Vlado Milunić

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (pobyt, tvůrčí působení, v l. 1969-1974 činný v Projektovém ústavu Výstavba hl. m. Prahy)
1966 - 1969   Paříž (Paris), Paříž (Paris), (pobyt, tvůrčí působení u projekční firmy Semichon)