Josef Ehm

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1959   Josef Ehm
1984   Josef Ehm: Fotografie (Výstava k 75. narozeninám)
1984   Josef Ehm: Fotografie
1993   Josef Ehm: Fotografie (Výstava ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1952   III. členská výstava
1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU)
1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU)
1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami
1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami
1970   Cien grabados y cien fotografias
1976   Lyrické proudy v československé fotografii
1977   Soudobá výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1978   Metro (Stavba Československo - Sovětské spolupráce ve fotografii)
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2003   Ejhle světlo
2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2010   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Josef Ehm, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)
1981   Praha objektivem mistrů (Růžička, Lauschmann, Wiškovský, Funke, Sudek, Jeníček, Honty, Plicka, Ehm, Paul, Brok, Hák, Jírů, Feyfar, Sitenský), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Praha objektivem mistrů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz, Folio Verlag, Vídeň (Wien)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Dvě pražské výstavy (Josef Ehm), Národní osvobození, 18, , 1947/03/05, -
1957   Výstava fotografií Josefa Ehma, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 5-
1959   Z brněnských výstav - duben, Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 188-188
1959   K výstavě čs. fotografie, Rudé právo, 39, 310, 1959/11/09, 2-2
1959   Ve Fotografickém kabinetě Domu pánů z Poděbrad..., Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 8-
1961   Josef Ehm: Fotografie, Výtvarná práce, 9, 11, 1961/06/07, 5-
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-37
2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes, , , 2000, 2-19
www
rok vydání, název (podnázev)
  Josef Ehm (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1984   Josef Ehm: Fotografie
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1998   Beauté moderne, Viktor Kolář: Et dans les Escales (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Figures de la solitude)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Reality Check
kalendárium
rok vydání, název (podnázev)
2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2006   Josef Ehm: Fotografie z 30. a 40. let / Photographs 1930s and 1940s
magisterská práce
rok vydání, název (podnázev)
1983   Josef Ehm
parte
rok vydání, název (podnázev)
1989   prof. Josef Ehm
1989   Josef Ehm
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1963   Josef Ehm