Jindřich Pokorný

* 12. 4. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
23. 8. 2014,
překladatel, literární historik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Po maturitě (1946) na reálném reformním gymnáziu v Praze studoval 1946–1950 současně na Právnické a Filosofické fakultě UK. Práva dokončil v roce 1950, filosofii nemohl z politických důvodů dostudovat, pokračoval v pokojových seminářích Jana Patočky. Roku 1950 musel také opustit místo redaktora (v nakladatelství Evropský literární klub, od roku 1947). Pracoval potom převážně v dělnických profesích. Koncem padesátých let začal publikovat své překlady a externě spolupracovat s rozhlasem, v letech 1965–1970 byl redaktorem Československého rozhlasu. Po nuceném odchodu byl zaměstnán například jako čerpač u Vodních zdrojů, poté ve svobodném povolání, intenzivně se věnoval překladatelské práci a samizdatovým aktivitám – kromě jiného založil počátkem osmdesátých let Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání a do roku 1990 byl jeho předsedou. Po roce 1989 zasedal v Radě Českého rozhlasu (1992–1997), byl předsedou Nadace Rainera Marii Rilka (1992–1998), řídil edice Bibliotheca germano-austro-bohemica, Litteraria germano-austro-bohemica a sborníky IANUA pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků. V letech 1991 a 1995–1998 přednášel na FF UK.

zdroj: http://www.revolverrevue.cz

poznámka:
zeť Bedřicha Fučíka