a dnešní výtvarná výchova (Část osmá - Fotografie a výtvarné umění VI, Fotografie, biblická témata a parafráze uměleckých děl), Výtvarná výchova, 46, 4, 2006, 15-22
2007   Hledání skryté duše věcí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 16-17, 2007/08/30, 3-
2007   Medkovi (Každý za sebe a přece spolu), Mladá fronta Dnes, 18, 192, 2007/08/18, -
2007   Mikuláš a Emila Medkovi - souvislosti, Nové ústecké přehledy, 10, , 2007/07, 62-64
2007   Souvislosti, A2: Kulturní čtrnáctideník, 3, 35, 2007/08/29, 5-
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Art & Antiques, , 9, 2007/09, 74-80
2008   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Art & Antiques, , 4, 2008/04, 75-75
2010   Informel v Čechách, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 62-73
2010   L'Art Informel in the Czech Lands, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 62-73
2011   Emila Medková, Obrazy z dějin fotografie české, , , 2011, 167-170
2011   Existenciály Emily Medkové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 23, 2011/11/16, 7-
2014   Imaginery portrait of Emila Medková (Written with regard to her tactile values), Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, , , 2014, 134-134
2016   Mikuláš Medek a Emila Medková: Stínohry obrazů, textů a fotografií, Sborník Národního muzea v Praze, 70, 1-2, 2016, 53-64
www
rok vydání, název (podnázev)
  Emila Medková (cs.wikipedia.org)
2007/08/18   Medkovy spojil život, smrt nerozdělila
2008/03/07   Karlovy Vary vystavují práce Mikuláše a Emily Medkových (týden.cz)
2008/03/10   Galerie umění v K. Varech představuje nepřetržitý dialog manželů Medkových (ceskatelevize.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1963   Emila Medková: Fotografie
1965   Emila Medková: Fotografie z let 1949 - 1964
1980   Emila Medková: Fotografie
1985   Emila Medková: Výběr z fotografického díla
1987   Emila Medková: Fotografie
1990   Emila Medková: Začátek a konec iluzí
1995   Emila Medková
2000   Emila Medková: Zavřeno
2001   Emila Medková
2001   Výstava fotografií z portfolia Emily Medkové
2001   Emila Medková
2005   Emila Medková: Fotografické dílo
2005   Emila Medková: Fotografické dílo (1928 - 1985)
2008   Emila Medková: Fotografie
2010   Emila Medková (Praha fotografie)
2011   Emila Medková: Fotografie
2018   Emila Medková
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   12 tschechische Künstler
1966   UDS
1983   Sféra snu (Tematická výstava Surrealistické skupiny v Československu)
1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2007   Střepy snů (Toyen / Emila Medková)
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Řeč umění I - umění do roku 1918
2008   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2013   Absolutní krása
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
2016   Přesahy fotografie
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
  Archivní fond Mikuláše Medka
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
1995   Emila Medková
cd-rom
rok vydání, název (podnázev)
2001   Emila Medková
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1997   Surrealism since the Second World War with particular reference to surrealism in Czechoslovakia
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2010   Emila Medková: Vodopád vlasů (z cyklu Stínohry), 1949 (1950) (bromostříbrová fotografie, 40 x 30 cm, soukromá sbírka)
2014   Emila Medková: Šipka, 1962
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
1945   Bez názvu (Žacléř)
1948   Vítr
1949   Pařez, z cyklu Záznamy
1949   Lukostřelec, z cyklu Stínohry
1949   Vajíčko
1950 - 51   Podobizna
1950 (1951)   Objekt v komoře
1951 (1949)   Nohy
1953 (1956)   Železná vrata, z cyklu Zavřeno
1956   Ryby (Přízrak třetí války)
1958   Bez názvu (Veltrusy)
1960 (1962)   Zmrazky
1961   Staroměstská radnice
1961   Škvíra
1961 (1962)   Karlův most
1962   Šipka
1966   Z cyklu Paříž (Oči)
1966   Z cyklu Paříž
50. léta   Stalin
první polovina 50. let   Bez názvu
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Czech Surrealism 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1990   Emila Medková: Začátek a konec ilusí
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Sovinec 1988 (Emila Medková - fotografie, Mikuláš Medek - pauzy, kresby)
katalogový plakát
rok vydání, název (podnázev)
2018   Sudek, Funke, Drtikol...
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
magisterská práce
rok vydání, název (podnázev)
1986   Emila Medková
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1966   12 tschechische Künstler
2008   Medkovi / souvislosti
příloha
rok vydání, název (podnázev)
2014   Fotograf festival #4 (Vidět a věřit)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
2014   Soupis fotografií Emily Medkové na výstavu v DOXu, konané od 10.10. do 14, 12. 2014
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
1977   Svědectví - Žena (Emila) v díle M. Medka
1977/11/03   Medci
1979   Vážení přátelé, kdokoliv, kdo bude prohlašovat...
1988/01/09   Alena Nádvorníková: Úvodní slovo na vernisáži Mikuláše Medka a Emily Medkové, Sovinec 1988
1988/01/09   Alena Nádvorníková: Úvodní slovo na vernisáži Mikuláše Medka a Emily Medkové, Sovinec 1988
nedat.   Alena Nádvorníková: Surrealistický okruh kolem sborníků Znamení zvěrokruhu a Objektů 1 a 2 (Václav Tikal, Josef Istler, Libor Fára, Mikuláš Medek, Emila Medková)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2002   Emila Medková
záložka
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Emila Medková: Znak, 1962 (A Sign, 1962)
nedatováno   Emila Medková: Šipka, 1962 (Arrow, 1962)
nedatováno   Emila Medková: Oči (Detil), 1968 (Eyes (detail), 1966)