Štěpán Grygar

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1983   Štěpán Grygar: Fotografie z let 1979 - 1983
1984   Štěpán Grygar: Fotografie
1985   Štěpán Grygar: Fotografie
1986   Štěpán Grygar: Fotografie
1986   Štěpán Grygar: Fotografie (Fotografie 1980 - 1986)
1986   Štěpán Grygar: Fotografie ((Letohrádek Ostrov))
1987   Štěpán Grygar: Fotografie
1990   Štěpán Grygar: Fotografie
1992   Štěpán Grygar: Portréty
1993   Štěpán Grygar: Planeta (19 Fotografií Štěpána Grygara z roku 1991)
2006   Štěpán Grygar: Fotografie
2010   Štěpán Grygar
2016   Štěpán Grygar: Fotografie
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1985   27 Contemporary Photographers from Czechoslovakia / Jaromír Funke, Jaroslav Rössler
1985   Fotografie absolventů FAMU
1985   Album (Ursprung und Gegenwart tschechoslowakischer Fotografie)
1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2
1987   Město (19 fotografů a jeden námět)
1987   Fotografie absolventů FAMU
1987   Užité umění výtvarných umělců do 35 let
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   Galerie Mathieu Besançon (12 70 40 Itinéraire Photographique été 1990 Rémi Caritey)
1990   Choice (Nineteen Contemporary Czechoslovak Photographers)
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1992   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia)
1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
1994   Milan Grygar / Štěpán Grygar
1997   Pražský dům fotografie / Prague House of Photography
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
2001   Z tradycją w tle (Fotografowie z Pragi)
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
2004   Fotografie??
2005   Reflexe / Reflections (Fotografie absolventů FAMU z let 1964-2004 / Photographs by FAMU Graduates, 1964-2004)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs from the years 1970-1989)
2009   Grygar - Prekop
2009   Czech It
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
2013   Pavel Baňka: Jejich fotografie
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2016   Reflexe (Jam session Pavla Baňky a jeho hostů)
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019))
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
2021   Metafyzika fotografie
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1994   Kdo je kdo v České republice (94/95), Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1983   Termín "vizualismus" označuje... (Tato inspirovaná definice je...), Štěpán Grygar: Fotografie z let 1979 - 1983, , , 1983, -
1991   Česká a slovenská fotografie 80. let, Česká a slovenská fotografie dnes, , , 1991, 2-17
1992   Štěpána Grygara portréty jako sněhové vločky na pozadí noci, Štěpán Grygar: Portréty, , , 1992, -
1994   Jaroslav Beneš, Štěpán Grygar, Miroslav Machotka, Josef Moucha (Títo štyria fotografi patrí...), Česká fotografia, , , 1994, -
1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-37
2006   Štěpán Grygar's recapitulation (reviews), Fotograf, 5, 7, 2006, 101-
2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 7, , 2007, 72-79
2008   Štěpán Grygar /rozhovor Pavla Baňky se Štěpánem Grygarem/ (portfolio), Fotograf, 7, 12, 2008, 60-71
2009   Grygarův axiom nekonečna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 3, 2009/02/05, 12-
2009   Grygar - Prekop, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 11, 2009/05/28, 3-
2010   Praha (Štěpán Grygar), Fotograf, 9, 15, 2010, 50-53
2011   Abstrakce a realita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 6-6
2013   Jejich fotografie, Art + Antiques, , 5, 2013/05, 78-78
2015   Štěpán Grygar, Art + Antiques, , 6, 2015/06, 42-44
2017   Stopy s přesahem (Rozhovor se Štěpánem Grygarem), Art + Antiques, , 3, 2017/03/08, 28-36
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1983   Štěpán Grygar: Fotografie
1984   Štěpán Grygar: Fotografie
1986   Štěpán Grygar: Fotografie
1986   Štěpán Grygar: Fotografie
1986   Štěpán Grygar: Fotografie
1989   Štěpán Grygar (fotografie z cyklu Praha 1986/89)
1990   Stepan Grygar: Photographie
1991   Štěpán Grygar: Fotografie
1993   Štěpán Grygar: Planeta
1993   Štěpán Grygar: Planeta
1994   Štěpán Grygar: Planeta
1997   Štěpán Grygar: Fotografie z devadesátých let
1997   Štěpán Grygar: Green Label
1998   Štěpán Grygar: Fotografie (how do you feel today?)
1998   Štěpán Grygar: Fotografie
2000   Objekty a zátiší. Tansy Spinks a Štěpán Grygar
2001   Štěpán Grygar: Fotografie
2002   Štěpán Grygar: Fotografie
2004   Štěpán Grygar: Fragmenty
2005   Štěpán Grygar: Série parisienne / Pařížské série
2006   Štěpán Grygar: Fotografie
2009   Štěpán Grygar: Fotografické série / Photographic Series
2013   Štěpán Grygar: Peking
2015   Štěpán Grygar: 14/15
2016   Štěpán Grygar: Fotografie
2017   Štěpán Grygar: Fotografie
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Contemporary Czechoslovak Photographers
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2001   Vintage & Contemporary Czech Photography
2001   Experimentální krajina
2004   fotografie?? (Jasanský/Polák)
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs 1970-1989)
2009   Grygar - Prekop
2009   New visualism (Abstractions in photography)
2011   Štěpán Grygar, Rudo Prekop
2013   Pavel Baňka: Jejich fotografie
2016   Reflexe (Jam session Pavla Baňky a jeho hostů)
2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
2005   Adra pro Sumatru
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Reality Check
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2013   Štěpán Grygar: Fotografické záznamy / Photographic Records
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Doznawanie obrazu
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1988   Fotografia elementarna
1994   Nie-obecność w naturze
program
rok vydání, název (podnázev)
2016   Oblastní galerie Liberec (Lázně)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2008   Dramaturgický plán G4 (2009)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká fotografia (Beneš Grygar Machotka Moucha)
2001   Štěpán Grygar: How do you feel today? 1995
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2009   Štěpán Grygar: Fotografické série 2006 - 2009 (Grygarův axiom nekonečna)
2013   Štěpán Grygar: 12 a 13 / 12 and 13