Vlado Milunić

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1989   Středotlací
1991   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra / The Czech and Slovak Neofunctionalist Architecture
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1993   Sbírka architektury se představuje
1999   Česká architektura 1989 - 1999 (Očima kritiků)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   Picasso byl monstrum, Nakladatelství Primus, Praha
2003   Tančící dům, Zlatý řez, Praha
2004   Česká architektura a její přísnost (Padesát staveb 1989-2004), Prostor - architektura, interiér, design, Praha
2008   New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., _
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (VIII. Man - Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1985   Línek - Milunić aneb obnovená romantičnost funkcionální tvorby, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 449-452
1988   Diskuse: Seminář o Staroměstské radnici 22. 3. 1988, Umění, 36, 6, 1988, 481-487
1990   STL - Středotlací, Architektura, 49, 1, 1990, 52-67
1999   Vlado Milunić (Profil), Architekt, 45/1, 4, 1999/04, 36-39
2001   Dům jako příběh, Picasso byl monstrum, , , 2001, 81-90
2004   Frank Gehry - Vlado Milunič, kancelářská budova v Praze 1 - Novém Městě, Jiráskovo náměstí 1981/6. 1993-1997, Česká architektura a její přísnost, , , 2004, 48-55
2010   Česká architektura od šedesátých let, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 136-147
2010   Czech Architecture since the 1960s, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 136-147
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1989   Středotlací
1995   Petřiny
1996   Frank O. Gehry: Design a architektura / Design and Architecture (Gehry - Milunič: Tančící dům / Dancing House)
2005   Jubilanti S.V.U. Mánes 2006
2006   Členská výstava S.V.U. Mánes L-O (Pour Feliciter '07 S.V.U. Mánes, Galerie Diamant)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2006   Podepsáno srdcem
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
2006   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2006)
2011   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2011)
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Istituto Italiano di Cultura Praga (Únor / Febbraio 2006)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)